Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Partierna måste inse sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer.”

Det straffrättsliga skyddet mot psykiskt och fysiskt våld i nära relationer mot både djur och människor behöver stärkas, skriver Patrik Ernby och Lina Landström, företrädare för VOOV, riksförbundet Veterinär omtanke om våldsutsatta.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Husdjur används ofta som ett verktyg vid våld i nära relationer, skriver artikelförfattarna.

Bild: Tomas Oneborg/TT

Annons

Den 3 juni presenterade regeringen ett nationellt våldsförebyggande program när det gäller mäns våld mot kvinnor. Och i fjol tog regeringen också ett krafttag på området genom ett åtgärdsprogram på 40 punkter.  

Men trots satsningarna fortsätter det dödliga våldet i nära relationer. Vi anser att regeringen bör ha en bredare syn problemet för att få bukt med det, inte minst genom att se sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor. Att det finns ett sådant samband är välkänt. 

Husdjur används ofta som ett verktyg vid våld i nära relationer, där hot om att djuret ska skadas är en form av psykiskt våld riktat mot den våldsutsatta. 

Att inte kunna skydda sitt husdjur är mentalt nedbrytande, och hot om våld mot husdjur används för att få den våldsutsatta att stanna i relationen. Ändå finns det inga åtgärder eller satsningar från politiskt håll som kopplar ihop de båda formerna av våld.

Annons

Annons

Tidigare i år röstade riksdagen igenom ett förslag om skärpta straff för djurplågeri, som innebär att det från den 1 juli i finns en ny typ av brott som kallas ”grovt djurplågeri”. Trots att systematiskt våld mot husdjur ofta är en del av våld i nära relationer och många har påtalat behovet av åtgärder som tar det i beaktande utelämnas våld mot husdjur i det nya brottet.


Oron att ens husdjur ska utsättas för våld gör också att många drar sig för att lämna en våldsam relation. Husdjuret riskerar ju i så fall att bli kvar med förövaren. 

De flesta skyddade boenden tillåter inte husdjur, och då kan det vara svårt att få med sig sina husdjur i flykten. VOOV placerar därför husdjur i jourhem medan den som utsatts för våld befinner sig på ett skyddat boende. Men VOOV är en liten organisation som inte själv kan ta hand om alla djur som lever i våldsamma relationer.

Regeringen måste ge länsstyrelserna i uppdrag att samordna en satsning för att förebygga våld mot både husdjur och människor.

Länsstyrelserna måste också få mer kunskap om hur hot om våld mot husdjur används för att bryta ner människor i nära relationer.
 Genom att kombinera arbetet mot våld mot djur med arbetet mot våld i nära relationer går det både att förebygga våld och att rädda liv. 

Länsstyrelserna behöver få de rätta verktygen för att utveckla arbetet för våldsutsatta djur vid våld i nära relationer, ett arbete som bör ske i samverkan med andra aktörer såsom socialtjänsten, kvinnojourer och skyddade boenden. De skyddade boenden som tar emot våldsutsatta djur behöver också få ökad kunskap i att ta hand om traumatiserade djur samt ekonomiskt stöd för att de tar hand om djuren.

Annons

Annons

En del länsstyrelser arbetar redan med sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer, till exempel genom att erbjuda utbildningar till veterinärer i hur man hos djur kan se tecken på att det förekommer våld i deras hem. 

Men länsstyrelsernas arbete försvåras av bristande lagstöd. Eftersom systematiskt våld mot husdjur inte inkluderas i lagen ingår inte djurens lidande i rättsprocesser kring våld i nära relationer. Våld mot djur måste ge synliga skador eller anses vara tillräckligt grovt för att ses som djurplågeribrott enligt brottsbalken, men även lindrigare former av våld som utövas systematiskt under lång tid måste ses som djurplågeribrott.

Systematiskt våld mot ett djur där det också förekommer våld i en nära relation bör enligt lag ses både som ett grovt djurplågeribrott och som en del av ett fridskränkningsbrott. I båda fallen utövas våldet systematiskt över tid med syfte att skada, hota, kränka och kontrollera den våldsutsatta. 

I fjol tillsatte regeringen en utredning om hur det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld kan stärkas. Utredningen ska redovisas senast den 1 augusti. Vi hoppas att användningen av husdjur som ett verktyg i psykiskt våld i nära relationer kommer att ingå i den färdiga utredningen och därmed leda till konkreta åtgärder. 

Ingen ska behöva leva med våld, varken människa eller djur.

SKRIBENTERNA

Patrik Ernby, ordförande i riksförbundet VOOV, riksförbundet Veterinär omtanke om våldsutsatta.

Annons

Lina Landström, ledamot i VOOV, riksförbundet Veterinär omtanke om våldsutsatta.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Fakta

Seminarium i Almedalen

”Inte utan min pälskling” Det var rubriken på ett seminarium som anordnades igår i Almedalen. Då diskuterade VOOV då tillsammans med representanter från Centerpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna samt länsstyrelsen hur våldet i nära relationer – mot både två- och fyrbenta – kan stoppas. Seminariet går att se på nätet via Almedalen play.

Annons

Annons

Till toppen av sidan