Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta.”

Region Skånes senaste folkhälsorapport visar att andelen tjejer och killar i årskurs sex som medvetet skadat sig själva fördubblats på fem år. Det skriver Mätta Ivarsson (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det behövs ett helhetsgrepp och långsiktiga satsningar för att minska den psykiska ohälsan, skriver Mätta Ivarsson (MP).

Bild: Stina Stjernkvist / TT

Annons

I fjol var dubbelt så många barn inskrivna på bup, barn- och ungdomspsykiatrin, i Skåne som för tio år sedan. Många får vänta i flera månader och ibland i över ett år på att få hjälp, enligt Region Skånes egen statistik. Patientnämndens rapport från 2021 beskriver hur vårdnadshavare tvingas bevittna att deras barn mår allt sämre i väntan på vård. Finansieringen har inte hängt med i det ökade trycket på barn- och ungdomspsykiatrin. Bup har istället underfinansierats.

Per Einarsson (KD), regionråd och ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i regionen, undrar vad som händer med "alla miljarder som går till vård av psykisk ohälsa" (Aktuella frågor 25/7) samtidigt som hans eget parti under de senaste fyra åren har styrt psykiatrin i regionen tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet.

Annons

Annons

Per Einarsson är ordförande i den nämnd som genomfört stora sparpaket när det gäller psykiatrin, ändå får han det att låta som om han står bredvid och undrar vad som händer. Enligt regionens ekonomiska rapport är också ”bedömningen framöver att den lagda budgeten för bup inte kommer att hålla”.

Per Einarsson hävdar att Kristdemokraterna tillsammans med alliansen har gjort historiskt stora satsningar på den psykiatriska vården i Skåne, inte minst på barn- och ungdomspsykiatrin. Men det stämmer inte överens med verkligheten.

Enligt alliansen är privata vårdalternativ lösningen på de långa väntetiderna till bup. Men en privatisering av barn- och ungdomspsykiatrin leder till mindre sammanhållen vård och riskerar att dränera specialistpsykiatrin på personal.

Sedan 2021 har ett stort antal medarbetare lämnat bup för att arbeta för de privata företag som alliansen upphandlat neuropsykiatrisk vård av.

På bup i Trelleborg finns det från och med september inte längre några anställda psykologer. Bup har idag en personalbrist som snarast måste avhjälpas.

I Skåne går Miljöpartiet till val på att genomföra ett stort psykiatrilyft: bygga ut mottagningarna för unga vuxna och Mariamottagningarna för unga med missbruksproblematik, möjliggöra flexiblare öppettider, utveckla äldrepsykiatrin, se till att det finns psykiatriambulanser i hela Skåne och att alla Skånes vårdcentraler har minst en anställd psykolog. Den psykiatriska vården ska om Miljöpartiet får råda tillföras en halv miljard kronor under nästa mandatperiod, utöver ordinarie uppräkning.

Annons

Med utökade resurser kan rekrytering av ny personal underlättas, arbetsmiljön för dem som jobbar inom psykiatrin förbättras och köerna för dem som behöver vård kortas.

Annons

Personalen ska också ha större möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Psykiatrin är en viktig del av Region Skånes verksamhet och därför bör psykologer ingå i fler ledningsgrupper.

På riksplanet går Miljöpartiet till val på stora satsningar på bättre arbetsvillkor och högre löner inom vården, något som är avgörande för att behålla och rekrytera personal. Det är satsningar som också är viktiga för att kunna minska köerna och garantera en bra sjukvård.

Vi måste alla våga lyfta blicken och fråga oss varför så många mår psykiskt dåligt idag. När ungdomar i en studie från Linnéuniversitetet fått svara på frågan så beskriver de att det till stor del beror på samhällets krav på att de ska prestera på alla plan. Du ska ha toppbetyg, stora framtidsplaner, fina märkeskläder, en smal och vältränad kropp, många vänner och vara en glad och positiv person varje dag. Många upplever att det krävs nästintill perfektion för att accepteras av samhället.

Andelen 11-15-åringar som känner nedstämdhet varje dag har tredubblats sedan 1985, enligt en rapport av Fortes, ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Region Skånes senaste folkhälsorapport visar att andelen tjejer och killar i årskurs sex som medvetet skadat sig själva fördubblats på fem år.

Annons

Det behövs ett helhetsgrepp och långsiktiga satsningar för att minska den psykiska ohälsan. Vården kan inte ensam vända dagens negativa trend. Miljöpartiet vill därför se ett större stöd till idéburna organisationer som arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa.

Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta.

Annons

Miljöpartiet vill skapa ett solidariskt samhälle som inte sliter ut vare sig människor eller miljö, där det går lätt och snabbt att få vård – oavsett om det gäller en allvarlig psykisk sjukdom eller lindrigare psykisk ohälsa.

Inget barn ska behöva pausa sin barndom för att köerna till vården är för långa.

SKRIBENTEN

Mätta Ivarsson (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan