Annons

Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Det går utmärkt att minska hemlösheten utan att mota bort familjer som behöver stöd.”

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill hand i hand backa tillbaka Malmös arbete mot barnfattigdom, skriver Stefana Hoti och Janne Grönholm, företrädare för Miljöpartiet i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Tack vare Miljöpartiets förslag driver Malmö stad idag fler boenden i egen regi, skriver artikelförfattarna.

Annons

Fler barn i Malmö behöver ett tryggt hem, en bra skolgång och en framtid att längta efter. Det är en ödesfråga. Därför går Miljöpartiet till val på kraftfulla åtgärder för att bryta den barnfattigdom som en fjärdedel av Malmöbarn lever i enligt Rädda Barnen. Moderaternas toppkandidat Helena Nanne och Magnus Olsson, företrädare för Sverigedemokraterna, delar inte den ambitionen (Aktuella frågor 17/6 och 16/6). Helena Nanne hävdar att Miljöpartiet ljuger om Moderaternas politik. Enligt henne är Moderaterna för att fattiga barnfamiljer ska kunna bo i MKB:s lägenheter. Vi välkomnar att Malmömoderaterna har svängt i den frågan. 

Annons

Annons

Helena Nanne verkar ha glömt att hennes företrädare inte skrädde orden. ”Får du allting serverat på ett silverfat behöver du inte arbeta. Man ska betala sin hyra själv”, sade Torbjörn Tegnhammar till tidningen Hem & Hyra och ville smälla igen dörren till MKB för alla med försörjningsstöd. Att Moderaterna nu backar efter att Miljöpartiet uppmärksammade frågan är bra. Sverigedemokraterna är däremot övertygade om att hot om hemlöshet är en lämplig piska för att mota bort fattiga familjer från Malmö.

Magnus Olsson anklagar oss för att sprida myter om att det finns ensamstående mammor i Malmö som sliter i lågbetalda jobb och får en lön som inte räcker till mat, räkningar och hyra. Men det är ingen myt. Det är verklighet. Därför är många mammor tvungna att vända sig till socialtjänsten för få ekonomin att gå ihop. Framför allt a-kassan och sjukförsäkringen behöver reformeras för att lyfta familjer från fattigdom.

Det behövs också en stor nationell jämställdhetssatsning för att höja lönerna och förbättra arbetsmiljön i kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg. Sverigedemokraterna är inte intresserade att lyfta människor i Malmö ur fattigdom. Istället förespråkar partiet att de flyttar från Malmö. Det är därför Sverigedemokraterna anser att familjer som får försörjningsstöd inte ska få hyra en lägenhet och det är därför Magnus Olsson inte vill att det ska byggas billigare bostäder i Malmö.

Vad varken Helena Nanne eller Magnus Olsson förstår är att det går alldeles utmärkt att minska hemlösheten utan att mota bort familjer som behöver stöd. Miljöpartiet var med och genomförde en storsatsning med fler socialsekreterare och fler lägenheter till hemlösa familjer under förra mandatperioden. Enligt kommunens egen hemlöshetsrapport var det en viktig anledning till att hemlösheten började minska. Tack vare Miljöpartiets förslag driver Malmö stad idag fler boenden i egen regi, vilket har lett till att färre familjer behöver bo på usla vandrarhem som är dyra och olämpliga för barn. 

Annons

Annons

Miljöpartiet har också drivit igenom att arbetsmarknads- och socialnämnden nu diskuterar att införa Barns bostad först-konceptet i Malmö. Det skulle innebära att hemlösa barnfamiljer erbjuds ett långsiktigt boende och stödinsatser, till exempel för att föräldrarna ska få jobb för att försörja familjen och på sikt få ett eget lägenhetskontrakt.

Skolan är avgörande för att alla barn ska få samma möjligheter i livet. Det verkar även Helena Nanne skriva under på. Samtidigt går Malmömoderaterna till val på att satsa exakt noll kronor på att förbättra den ordinarie undervisningen i Malmös skolor. Det står svart på vitt i deras förslag till budget för Malmö stad inför nästa år. Hur det ska kompensera för de pengar som Moderaterna vill flytta från skolor med störst behov till skolor där eleverna klarar sig bra, förstår vi inte.

Miljöpartiet vill att skolor med störst behov även i fortsättningen ska få mest resurser. Mer resurser är dock inte den enda lösningen. Vi vill förändra skolvalssystemet, eftersom det kraftigt bidrar till skolsegregationen. Vissa skolor är populära, medan andra väljs bort. 

Vissa skolor har så hög elevomsättning att nästan ingen går kvar från förskoleklass till nian. Det drabbar skolresultatet. Men det vill varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna kännas vid. På nationell nivå fortsätter de båda partierna att krama marknadsskolan och stoppa reformer som minskar skolsegregationen.

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill hand i hand backa tillbaka Malmös arbete mot barnfattigdom. Miljöpartiet vill istället göra kraftfulla åtgärder för att fler Malmöbarn ska få rättvisa uppväxtvillkor. Det är en tydlig skiljelinje inför höstens val.

SKRIBENTERNA

Stefana Hoti, Miljöpartiets första namn i kommunvalet i Malmö

Janne Grönholm, Miljöpartiets andra namn i kommunvalet i Malmö

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan