Annons

Annons

Annons

Politik i Vellinge

Byggprojekten som kan avgöra valet

Det byggs för mycket, för högt och på fel ställen. Det är några av invändningarna från Vellinges oppositionspartier.

Byggplanerna är kanske den hetaste lokala frågan inför valet – och kan avgöra kommunens politiska framtid.

Text: 

Inbäddat innehåll

Var och hur det ska byggas i Vellinge kommun ger skarpa skiljelinjer mellan Vellinges politiker. Det framgår efter att tidningen bett alla partier svara på hur de skulle agera ifall de fick mer inflytande efter valet.

Det är tydligt att just bostadsbyggandet kommer att se annorlunda ut om det skulle bli regimskifte i Vellinge.

Flera av de senaste årens byggprojekt har lett till högljudda diskussioner:

Det planerade bostadskvarteret Gläntan vid kanaltornet i Höllviken är ett exempel. Fem partier reserverade sig mot beslutet med invändningar som att det är ett ingrepp i grön rekreationsmiljö, det kommer att ge mer bilköer och att husen är för höga.

Annons

Annons

Moderaterna fick stöd av Centern för att rösta igenom detaljplanen och JR Kvartersfastigheter kan köpa marken för 99 miljoner kronor. Bygget lär komma igång inom några år – såvida inte överklagan av detaljplanen stoppar det.

Fem partier reserverade sig mot bostadsplanerna i Gläntan i kanalskogen, innan detaljplanen godkändes. JR Kvartersfastigheter planerar att bygga 70 lägenheter där. Illustration: Wingårdhs arkitekter

Även i beslutet om ett spa-hotell i Falsterbo fick Moderaterna stöd av Centern, medan övriga fem partier reserverade sig mot beslutet. Kritiken gäller bland annat: ingrepp i naturen, tveksam tävlingsprocess, kan orsaka bilköer, strider mot direktiven i översiktsplanen och fel stänga Naturum – vilket i sig orsakade en folkomröstning. Vinnaren blev det nystartade bolaget Skanör Falsterbo Strandbad AB med samarbetspartners som får köpa marken för 50 miljoner kronor. Beräknad byggstart tidigast 2026, först måste detaljplanen ändras. Ärendet är överklagat till Förvaltningsrätten.

Det planerade spahotellet på Falsterbo strandbad är en riktig vattendelare bland partierna. Ett vinnande företag är utsett, markavtal för 50 miljoner kronor är klart och en detaljplaneprocess har påbörjats, men beslutet har överklagts. Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder

Planerna på ett nytt bostadskvarter i Norra Ljunghusen orsakade så het politisk strid att moderaterna drog tillbaka hela förslaget. Frågan är om bostadsplanerna blir aktuella igen efter valet? ”Det får avgöras av framtida politiker”, sa kommunalrådet Carina Wutzler (M) vid en intervju i maj. Här gäller invändningarna bland annat att marken är klassad som ”värdefullt naturområde" i kommunens eget naturvårdsprogram.

Annons

Annons

AB Ljungskogens Strandbad vill bygga 50 lägenheter och 35 småhus eller radhus i norra Ljunghusen. En samlad opposition gick dock emot förslaget och ärendet har pausats. Frågan är om byggprojektet blir aktuellt igen efter valet? Bild: FOJAB Arkitekter

De senaste sex åren har det byggts cirka 230 bostäder per år i Vellinge kommun. Den höga byggtakten ser ut att bestå, enligt kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning.

2 300 bostäder beräknas bli färdiga innan 2030. Det är inom åtta år. Detta väntas leda till ökad inflyttning.

Men alla oppositionspartier är tydliga med att de har invändningar mot de expansionsplaner som finns.

• Liberalerna anser att Näset är färdigbyggt.

• Sverigedemokraterna är skeptiska till flera av byggplanerna men kan tänka sig förtätning i Vellinge tätort och småskaliga projekt.

• Centern säger bland annat nej till exploatering i Norra Håslöv och på Vellingebacken.

• Socialdemokraterna säger nej till att exploatera naturområden för bostadsrätter och vill att servicen ska styra var man kan bygga.

• Miljöpartiet anser att kommunen växer för fort och för mycket, samt är kritiska till att det byggs på naturmark.

• Kristdemokraterna vill inte att det byggs för högt eller tätt.

Hittills har Moderaterna lyckats skapa majoritet för de flesta av sina exploateringsförslag.

Drygt hälften av de planerade bostäderna, cirka 1 300 bostäder, planeras i flerbostadshus. Resten, cirka 1 000 bostäder, är småhus. I prognosen finns även fritidshus som väntas omvandlas till bostadshus.

Moderaterna har visserligen sagt att de slår av på byggtakten något men hur och var det ska byggas i Vellinge ser ut att avgöras av det kommande kommunvalet.

Annons

Fakta

Vellinge bostadsbyggnadsprognos

Kommunledningen vill göra det möjligt att bygga upp till 2300 nya bostäder fram till år 2030.

I Vellinge tätort förväntas en bostadsutbyggnad om ca 540-750 bostäder under perioden, med Vellinge parkby, Campus och Herrestorp som de största projekten, åtta mindre projekt och ca 65 särskilda vård- och omsorgsplatser.


I Höllviken förväntas ca 470-630 bostäder byggas. Dels fyra större projekt med 70-100 bostäder vardera, samt fem mindre projekt och att ett antal sommarstugor omvandlas till året runt-hus.


I Ljunghusen kan 120-170 bostäder bli inflyttningsklara inom perioden, men då är projektet norr om väg 100 medräknat och står för cirka hälften.


I Västra Ingelstad förväntas 125-180 bostäder byggas under perioden. De flesta av dem är byggrätter nordöst om Månstorps ängar. Dessutom en del vid det före detta kommunalhuset, samt i ekobyn i den södra delen av orten.


I Östra Grevie kan 80-115 bostäder tillkomma före 2031. Huvuddelen, ca 80 bostäder finns i en antagen detaljplan för kommunal mark, samt fyra mindre projekt med cirka tio bostäder vardera.


I Skanör Falsterbo kan cirka 100-150 bostäder komma att byggas, det handlar om sju mindre projekt om cirka 10-20 bostäder vardera.


I Hököpinge planeras mellan 175-250 bostäder, en större andel av dem är lägenheter. De flesta av dem planeras på båda sidor Bruksvägen.


I Rängs sand förväntas cirka 15 bostäder tillkomma, dels på
återstående tomter vid Klaras och Emmas väg eller omvandlade fritidsbostäder.


I övriga kommunen förväntas ytterligare cirka 30 till 50 bostäder bli klara, där är det största projektet är i Norra Håslöv med cirka 20 bostäder och de flesta andra är kompletterande bebyggelse i områden som till stor del redan är utbyggda.

Fakta: Samråd Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021, Vellinge kommun

Annons

Annons

Fakta

Oppositionen om byggplanerna:

Liberalerna:
Moderaternas och Centerns "destinationsutveckling" av kommunen, till exempel i form av ett stort hotellkomplex är helt ogenomtänkt. Bygg med känsla och omsorg om det unika som präglar varje kommundel. Bygg vackert! Näset är färdigbyggt och exploateringar med nya handelscentrum och "områden" behövs inte. Stoppa överexploatering för att locka nya medborgare hit på bekostnad av  de som bor här.

Sverigedemokraterna:
Sverigedemokraterna ser oroligt på de flesta byggplaner. Jordbruksmark och naturvärden går ofta förlorade för all framtid och det kan vi inte acceptera. Sverigedemokraterna är partiet som vill bygga minst i Vellinge kommun. Lämpligast att bygga är att förtäta i Vellinge tätort och eventuellt småskaligt på andra enstaka platser.

Socialdemokraterna:
Vi är för att bygga ut med fler bostäder och med en särskild satsning på hyresrätter, där hyresnivåerna är rimliga. Inte fler exklusiva bostadsrätter i våra känsliga miljöer som kräver exploatering av befintlig natur. Över lag så tycker vi att kommunen ska se över den kommunala servicen vi kan erbjuda, och låta utbyggnadstakten av servicen styra var och när vi kan bygga nya bostäder.

Centerpartiet:
Vi vill i första hand se förtätning på redan hårdgjorda ytor, bygga på höjden och kollektivtrafiknära. Vi behöver bostäder, skolor och förskolor, men vi måste också värna vår unika natur och värdefulla jordbruksmark. Vi vill erbjuda företag ett välkomnade som gör att de etablerar sig och ser därför fram emot nyetableringarna på verksamhetsområdet i Vellinge, hotellsatsningen på Strandbaden och fler bostäder i centrala Höllviken, Vellinge, Västra Ingelstad och Östra Grevie. Vi säger bestämt nej till exploatering i Norra Ljunghusen, i Norra Håslöv och på Vellingebacken.
Miljöpartiet:
Vi anser att Vellinge kommun växer för fort och för mycket. Naturen och värdefull jordbruksmark ska bevaras och inte bebyggas. Vi är motståndare till hotellkomplexet i Falsterbo, byggplanerna i Gläntan och norra Ljunghusen samt till de omfattande byggplanerna i Östra Höllviken som tar jordbruksmark i anspråk. Vi ser möjligheter med en varsam utbyggnadstakt i Vellinge, Östra Grevie och V Ingelstad, där natur- och kulturvärden ska skyddas.
Kristdemokraterna:
KD Vellinge stödjer ett varsamt byggande i harmoni med naturen. Vi vill inte att det byggs för högt eller för tätt.

Läs mer: Dubblerad befolkning på 50 år

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan