Annons

Annons

Annons

Annons

opinionAfghanistan

Aktuella frågor
”Att isolera talibanregimen riskerar att driva utvecklingen i fel riktning.”

För flickornas och kvinnornas skull bör Sverige ta ett kraftfullt initiativ till en internationell överenskommelse som stöttar det afghanska folket utan att det innebär ett stöd för landets regim. Det skriver företrädare för Svenska Afghanistankommitténs lokalföreningar i Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kvinnor som inte täcker ansiktet riskerar att straffas av den fruktade moralpolisen, skriver Inger Blennow och Nader Barekzai. Foto: Ebrahim Noroozi

Annons

På måndag, den 15 augusti, har det gått ett år sedan talibanerna tog makten i Afghanistan. För flickor och kvinnor har följderna varit katastrofala. Talibanernas inskränkningar av deras rättigheter har tillsammans med omvärldens agerande gjort att de lider dubbelt.

Vid maktövertagandet i fjol lovade talibanledarna inför den internationella presskåren att flickor och kvinnors rätt till utbildning och arbete skulle respekteras. Men de flesta skolor för flickor över årskurs sex är fortfarande stängda.

Kvinnor som arbetade inom statsförvaltningen har portats från sina arbetsplatser. Kvinnor får inte resa utan sällskap av en mahram, en manlig anhörig, och de uppmanas att helst inte lämna hemmet alls. Kvinnor som inte täcker ansiktet riskerar att straffas av den fruktade moralpolisen. Många regler är otydliga, något som skapar ständig stress och försämrar kvinnornas mentala hälsa.

Annons

Annons

En hel generation flickors framtid står på spel när de nekas rätt till utbildning.

Utan utbildning saknar kvinnor möjlighet att ta kontroll över sina liv och hävda sin plats i samhället. Risken för att flickor utsätts för barnäktenskap ökar när brudpriset blir en attraktiv inkomstkälla för fattiga familjer.

Att flickor och kvinnor utestängs från utbildning får också allvarliga konsekvenser för Afghanistans framtid. Utan utbildad kvinnlig sjukvårdspersonal kommer kvinnorna inte att få livsviktig vård. Många familjer tillåter inte kvinnor att undersöks av manlig personal.

Det råder redan brist på kvinnliga lärare i Afghanistan. Stoppas flickor från att fortsätta sina studier efter sjätte klass så uppstår ett moment 22. Talibanregimen kräver att endast kvinnor får undervisa flickor – men var ska de kvinnliga lärarna komma ifrån när flickors utbildning stoppas? Att halva befolkningen hindras från att bidra till samhället gör att Afghanistan kommer att sjunka allt djupare ner i fattigdom.

Utbildning var ingen självklarhet före talibanernas intåg i Kabul. Men riktningen var tydlig. Från att flickor i stort sett var uteslutna från utbildning under 1990-talets talibanstyre, utgjorde de år 2021 cirka 40 procent av alla elever. Även om Afghanistan var ett långt ifrån jämställt land hade kvinnors möjlighet att delta i samhället och yrkeslivet ökat väsentligt under två decennier. Kvinnor kunde vara politiker, domare, poliser och militärer.

Annons

De framsteg Afghanistan gjort de senaste 20 åren riskerar att tillintetgöras. Omvärldens agerande efter talibanernas maktövertagande har haft betydelse för att det kan ske.

Annons

På grund av det odemokratiska maktövertagandet och talibanernas bristande respekt för mänskliga, inte minst kvinnors, rättigheter, drogs stora delar av det internationella biståndet tillbaka. Banksystemet paralyserades av sanktioner. Effekterna har blivit förödande.

Afghanistans ekonomi har kollapsat och hundratusentals människor har förlorat sina jobb. Halva befolkningen, omkring 20 miljoner människor, har brist på mat. En miljon barn under fem års ålder behöver vård för akut undernäring. De som drabbas värst är flickor och kvinnor, som ofta är de som äter sist i traditionella hushåll.

Talibanstyret måste ändra kurs och skapa förutsättningar för kvinnors fulla deltagande i det afghanska samhället.

Svenska Afghanistankommitténs förhoppning är att Sverige med sin långvariga erfarenhet och sitt engagemang för kvinnors rättigheter i Afghanistan nu visar ledarskap. Regeringar och internationella organisationer, såsom FN, måste föra en samordnad dialog med talibanregimen för att tydliggöra vad talibanerna har att vinna på att tillmötesgå kraven att respektera och skydda kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter. Att isolera talibanregimen riskerar att driva utvecklingen i fel riktning, det visar erfarenheterna från 1990-talet.

Det internationella biståndet till Afghanistan måste fortsätta. Akut stöd behövs för att lindra den hungerkris som pågår, men det långsiktiga utvecklingsbiståndet måste också upprätthållas för att säkerställa flickors och kvinnors rätt till sjukvård och utbildning. Svenska Afghanistankommittén håller till exempel sina skolor öppna för drygt 60 000 flickor i alla åldrar, utbildar barnmorskor och ger undernärda barn och blivande mödrar vård.

Annons

Annons

För flickornas och kvinnornas skull bör Sverige ta ett kraftfullt initiativ till en internationell överenskommelse som stöttar det afghanska folket utan att det innebär ett stöd för landets regim.

SKRIBENTERNA

Inger Blennow, ordförande för Svenska Afghanistankommitténs lokalförening i Lund.

Nader Barekzai, ordförande för Svenska Afghanistankommitténs lokalförening i Malmö.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan