Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Med rätt förutsättningar kan vi stoppa rekryteringen till kriminella gäng.”

Forskning visar, och det är väl känt, att förebyggande arbete är samhällsekonomiskt lönsamt, skriver Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nu är det dags att politikerna uppmärksammar dem som arbetar förebyggande och frågar dem vilka verktyg de behöver för att vända utvecklingen, skriver artikelförfattaren.

Bild: Ulf Kristiansson

Annons

Gängkriminalitet och våld drabbar och engagerar nu hela samhället. Polisen har identifierat 1 200 nätverkskriminella under 18 år. 170 är under 15 år. Troligtvis finns det många fler.

Sverige sticker ut i Europa när det gäller antalet skjutningar bland unga. Och alldeles nyss höll landets justitieminister på att få avgå.

Problemen har länge engagerat Akademikerförbundet SSR, som organiserar och företräder en stor del av dem som i sin yrkesroll möter de gängkriminella, till exempel socialsekreterare, skolkuratorer och fältassistenter. SSR organiserar yrkesgrupper som ger stöd och hjälp till människor och arbetar med att förebygga sociala problem. Det kan handla om kriminalitet, barn som far illa, missbruk, psykisk ohälsa, arbetslöshet, trångboddhet och hemlöshet.

Annons

Forskning visar, och det är väl känt, att förebyggande arbete är samhällsekonomiskt lönsamt. Trots det prioriterar landets politiker inte detta. Många talar sig varma för förebyggande arbete, men alltför lite sker. Vi uppmanar därför politiker från vänster till höger att gå från ord till handling. Det behövs 10 000 fler som arbetar socialt förebyggande och 10 miljarder kronor mer till sådant arbete. Siffrorna kommer från uträkningar som Akademikerförbundet SSR har gjort utifrån de behov som olika yrkesgrupper ser.

Annons

De politiker som styr landets kommuner måste börja utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet när det gäller förebyggande arbete. Stöd och hjälp till dem som är på väg in i ett kriminellt beteende behövs mycket tidigare och måste ske mycket fortare än idag.

Kommuner ska inte som idag kunna välja om de vill satsa på förebyggande arbete. Det bör vara inskrivet i lag.

Politiker har under lång tid frågat företrädare för polisen vilka verktyg de behöver och lyssnat på svaren. Det är bra. Att polisen får förutsättningar att bekämpa gängkriminalitet är grundläggande för att stoppa de gängkriminella. Men ska Sverige vända dagens negativa utveckling är det avgörande att samhället förhindrar att barn och unga utvecklar en kriminell livsstil. 
Med rätt förutsättningar kan de yrkesgrupper som SSR organiserar stoppa rekryteringen till kriminella gäng.

Till och med rikspolischefen har vid flera tillfällen lyft att den viktigaste åtgärden för att långsiktigt komma åt den organiserade brottsligheten är att förebygga att barn och unga dras in i kriminalitet.

Annons

Det är dags att politiker uppmärksammar dem som arbetar förebyggande och frågar dem vilka verktyg de behöver för att vända utvecklingen. Det är dags att staten ställer krav på kommunerna att arbeta förebyggande och utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi behöver alla lyssna på vad forskningen visar: att goda uppväxtvillkor, god hälsa och möjlighet att klara skolan med godkända betyg avsevärt minskar risken för att barn och unga inleder en kriminell bana. Om de yrkesgrupper som jobbar förebyggande får möjlighet att stärka skyddsfaktorerna och minimera riskfaktorerna går det att bryta den negativa utvecklingen. För att det ska bli verklighet behöver staten och kommunerna agera. 


Annons

Regering och riksdag behöver införa en skarp skrivning om att socialtjänsten ska jobba förebyggande.

Viktigt är att alla yrkesgrupper kan ge rätt insats till rätt individ i rätt tid.

Nu krävs att politiker på alla nivåer är beredda att peka med hela handen och avsätta pengar som behövs för att stoppa nyrekryteringen till de kriminella gängen. Forskningen är tydlig: det är väl investerade pengar för ett tryggare Sverige för alla.

SKRIBENTEN

Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan