Annons

Annons

Annons

opinionSpråkkrav

Aktuella frågor
”L:s förslag är både främlingsfientligt och diskriminerande mot etniskt svenska barn.”

Trots att Liberalerna trampar snett när partiet föreslår språktest av tvååringar som brister i svenska språket, har partiet en konstruktiv tanke, skriver James Brocka, ordförande för Attentions sydöstra lokalförening.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kanske sätter Liberalernas förslag fokus på att öka kraven på landets skol- och förskolehuvudmän, kommuner och privata aktörer, att följa svensk lag och hjälpa de tusentals barn som halkar efter i skolan och blir oroliga och "störande", skriver artikelförfattaren.

Bild: Micaela Landelius

Annons

Liberalerna föreslår språktest av tvååringar med utländska föräldrar där barnet brister i svenska språket. Partiets iver att vinna röster gör att L ignorerar att möjligheten att lära sig och förstå saker inte har med etniskt ursprung att göra. Dessutom har Sverige redan lagstiftning när det gäller oro kring barns utveckling.

I socialtjänstlagen (2001:453, 5 KAP 1§) står bland annat: ”… i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver.”

Att som Liberalerna föreslår omhänderta ett barn måste vara den absolut sista utvägen, enligt Socialstyrelsen.

Som det nu ser ut är Liberalernas förslag både främlingsfientligt och diskriminerande mot så kallat etniskt svenska barn.

Annons

Idag blir många barn och ungdomar som misstänks ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte korrekt bemötta i förskolan och skolan. Det kan gälla de som kan ha adhd (svårigheter att koncentrera sig och/eller reglera sin aktivitetsnivå och hämma sina impulser) eller add (en variant av adhd, utan överaktiviteten). Barn med adhd kan även ha sidodiagnoser, till exempel dyslexi.

Annons

Psykiatrin i landets regioner saknar idag personal som kan möta behovet av grundliga utredningar. Ofta undersöks bara om det finns adhd och därmed missas annat som kan få stora konsekvenser.

Enligt internationella studier, till exempel av Gillbergcentrum vid Sahlgrenska akademin, har 7 till 8 procent alla barn en språkstörning. När det gäller barn i förskoleålder har 1 till 2 procent av barnen en grav eller mycket grav språkstörning, enligt Afasiförbundet

Selektiv mutism förekommer enligt Sahlgrenska universitetssjukhuset hos nästan 1 procent av Sveriges förskolebarn. Det betyder att de kan tala, men är helt eller delvis tysta i vissa miljöer

En kartläggning, Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2018, visar att skolor och huvudmän, kommuner och privata aktörer, i stort sett saknar sådan personal som krävs för att i tillräcklig utsträckning ge elever med språkstörning stöd. Förutom bristande tillgång till specialpedagoger, speciallärare, talpedagoger och logopeder saknar många skolor annan tillräcklig kompetens för att hjälpa barn och ungdomar som lever med språkstörningar.

Skolornas utmaningar när det gäller att möta elever med språkstörning försvåras markant av bristen på tillgång till legitimerade lärare.

Annons

Dagens allmänna debatt kring stök i klassrummen visar att varken politiker, huvudmän eller skolledningar möter varje enskild elevs behov. Att vuxenvärlden inte vill förstå vad barnen och ungdomarna behöver skapar oro och ångest. Många elever blir i sin frustration antingen utåtagerande eller skadar sig själva.

Annons

Sverige behöver fler och bättre utbildade logopeder. Förskolan måste få bättre verktyg som kan användas vid misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Trots att Liberalerna trampar snett när partiet föreslår språktest av tvååringar som brister i svenska språket, har partiet en konstruktiv tanke: att stödet till alla barn, och deras anhöriga, som har tillfälliga eller långvariga behov bör öka.

Kanske sätter förslaget fokus på att öka kraven på landets skol- och förskolehuvudmän, kommuner och privata aktörer, att följa svensk lag och hjälpa de tusentals barn som halkar efter i skolan och blir oroliga och "störande". Kanske måste färre föräldrar besöka sina barns rektor för att prata om oförstående skolpersonal som varken fått utbildning eller material om barn med neuropsykiatrisk funktionsvariation.

SKRIBENTEN

James Brocka, ordförande för Attentions sydöstra lokalförening. Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd, autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan