Annons

Annons

Annons

opinionVindkraft

Aktuella frågor
”Säg nej till vindkraftverk unikt nära svensk kust.”

Ta reda på fakta, bli inte duperade av osakliga argument från vindkraftsindustrin och dess lobbyister, skriver Rickard Nilsson och Marie-Louise Borg, ordförande respektive styrelsemedlem i föreningen Rädda Sydkusten.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är mer hållbart att bygga vindkraftsparker med kraftverk lika höga som Eiffeltornet 25­­—30 kilometer från kusten, skriver Rickard Nilsson och Marie-Louise Borg.

Bild: Drago Prvulovic / TT

Annons

Vindkraftsbolaget Kustvind planerar att bygga en av världens högsta vindkraftsparker, med upp till 33 stycken mer än 300 meter höga vindkraftverk, 8 kilometer utanför kusten mellan Abbekås och Smygehamn.

Den planerade vindkraftsetableringen ligger unikt nära svensk kust.

Blir denna vindkraftsindustri verklighet får det stora negativa konsekvenser för djurliv och natur, människor som bor i området, besökare och företag.

Det överstiger med råge den eventuella nytta vindkraftverken kan medföra.

Dessutom minskar områdets attraktionskraft om projektet genomförs.

En annan aspekt är hållbarhets- och säkerhetsrisker som hänger ihop med vindkraftens klimatavtryck, med ansvaret för avveckling och att Skurups och Trelleborgs kommuner kan bli exponerade för diktatoriska stater som Kina, en stor ägare av svensk vindkraft.

Annons

Annons

Projektet är helt enkelt inte hållbart.

Det går utmärkt att bygga vindkraftverk längre ut i havet och med betydligt mindre negativa konsekvenser för sydkusten, men det vill inte Kustvind eftersom det medför något högre kostnader. Men varför ska människor som bor i sydkustens kommuner behöva acceptera det?

Föreningen Rädda Sydkusten uppmanar alla företrädare för de politiska partierna i Skurup och Trelleborg: Fall inte för fagra löften om bygdepeng, en liten summa som vindkraftsbolaget avsätter till området, och att bolaget vill stödja lokalsamhället, något som Kustvind har utlovat. Allt är ett spel för galleriet.

Baserat på hur vindkraftsindustrin brukar fungera kommer Kustvind sälja vindkraftsprojektet vidare till en annan aktör och på så sätt tjäna stora summor. Därför har bolaget i ett senare skede knappast något intresse av en relation med lokalsamhället.

Tro heller inte att ny vindkraftsel med automatik leder till lägre elpriser för kunder i sydkustens kommuner. Med dagens elmarknad och ett elområde som är tätt länkat till bland annat Tyskland, fungerar det inte så.

Föreningen Rädda Sydkusten hoppas att Skurups och Trelleborgs kommunpolitiker inför höstens val kommer att dela våra slutsatser:

Det är mer hållbart att bygga vindkraftsparker med kraftverk lika höga som Eiffeltornet 25—30 kilometer från kusten.

Vid en etablering 25—30 kilometer från land skulle Sydkusten till stor del kunna behålla sin attraktionskraft för boende, företagare och turister samt få en mindre negativ påverkan på miljö och natur. Livsksvaliteten, som områdets unika och mycket uppskattade strandnära rekreationsområden och den obrutna horisonten skänker, försämras då inte lika mycket jämfört med en etablering så nära som 8 kilometer från kusten.

Annons

Annons

Kustvinds extremt höga kraftverk kommer att bullra, skapa skadliga infraljud och blinka med ett högintensivt ljus dygnet runt, i ett annars stilla naturområde.

Havsörn och flera andra rödlistade och hotade rovfåglar har sina fågelsträck genom den planerade vindkraftsetableringen och flyger i rotorhöjd. Vilka är konsekvenserna för de här arterna ifall kommunerna längs sydkusten säger ja till Kustvinds projekt?

Höstens kommunval kan avgöra om Kustvinds planer blir verklighet. Därför är det viktigt att såväl invånare som politiker reagerar nu innan det är för sent.

Säg nej till en av världens högsta vindkraftsetableringar 8 kilometer utanför kusten mellan Abbekås och Smygehamn.

Antingen bör den föreslagna vindkraftsetableringens ske 25-30 kilometer ut från land eller inte alls.

Föreningen Rädda Sydkusten uppmanar Skurups och Trelleborgs politiker och alla röstberättigade i dessa kommuner att ta reda på fakta och att inte bli duperade av osakliga argument från vindkraftsindustrin och dess lobbyister.

SKRIBENTERNA

Rickard Nilsson, ordförande i föreningen Rädda sydkusten och bor i Beddingestrand

Marie-Louise Borg, styrelsemedlem i föreningen Rädda sydkusten och bor i Abbekås

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan