Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Psykiatrin behöver ett batteri av effektiva insatser och det finns sex områden där insatserna inte kan vänta.”

Psykiatrin måste bli mer på tå för att fånga upp patienter som mår akut dåligt. Det visar inte minst de tragiska händelser som på senare tid inträffat i och nära Skåne. Det skriver det moderata regionrådet Anna Mannfalk.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Moderaternas psykiatrilöfte innehåller 50 miljoner kronor per år till riktade insatser, framhåller det ansvariga regionrådet Anna Mannfalk.

Bild: Jessica Gow/TT

Annons

I ljuset av senare tids tragiska händelser i Skåne och i vår närhet, där personer utifrån allvarlig psykisk sjukdom genomfört hemska våldsdåd trots att det i flera fall funnits varningar och individen sökt hjälp nära inpå dådet, undrar säkert många med mig om inte mer kunde gjorts för att förhindra. Jag vill se mer resurser till riktade insatser som självinläggning och psykiatriambulanser och en psykiatri som snabbare kommer individen och dennes familj till hjälp.

Jag reflekterar över dessa förfärliga händelser på Latinskolan i Malmö och nu senast i Almedalen, men också i Köpenhamn. Utan att föregripa de viktiga polisutredningar som pågår leds tankarna till att psykiatrins förmåga att fånga upp patienter som mår akut dåligt behöver bli mer på tå. Det är viktigt att utrymmet finns att reagera en gång för mycket, snarare än en gång för lite. Att signaler missats, åtminstone retrospektivt, är visserligen inte bara något som skett i den skånska vården, utan ett problem både Sverige och andra länder brottas med.

Annons

Annons

Vi har också läst om våld i nära relationer som lett till dödsfall, där psykisk sjukdom varit en utlösande faktor. Personal inom sjukvården och kommunernas omsorg, skola och sociala insatser behöver inte bara kunskap för att se när riskfaktorer tippar över mot våld, men främst tydliga vägar till var en bedömning bör göras och tillgång till snabba insatser. Alla måste i större utsträckning fånga upp orossignaler från dessa patienter och erbjuda vård och skydd på ett sätt som gör att individen också tar emot detta. Ofta är det personer i den sjukes närhet som reagerar innan något händer, och den informationen behöver ha förutsättningar att bedömas snabbt och professionellt. För det behöver psykiatrin ett batteri av effektiva insatser.

Min önskan är inte att återvända till den psykiatrivård som erbjöds före reformerna mellan 1970-talet och 1990-talet. Den tidigare vården präglades av hög grad institutionalisering och tvångsvård. Tvångsvård kan leda till motsatt effekt, förvärrat tillstånd och förr kunde det dessutom ske på grunder som var högst tveksamma. Samtidigt kan inte en individ som tillfälligt eller över tid har gränslösheten att begå våldsdåd helt ensam lastas att söka vård, det ligger i flera sjukdomars natur att den förmågan är begränsad.

För att hitta dessa snabbare insatser har Moderaterna i Region Skåne bland annat föreslagit att platserna för att lägga in sig själv, så kallad brukarstyrd inläggning, ska bli fler. Där det finns sådan möjlighet visar resultaten att personen över tid får bättre förutsättningar att hantera till exempel sin ångest. Man blir inte lämnad ensam på en väntelista. Ingen säger att bedömningen kan vänta eller symtomet inte är tillräckligt allvarligt. Men metoden innebär också att vårdtiden blir kortare. Forskning visar att över tid kan också behovet av inläggning bli mindre, att bara veta att stödet finns där just när man mår dåligt blir tillräckligt tryggt. Här ska inga resurser sparas.

Annons

Annons

När det som inte får hända ändå har hänt, är det viktigt att vården tar varje tillfälle till lärande av både processer och individens väg genom vården och andra sociala insatser. Därför lanserade Moderaterna nyligen att en haverikommission ska genomföras vid varje suicid. Det ska också ske vid våldsdåd. Syftet är inte att leta fel, utan att synliggöra hur vården kan fånga upp en individ längst vägen och skapa praktiska riktlinjer för hur olika professioner som möter detta kan kommunicera och agera förebyggande.

Moderaternas psykiatrilöfte innehåller 50 miljoner kronor per år till riktade insatser. Förutom fler psykiatriambulanser, bättre kommunsamverkan med socialpsykiatri och skola och en satsning på vårdcentralernas förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, behöver forskningen ges riktigt bra förutsättningar. Det vi ser i medierna är de ändå få men tragiska våldsdåd som sätter skräck i omgivningen. Samtidigt är antalet självmord varje år många.

Därför har vi moderater tillsammans med forskare, profession, brukare och anhöriggrupper identifierat sex områden där insatser inte kan vänta. Sammanfattningsvis handlar förslagen om jämlik psykiatrivård över hela Skåne, rätt resurser på rätt plats, större utrymme för individen att själv styra sin inläggning direkt vid behov, bättre stöd för anhöriga och snabb tillgång till utredning och behandling.

Moderaterna prioriterar insatser som kommer att göra skillnad. Psykiatrin gör redan ett mycket bra arbete där de flesta patienter är nöjda med sin vård och får rätt hjälp. Jag vill göra allt i min makt för att se till så mer resurser hamnar där de har ännu bättre möjlighet att bidra till upptäckt och motverka att nästa våldsdåd eller självmord sker.

Annons

Annons

SKRIBENTEN

Anna Mannfalk (M) är regionråd i Region Skåne och ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Läs också Debatt: ”Vi kan alla göra skillnad, sträcka ut en hand och lotsa till vård.”

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan