Annons

Annons

Annons

opinionVindkraft

Aktuella frågor
”Havsbaserad vindkraft kan lyfta Skåne.”

Vindkraft behöver byggas både nära kusten där kostnaderna är lägre och tidshorisonten kortare, och längre ut i havet med större möjligheter på längre sikt. Det skriver Magnus Jiborn, vd för projekteringsbolaget Kustvind, i en replik.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En effektiv vindkraftsutbyggnad till havs förutsätter att man bygger där förhållandena är bäst, skriver Magnus Jiborn. Foto: Paul Kleiven

Annons

Ta reda på fakta och låt er inte duperas av osakliga argument, slår föreningen Rädda Sydkusten fast, och öser sedan på med osakliga skrämselargument (Aktuella frågor 22/7).

Korrekt är att projekteringsbolaget Kustvind sedan några år undersöker förutsättningarna för en havsbaserad vindkraftpark i ett område utanför den skånska sydkusten. 25 till 33 vindkraftverk 8 till 15 kilometer utanför kusten skulle öka elproduktionen i Skåne med två tredjedelar och räcka för att värma upp 100 000 villor eller driva samtliga personbilar i Skåne på el.

Det kan ske i en region där brist på egen elproduktion idag leder till skyhöga elpriser. Forskningsinstitutet Energiforsk visade i en studie i våras att med havsbaserad vindkraft på 3,5 gigawatt utanför kusten i södra Sverige hade elpriset under förra hösten kunnat vara 35 – 50 procent lägre. För en vanlig villaägare blir det flera tusenlappar på ett år. Detta ändras inte av att elnätet är sammankopplat med kontinenten; analysen bygger på hur dagens sammanlänkade europeiska elmarknad fungerar.

Annons

Annons

Per Tryding, vice vd på Sydsvenska handelskammaren, påpekade nyligen i Ekot att de höga elpriserna innebär ”betydligt sämre konkurrenskraft och färre investeringar” för näringslivet i hela Sydsverige. Den vindpark Kustvind planerar löser inte ensam problemet, men vore ett väsentligt bidrag. Havsbaserad vindkraft kan lyfta Skåne.

Tvärtemot vad Rädda Sydkusten påstår bygger Energiforsks analys på hur dagens elmarknad och sammanlänkningen med elnät på kontinenten fungerar.

Utbyggnad av havsbaserad vindkraft har stor betydelse för den brådskande klimatomställningen, liksom för att minska Europas beroende av rysk olja och gas. Den aktuella vindkraftsparken skulle spara nästan 1 miljon ton koldioxidutsläpp om året – dubbelt så mycket som det svenska inrikesflygets utsläpp. Skurups och Trelleborgs kommun kan inte fatta några andra beslut som lika kraftfullt skulle bidra till att klara klimatkrisen.

Rädda Sydkusten hävdar att kommunerna kan hamna i händerna på den kinesiska diktaturen. Det är förvisso sant att kinesiska företag har investerat i vindkraft i Sverige, men kinesiska företag äger även Volvo och driver tågtrafik och Stockholms tunnelbana.

Det kinesiska företag som brukar nämnas i sammanhanget heter CGN, China General Nuclear Power Corporation. Det hörs på namnet att vindkraft inte är den enda energikälla bolaget investerar i. I Storbritannien är CGN storägare i majoriteten av de kärnkraftverk som byggts eller planerats på senare tid.

Annons

Kanske bör energiproduktion betraktas som säkerhetskänslig infrastruktur, med särskilda krav på ägandet. Men den frågan är lika giltig oberoende av energislag. I Kustvind finns inget kinesiskt ägande och heller inga planer på sådant.

Annons

Men kan man inte bygga längre ut i havet? Det kan och bör man göra. Men inte istället för, utan också. Vindkraft behöver byggas både nära kusten där kostnaderna är lägre och tidshorisonten kortare, och längre ut i havet där med större möjligheter på längre sikt.

En effektiv vindkraftsutbyggnad till havs förutsätter att man bygger där förhållandena är bäst. Det handlar om vindstyrka, havsdjup och avstånd till nätanslutning och hamnar, men också om påverkan på naturvärden, försvarets behov och andra viktiga samhällsintressen.

Samhället behöver massor av ny el. Frågan är var och hur den ska fås fram med minsta möjliga negativa påverkan.

Prövningar i miljödomstolen av påverkan på fåglar, marint liv och andra naturvärden är noggranna. Som alla vindkraftsprojektörer lägger Kustvind många miljoner kronor på att låta experter utreda fågelsträck, tumlare, fisk, fladdermöss, känsliga musselarter, påverkan på havsströmmar med mera, för att kunna visa att en etablering inte medför någon betydande negativ miljöpåverkan. Domstolen kan komma att ställa krav på skyddsåtgärder för exempelvis sträckande tranor och tumlare. Men påverkan på naturvärden är generellt sett inte mindre längre ut från land.

Annons

Frågan om den planerade vindkraftsparken handlar troligen främst om utsikten: Kan vi som bor i de berörda kommunerna acceptera att vindkraftverk syns från land, för att bidra till klimatomställning, lägre elpriser för villaägare och företagare i hela Skåne och minskat beroende av rysk olja och gas? Jag är övertygad om att en majoritet tycker att argumenten för havsbaserad vindkraft utanför kusten väger tyngst.

SKRIBENTEN

Magnus Jiborn, vd för projekteringsbolaget Kustvind.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan