Annons

Annons

Annons

opinionValet 2022

Aktuella frågor
”Inget barn ska omhändertas för att det halkat efter i svenska.”

Vi vill att alla barn, oavsett bakgrund, ska genomgå en språkscreening på BVC vid 2,5 års ålder, skriver Liberalernas partiledare Johan Pehrson och riksdagskandidaten Louise Eklund (L).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En studie gjord i utanförskapsområdet Biskopsgården visar att tre av fyra barn saknar det ordförråd de borde ha för sin ålder. Vi liberaler vill hjälpa dessa barn, skriver artikelförfattarna.

Bild: Thomas Löfqvist

Annons

Det är oacceptabelt att barn växer upp i utsatta områden utan att lära sig svenska. Svenska språket tillhör alla barn i Sverige, även de med föräldrar födda i andra länder. Därför behövs en förskoleplikt för barn som halkar efter.

Sverige har stora integrationsproblem. Det behövs kraftfulla åtgärder för att fler ska kunna bli en del av samhället fullt ut. Ett nyckelområde för en fungerande integration är språket. Det är därför mycket oroande att en studie gjord i utanförskapsområdet Biskopsgården, av Göteborgs stad 2018, visar att tre av fyra barn saknar det ordförråd de borde ha för sin ålder. Vi liberaler vill hjälpa dessa barn.

James Brocka, företrädare för Attention, en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hävdar att vårt förslag är främlingsfientligt och diskriminerande (Aktuella frågor 16/8). Det stämmer inte. Vi vill att alla barn, oavsett bakgrund, ska genomgå en språkscreening på BVC vid 2,5 års ålder. Det sker i viss utsträckning redan idag, men vi vill att det ska bli obligatoriskt för alla vårdnadshavare vars barn inte redan är inskrivna i förskolan.

Annons

Annons

Låt oss också vara övertydliga: Inget barn ska omhändertas för att det halkat efter i svenska. Vi håller med James Brocka om att det behövs fler speciallärare och logopeder för att hjälpa barn med neuropsykiatriska diagnoser. Det är därför Liberalerna, som enda parti, föreslagit att det ska anställas tusen nya speciallärare. Viktigt är också att tvärtemot vad vissa påstår har Liberalerna inte föreslagit några språkbaserade tvångsomhändertaganden.

Liberalerna anser att om BVC, förskola eller socialtjänst uppmärksammar att föräldrar inte agerar utifrån barnens bästa ska en orosanmälan upprättas. Det gör vi därför att barns rätt till svenska språket ska ingå i föräldraansvaret och att staten behöver garantera barnens rättigheter.

I dagens Sverige finns tydliga integrationsproblem som kräver socialliberala lösningar.

Utrikes födda barn och barn till lågutbildade är överrepresenterade när det gäller barn som inte är inskrivna i förskolan. Det är också för de barnen som förskolan är mest avgörande.

OECD:s Pisa-forskning visar att 15-åriga elever som gått i förskolan under minst ett år ligger ett år före i kunskap jämfört med jämnåriga klasskamrater som inte gått förskolan. Därför vill Liberalerna att barn som halkat efter i svenska ska gå i förskolan. Därför ska föräldrar vid behov uppmuntras genom hembesök, information och att kommunen anvisar en paxad förskoleplats.

Annons

I de fall resultaten vid språkscreening beror på en medicinsk språkstörning eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska barnen få hjälp av hälso- och sjukvården. Vårt förslag är främst till för att hjälpa de barn som aldrig annars exponeras för svenska språket.

Annons

Det är inte rättvist att barn växer upp i utsatta områden utan att lära sig svenska. Svenska språket tillhör alla barn i Sverige, även de med föräldrar födda i andra länder. Därför behövs en förskoleplikt för barn som halkar efter.

SKRIBENTERNA

Johan Pehrson, partiledare för Liberalerna

Louise Eklund (L), riksdagskandidat för Malmö

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan