Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Vem driver frågan om att stoppa det moderna slaveriet i Sverige inför valet i höst?”

Sverige ligger efter Norge och Finland när det gäller arbete mot människohandel, skriver Madeleine Sundell, Kremena Hultby och Lovisa Landälv, företrädare för Frälsningsarmén.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kvinnor och barn på flykt efter Rysslands invasion av Ukraina. I svallvågorna av kriget i Ukraina befarar vi att ännu fler utsätts för någon form av exploatering, skriver artikelförfattarna. Foto: Steffi Loos

Annons

Under de senaste åren har Frälsningsarmén mött fler och fler personer som utsatts för människohandel och människoexploatering. Ifjol träffade vi 414 personer som vi misstänkte var utsatta för människohandel. Av dem hade 61 varit utsatta för någon form av tvångsarbete.

Och nu i svallvågorna av kriget i Ukraina befarar vi att ännu fler utsätts för någon form av exploatering.

Sverige behöver en ny nationell handlingsplan mot människohandel, med större fokus på tvångsarbete, arbetskraftsexploatering och ett särskilt barnperspektiv.

I Sverige finns idag ett omfattande skuggsamhälle där risken för exploatering av människor är stor.

Alltför få utsatta upptäcks. Myndigheter som socialtjänsten och polisen brister i sin förmåga att hjälpa utsatta och komma åt förövare. Det är slutsatsen i den rapport om Sveriges moderna slaveri som Frälsningsarmén idag presenterar i Almedalen.

Annons

Annons

Frälsningsarmén har analyserat de erfarenheter organisationen har genom sitt arbete mot människohandel och dessutom genomfört intervjuer med nyckelaktörer som Jämställdhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket i Sverige och liknande myndigheter i Norge och Finland, samt sammanställt den senaste forskningen på området.

Rapporten visar att Sverige ligger efter Norge och Finland när det gäller arbete mot människohandel. Den pekar på en rad förbättringsområden där utsatta brottsoffer idag inte får den hjälp de behöver och där Sverige kan lära från grannländer. Bland annat har de som gör arbetsmiljöinspektioner i Finland mandat att kontrollera löner och arbetsvillkor, något som gör det enklare att identifiera arbetskraftsexploatering. Finland har också en nationell oberoende rapportör som kan granska och följa upp att alla myndigheter lever upp till landets åtaganden för mänskliga rättigheter.


I Norge finns generösa finansiella resurser för civilsamhällets insatser mot människohandel. Till exempel driver Frälsningsarmén ett skyddat boende med särskilt uppdrag för män utsatta för arbetskraftsexploatering. I både Finland och Norge finns en nationell jourtelefon för information och stöd dit allmänhet och utsatta personer kan vända sig.

Den nya nationella svenska handlingsplan som Frälsningsarmén efterlyser bör inkludera alla former av människohandel och sätta upp tydliga mål, uppdrag och budget för de insatser som krävs. Några av de utmaningar som bör bemötas är:

Brist på kunskap och utbildning hos ansvariga myndigheter.

Annons

Hinder i myndighetssamverkan på grund av svårigheter att dela sekretessbelagd information.

Bristande fokus på brottsoffren och deras rättigheter. Inte sällan ligger fokus istället på förövarna.

Annons

Bristande tillämpning av den nya lagen, från 2018, mot människoexploatering.

Några av Frälsningsarméns viktigaste rekommendationer till Sveriges regering är:

• Inför en nationell hotline som är öppen dygnet runt, dit allmänhet och utsatta människor alla dagar på året kan vända sig för att få hjälp och information.

Tillsätt en oberoende rapportörsfunktion som kan övervaka efterlevnaden av de rättigheter som offer för människohandel har samt granska och följa upp brister i myndigheternas arbete.

Ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att avsätta pengar för ett hållbart nationellt stödsystem för alla former av människohandel.

Ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att inspektera arbetsvillkor och löner.

Ge fler aktörer, till exempel ideella organisationer och kommuner, möjlighet att ansöka om reflektionsperiod för människohandelsoffer då de kan vila och återhämta sig. Förläng perioden från 30 till minst 90 dagar. Idag krävs polisanmälan och det gör att det bara är polis och åklagare som kan ansöka om reflektionsperiod.

Låt Åklagarmyndighetens nationella enhet mot internationell organiserad brottslighet, RIO, handlägga alla ärenden kring människohandel och människoexploatering. Där finns nödvändig upparbetad kompetens i sådana frågor.

Annons

Skärp barnperspektivet: se till att rätt människohandelslagstiftning tillämpas och ge de barn som hittas i exploatering status som brottsoffer. Det innebär att deras rättigheter tillgodoses i en rättsprocess.

Sverige måste ha ett mycket bättre och mer genomgående fokus på brottsoffer och på de utsattas rättigheter, i enlighet med de internationella åtaganden som Sverige har förbundit sig till.

Annons

Det är hög tid att politiker i Sverige tar människohandel på allvar. Vem driver frågan om att stoppa det moderna slaveriet i Sverige inför valet i höst?  

SKRIBENTERNA

Madeleine Sundell, människorättsjurist och Frälsningsarméns nationella samordnare mot människohandel.

Kremena Hultby, verksamhetsansvarig för Frälsningsarméns skyddade boende Lyktan.

Lovisa Landälv, verksamhetsansvarig för Frälsningsarméns traffickingcenter Safe Havens

Fakta

Seminarium i Almedalen

”Sveriges moderna slaveri - är vi sämst i Norden?”
Det är rubrikenpå ett seminarium som Frälsningsarmén anordnar kl 12.30 i Almedalen idag den 5 juli.

Bland deltagarna finns Petra Kjellén Brooke, socialkonsulent vid Frälsningsarmén i Norge, Pia Bergman från Skatteverket, expert på ekonomisk brottslighet, och Miia Vuolama, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten.

Seminariet sänds också på Frälsningsarméns Faceboooksida.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan