Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Att bara öka antalet poliser, eller öka polisernas löner, är ingen garant för att fler brott blir uppklarade.”

Polismyndigheten måste fokusera på kvalitet och inte bara kvantitet. Det skriver Lee Wermelin, ordförande för fackförbundet Akavia, Anna Owens, ordförande för Saco-S vid Polismyndigheten, och Lena Amorøe, nationellt huvudskyddsombud vid Polismyndigheten.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Riksdagspartierna är eniga om att stora satsningar måste göras för att öka antalet poliser, men glömmer att de som anställs behöver ha en rad olika kompetenser, skriver artikelförfattarna.

Annons

Medier har den senaste tiden rapporterat om Polismyndighetens brister kring förmågan att lösa grova brott och att få fram fullgoda utredningar. Till stor del beror det på att det saknas erfarna utredare och att det finns en tystnadskultur inom myndigheten, något som rikspolischefen Anders Thornberg också har medgett i flera medier.

Samtidigt fortsätter den politiska debatten i hög grad att handla om att det finns för få poliser. Politiker i riksdagspartierna är eniga om att stora satsningar måste göras för att öka antalet poliser, men glömmer att de som anställs behöver ha en rad olika kompetenser.

Det är de polisanställda tillsammans, det vill säga poliser och civilanställda, som arbetar mot de mål Polismyndigheten har: att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

Annons

Annons

Bland polisens cirka 34 000 medarbetare är ungefär 13 000 civilt anställda. De arbetar till exempel som utredare, forensiker (analyserar och dokumenterar bevis) eller analytiker. De bidrar med spetskompetens i komplexa utredningar. De tar över när polispatruller lämnar brottsplatser, håller förhör, utreder, leder förundersökningar och handlägger ärenden. Många av dem är medlemmar i de fackliga organisationer vi representerar, Akavia och Saco-S.

Att bara öka antalet poliser, eller öka polisernas löner mer än för andra grupper, är ingen garant för att fler brott blir uppklarade eller för att Polismyndigheten, Sveriges största myndighet, ska kunna ligga i framkant för att möta en alltmer komplex brottslighet.

För att möta brottsutredningarnas ökade komplexitet måste såväl Polismyndigheten som politikerna fokusera på att ha rätt kompetens på rätt plats och på att anställa, utveckla och behålla akademiker med spetskompetens.

Vi ser en oroande utveckling där många av våra medlemmar funderar på eller väljer att lämna Polismyndigheten för jobb inom andra myndigheter. Akavias rapport Inte bara blåljus – akademiker inom Polismyndigheten, som bygger på enkätundersökningar, visar att tre av fyra civilt anställda inom polisen vill byta jobb till följd av dåliga löner, dåligt ledarskap och avsaknad av utvecklings- och karriärmöjligheter. Dessutom anser knappt var tredje att deras kompetens tas tillvara fullt ut. Det är ohållbart om Polismyndigheten ska kunna attrahera, behålla och utveckla medarbetare med akademisk bakgrund, något som är nödvändigt för framtiden. Därför anser vi att:

Annons

1. Såväl politiker som Polismyndigheten behöver förändra sin syn på myndighetens arbetsgivarpolitik. Kompetent och högutbildad arbetskraft måste få kosta och deras arbete ska premieras.

Annons

2. Polismyndigheten ska rekrytera fler civila utredare och förundersökningsledare med akademisk bakgrund. Framtidens polisväsende behöver fler medarbetare med akademisk bakgrund för att utveckla en verksamhet med hög kvalitet och effektivitet.

3. Polismyndighetens interna rekryteringsmål ska fokusera på att rekrytera rätt kompetens för de uppdrag som behöver utföras. Till exempel bör det interna målet om två tredjedelar poliser och en tredjedel civila tas bort. På så vis kan myndigheten frigöra medarbetare med polisiär kompetens för att arbeta i delar av kärnverksamheten som kräver just det.

Om Polismyndighetens utredningsverksamhet ska kunna hålla högsta kvalitet bör myndighetens ledning, med rikspolischef Anders Thornberg i täten, vidta de åtgärder som krävs för att höja de anställdas kompetens, öka effektiviteten, lönesätta efter kompetens och förbättra arbetsmiljön. Ett steg för att uppnå det är att inventera den akademiska kompetens som redan finns inom myndigheten och se över vilken kompetens som behövs framöver och hur myndigheten behöver arbeta för att behålla sina anställda.

Polismyndigheten måste fokusera på kvalitet och inte bara kvantitet. Det är dags för både myndighetens ledning och politikerna att vakna och förbättra myndighetens förutsättningar för att lösa brott.

Annons

SKRIBENTERNA

Lee Wermelin, ordförande för fackförbundet Akavia.

Anna Owens, ordförande för Saco-S vid Polismyndigheten.

Lena Amorøe, nationellt huvudskyddsombud vid Polismyndigheten.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan