Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Läkemedelsbolagen strävar bara efter profit.”

I många lägen är det sunt och livsbejakande att desavouera forskning och evidens, särskilt när människors personliga erfarenheter vittnar om helt andra effekter. Det anser Jonas Thornell, fri skribent och kulturarbetare.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Texten har korrigerats.

Första behandlingsalternativet när någon söker hjälp för att personen i fråga mår dåligt bör vara åtminstone tio timmars djupgående samtalsterapi, inte antidepressiva medel, skriver artikelförfattaren.

Enligt min erfarenhet har psykiatriker numera sällan kunskap om - eller intresse för det psykodynamiska synsättet där man mera djupgående intresserar sig för varje individs livshistoria och personlighet.

Ända sedan 1990, då jag såg till att få sparken från ett multinationellt amerikanskt läkemedelsbolag (senare uppköpt av Pfizer), har mitt förhållningssätt till forskning och evidens varit synnerligen skeptiskt. Läkemedelsbolagen strävar bara efter profit.

Annons

Som jag ser det ligger läkemedelsbolagen och aktörer inom KBT-psykologi, genom avancerad lobbying, bakom Socialstyrelsens rekommendationer som uppmanar läkare att förskriva antidepressiva medel i den enorma omfattning som pågått i flera decennier. Likaså rekommenderas KBT – kognitiv beteendeterapi framför PDT - psykodynamisk terapi.

Annons

Första behandlingsalternativet när någon söker hjälp för att personen i fråga mår dåligt bör vara åtminstone tio timmars djupgående samtalsterapi, inte antidepressiva medel.

Hellre en kort behandlingsperiod med lugnande bensodiazepiner för patienter som är mycket oroliga och drabbats av sömnsvårigheter. Att må dåligt föregås ofta av perioder med störd sömn och mycket stress.

Antidepressiva SSRI-preparat gör inte sällan att människor fortsätter i ett skyndsamt tempo; överarbetar, stressar och springer omkring i tillvaron med ett falskt leende. Min erfarenhet är att den kemiska påverkan gör att de inte har kontakt med sitt riktiga känsloliv. De ”sprattlar” vidare när de egentligen borde vara hemma och vila upp sig.

Både i min professionella roll som mentor och rådgivare inom psykologi och alkohol/droger och privat hör jag ofta skildringar där unga och gamla mått sämre när de ordinerats antidepressiva läkemedel. En del överdoserar och då blir den som tar SSRI-preparaten tillgjort hurtig och beter sig uppskruvat. Jag har träffat personer som självmant slutat med antidepressiva och efteråt kommit fram till denna viktiga självinsikt.

Sophia Eberhard, chefsöverläkare och medicinsk rådgivare i barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne, anser att jag bör ta mig lite tid att titta på det vetenskapliga underlaget för mina påståenden (Aktuella frågor 15/7).

Annons

Annons

Men enligt min mening är det i många lägen sunt och livsbejakande att desavouera forskning och evidens, särskilt när människors personliga erfarenheter vittnar om helt andra effekter: biverkningar och svårigheter att sluta medicinera.

Antidepressiva skapar enligt mångas erfarenhet kroppsliga och psykiska avvänjningsbesvär som förvisso skiljer sig från den tillvänjning som kan uppkomma vid bruk av narkotiska preparat.

På senare år har användare av SSRI-preparat vittnat om biverkningar samt obehagliga utsättningssymtom då de vill sluta ta preparaten.

En annan typ av mediciner som också börjar bli mer och mer ifrågasatta är de amfetaminpreparat som ordineras  efter ADHD-diagnos, vilket också håller på att ifrågasättas som fenomen, särskilt i andra länder.

Fler inflytelserika personer borde verka för ett samhälle med en bättre livsrytm för både unga och gamla.

Enligt min mening får man god psykisk hälsa av sömn, vila, motion samt en måttfull studie- eller arbetsbörda, som alltid bör följas av en period för återhämtning på det andliga planet.

Många människor i Sverige lider av rotlöshet, brist på kontakt med landets kulturarv och sina egna känsloliv.

SKRIBENTEN

Jonas Thornell, fri skribent och kulturarbetare med en kandidatexamen i psykologi från Lunds universitet, utbildad inom psykoanalys, mental träning och klinisk hypnos

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan