Annons

Annons

Annons

Annons

opinionValet 2022

Aktuella frågor
”Sverige behöver satsningar på skola, sänkta skatter och minskat regelkrångel.”

En ambitiös arbetsmarknadspolitik är inte alltid receptet för en fungerande arbetsmarknad. Ibland är det så enkelt som att göra det lättare för företag att bedriva företag. Det skriver Emelie Nyman, arbetsmarknads-, integrations- och migrationspolitisk talesperson för Centerpartiets ungdomsförbund.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Niklas Gustavsson

Annons

Fler borde prata arbetsmarknadspolitik. Området innehåller så mycket mer än arbete.

Att arbetsmarknaden fungerar på ett bra sätt påverkar människors livskvalitet och pensioner. Och hela samhällsutvecklingen.

I fjol röstade riksdagen om förslag på ändringar i las, lagen om anställningsskydd, som trädde i kraft 30 juni i år. Efter valet den 11 september behöver alla politiska partier verka för att reformera arbetsmarknaden ytterligare.

Dagens problem på arbetsmarknaden är dock djupa och behöver mer omfattande, mer kreativa och modigare lösningar.

I juni i år uppgick arbetslösheten i Sverige till 504 000 personer – motsvarande 8,6 procent av arbetskraften, det vill säga de som är arbetslösa men som vill arbeta och också söker jobb. Sedan juni 2021 har antalet arbetslösa minskat med 87 000 personer motsvarande en minskning på 1,7 procentenheter. Trots det ligger Sverige på en fjärde plats inom EU när det gäller högst arbetslöshet. Och på samma gång har många av landets företag svårt att hitta personer som har tillräckliga kvalifikationer. Statistiken kommer från SCB och Eurostat.

Annons

Annons

Det finns ingen hållbar quick fix. Vad som krävs är en ny arbetsmarknadspolitik. Sverige behöver långsiktiga åtgärder: satsningar på skola, sänkta skatter och minskat regelkrångel.

Utbildningssystemet har under lång tid misslyckats med att leverera den kompetens som arbetsgivarna behöver. Gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, högskola och universitet måste utformas efter arbetsmarknadens behov.

Människor behöver dels få sådan utbildning att arbetsgivare vill anställa dem, dels vara flexibla så att de kan utföra olika typer av jobb.

Den som har en bredd av erfarenheter har möjlighet att anpassa sig efter de arbeten som finns och är mindre bunden av att söka jobb vid en bestämd tid eller på en bestämd plats.

Hur arbete beskattas påverkar människors beslut om och hur mycket de ska jobba, liksom företagens beslut att skapa nya arbetstillfällen.

För att göra det lönsammare för företagen att erbjuda fler människor jobb bör arbetsgivaravgifterna avskaffas. Istället bör till exempel avgifter som arbetstagaren kan betala i tillägg till sin inkomstskatt införas.

För att öka människors vilja att arbeta bör inkomstskatten också sänkas. Det ska vara lönsamt att bidra till samhället.

Förslag på sänkta skatter brukar få kritik. Men internationellt sett har Sverige mycket höga skatter. Sverige hade år 2020 det femte högsta skattetrycket av de 37 industriella och demokratiska länder som ingår i OECD.

Annons

Med rätt prioriteringar är det möjligt att sänka skatten utan att göra nedskärningar på samhällsviktig verksamhet. Går fler från bidrag till arbete ger det mer pengar till samhället.

Annons

Sverige har en lång tradition av ambitiös aktiv arbetsmarknadspolitik med arbetsförmedling och många olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Målet är att skapa en varaktigt högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Men en ambitiös arbetsmarknadspolitik är inte alltid receptet för en fungerande arbetsmarknad. Ibland är det så enkelt som att göra det lättare för företag att bedriva företag. Till syvende och sist är det huvudsakligen företag som skapar jobb.

De politiker som styr Sverige hade tjänat mer på att börja behandla företag som vänner och inte fiender. Ett konkret förslag är att riksdagen inför en ombudsperson emot regelkrångel som blir en röst för företagen.

SKRIBENTEN

Emelie Nyman, arbetsmarknads-, integrations- och migrationspolitisk talesperson för Cuf, Centerpartiets ungdomsförbund.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan