Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Odling på skolschemat ger ett friskare samhälle.”

Det är hög tid att skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) tar initiativ till att införa odling på skolschemat – för barnens, samhällets och planetens skull, skriver Daniel Lundberg, vice vd på odlings- och trädgårdsföretaget Nelson Garden.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Barns möjligheter att få utvecklas genom odling ska inte vara beroende av vilken skola de går på eller vilken lärare de råkar bli tilldelade, skriver artikelförfattaren.

Bild: Henrik Montgomery/TT

Annons

Borde odling vara en del av läroplanen i den svenska skolan? Den frågan ställde Nelson Garden till svenska folket genom en Sifoundersökning i maj i år där 1 000 deltog. Resultatet är tydligt, 79 procent tycker att det är ett bra förslag.

Stödet för att införa odling i läroplanen är brett. Skillnaden mellan könen är marginell, och även om äldre är något mer positiva minskar inte stödet till under 70 procent i någon åldersgrupp. Bara fyra procent anser att förslaget är mycket dåligt.

Barn som får möjlighet att odla mår bättre, kommer närmare naturen och känner glädje och stolthet. En rad studier, bland annat av forskaren Anna María Pálsdóttir vid Sveriges lantbruksuniversitet, visar att odling ökar människors psykiska välbefinnande och minskar stress.

Annons

Vikten av att stärka det psykiska välbefinnandet bland landets barn och unga kan knappast överskattas. Antalet flickor mellan 15 och 17 år som behandlats för depression och ångestsyndrom inom barn- och ungdomspsykiatrin har trefaldigats sedan 2006, enligt Socialstyrelsen.

Annons

Barn som får sätta fingrarna i myllan och följa utvecklingen hos en levande växt tränar också sin förmåga att ta ansvar. De får dessutom en större förståelse för vikten av biologisk mångfald, innebörden av kretslopp och en realistisk bild av matens väg från jord till bord.

I dagens läroplan för grundskolan ingår ett uppdrag att ge eleverna en relation till natur och miljö: ”Genom ett miljöperspektiv får [eleverna] möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor”. Införs odling som ett praktiskt moment i undervisningen stärks skolans möjlighet att uppfylla det uppdraget.

Odling på skolans mark kan också bidra till att motverka ett av de största hoten mot vår planet: den historiskt snabba förlusten av biologisk mångfald. Arter försvinner dagligen från jordens yta. Varje ny planta som sätts bidrar till fler växter och djur.

Många elever möter redan idag odling i skolan i form av projekt…** eller inom ramen för olika skolämnen. Men dagens undervisning kring frön, plantor och kretslopp räcker inte. Den som nu händer sker på initiativ av eldsjälar, som ser barnens behov av att komma närmare natur och miljö.

Barns möjligheter att få utvecklas genom odling ska inte vara beroende av vilken skola de går på eller vilken lärare de råkar bli tilldelade. Lärare ska inte heller själva behöva ta ansvar för att skaka fram pengar till odlingsprojekt. Genom att ge odling eget utrymme i läroplanen och öronmärkta pengar för det säkerställs att alla barn får samma möjligheter.

Annons

Annons

Regering och riksdag bör verka för att odling införs i läroplanen för grundskolan. Antingen som ett eget skolämne eller som en viktig del i ett ämne som fokuserar på hållbar utveckling, kretslopp och miljö. Odling var tidigare en del av läroplanen, men då ur ett äldre hushållningsperspektiv, alltså att den skulle ge mat på borden. Nu behövs en anpassning till 2000-talets utmaningar.

Kommunerna, som huvudmän för skolan, bör ta fram planer för att säkerställa att alla elever i kommunens grundskolor kontinuerligt får prova på att odla som en del av lärandet. Ansvariga nämnder bör anslå öronmärkta pengar till verksamheten för att undvika att enskilda skolor ställer olika prioriteringar mot varandra. Samma sak gäller förstås friskolor där dess styrelse är huvudman.

Odling på skolschemat ger ett friskare samhälle.

Det är hög tid att skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) tar initiativ till att införa odling på skolschemat – för barnens, samhällets och planetens skull.

SKRIBENTEN

Daniel Lundberg, vice vd på odlings- och trädgårdsföretaget Nelson Garden

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan