Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Sverige behöver en social insatsstyrka.”

Kommunerna kan inte stå ensamma i kampen mot brottsligheten. Inrätta ett centrum för social brottsprevention. Det skriver Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och partiets rättspolitiske talesperson Andreas Carlson.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En ny regering behöver ta sig an kriminalpolitiken med en reformagenda, skriver Ebba Busch och Andreas Carlson, Kristdemokraterna.

Bild: Patrick Persson

Annons

Just nu går 2 600 fängelsedömda personer fria i väntan på att få börja avtjäna sitt straff. Kriminalvården har fått höja den så kallade inställelsetiden, från 50 till först 75 och sedan till 100 dagar.

Om inget mirakulöst händer under det kommande halvåret blir 2022 det dödligaste året någonsin i gangsterkrigen. Fram till början av juni hade 31 personer mördats och 168 skottlossningar inträffat. Sedan 2017 är skjutningarna över 1 800.

Samtidigt visar Polisens siffror att nästan 15 procent av de gängkriminella, eller 1 200 personer, är under 18 år. Återväxten är med andra ord mycket god, trots att hundratals kriminella mördats de senaste åren. Att det är så verkar inte bekomma unga i jakten på en kriminell karriär. Det är ett misslyckande av gigantiska proportioner. Det är ett misslyckande som innebär att Sverige kommer behöva bekämpa gängkriminaliteten under lång tid framöver.

Annons

Annons

Kristdemokraterna föreslår därför ett omfattande paket för att stärka det brottsförebyggande arbetet i hela landet.

1. Inrätta ett centrum för social brottsprevention.

Kommunernas socialtjänst är idag hårt ansträngd. Psykisk ohälsa, ätstörningar och dåliga hemförhållanden har fått sällskap av allt fler gängkriminella som socialtjänsterna behöver ta hand om.

Kommunerna kan inte stå ensamma i kampen mot brottsligheten. Det krävs statliga insatser. Vi vill inrätta ett centrum för social brottsprevention som ska arbeta med omvärldsanalys och förmedla beprövade och effektiva metoder för att förebygga brott, samt utbilda socialsekreterare i att hantera unga som begår brott eller är i riskzonen för att begå brott samt deras föräldrar. Sådana metoder kan exempelvis innebära att kriminella nätverk, parallella samhällssystem och andra destruktiva strukturer upptäcks tidigare. Därmed blir centret ett strategiskt stöd till kommunernas brottsförebyggande arbete, främst det som sker inom socialtjänsten. Fokus ska ligga på att hindra nyrekrytering.

2. Inrätta en nationell krissocialjour. Centret ska ha en operativ funktion. De senaste årens utveckling visar att socialt utsatta områden inte bara finns i storstädernas förorter utan i hela landet. Inte minst skjutvapenmord sprids i hela landet. En nationell krissocialjour kan användas på platser där våldet snabbt eskalerat till följd av en kriminell konflikt eller där polisen gjort stora ingripanden mot den lokala kriminaliteten för att säkerställa att återväxten till kriminella nätverk stoppas. Framför allt mindre och särskilt ansträngda kommuner kan ha svårt att hantera en eskalerande situation.

Annons

Flera städer har också drabbats av urskillningslösa våldsdåd som lämnar ett stort behov av stöd till efterlevande, vittnen, offer och anhöriga. Det ska kunna erbjudas av den nationella krissocialjouren.

Annons

3. Inför föräldrastödsprogram i alla kommuner. Föräldraskapsstöd har visat sig vara en effektiv åtgärd och är något som finns i ungefär hälften av landets kommuner. Syftet är att främja barns hälsa och utveckling och motverka utagerande beteende, så som inte övergående trots, aggressivitet, att slåss, ljuga eller stjäla. Kan utåtagerande barn via ett föräldrastödsprogram hindras från att utveckla ett missbruk, en kriminell bana eller på annat sätt bli utåtagerande är mycket vunnet för barnet och samhället. Vi vill därför att föräldraskapsstöd ska finnas i landets alla kommuner och erbjudas föräldrar som har svårt att hantera sina barn.

I höstas presenterade Kristdemokraterna ett offensivt kriminalpolitiskt handlingsprogram. Det innehåller en total översyn av brottsbalken, kraftigt skärpta straff för gängkriminella, avskaffande av straffrabatter, avskaffande av presumtionen mot fängelse (att fängelsestraff ska väljas i sista hand), ingen mer automatisk villkorlig frigivning och utvisning på livstid som normalregel.

Vi har dessutom föreslagit ett antal åtgärder för att minska identitetsfusk och annat som underlättar för kriminella. Det handlar bland annat om en folkräkning, biometrisk ID-kontroll och att säkerställa identiteten på bidragstagare.

Annons

Kristdemokraterna har länge satsat mer än regeringen på att stärka hela rättsväsendet, på ökade resurser till poliser, höjda polislöner och på att öka anslagen till Åklagarmyndigheten och Sveriges domstolar. Det behövs i ett läge där regeringen har tappat kontrollen över den svenska gängkriminaliteten.

Men vi ser också att Sverige behöver en social insatsstyrka som kan förhindra att nya barn rekryteras in i gängkriminaliteten. Det är därför vi vill inrätta ett centrum för social brottsprevention, inrätta en nationell krissocialjour och införa föräldrastödsprogram i alla kommuner.

Annons

En ny regering behöver ta sig an kriminalpolitiken med en reformagenda. Den behöver ha helhetsfokus på brottsbekämpning och arbeta proaktivt.

Dagens socialdemokratiska regering har utmärkts av senfärdighet och av att försöka måla över sprickor i fasaden istället för att ta ett helhetsgrepp. En ny regering med Kristdemokraterna i kommer inte göra om det misstaget.

SKRIBENTERNA

Ebba Busch (KD), partiledare.

Andreas Carlson (KD), rättspolitisk talesperson.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan