Annons

Annons

Annons

opinionValet 2022

Aktuella frågor
”Vi tror inte på snabbtest för adhd av barn i utsatta områden, som M i Stockholm.”

Vi tror på bättre samverkan mellan socialpsykiatri och skola, ett större förebyggande arbete på vårdcentralerna, bättre stöd för anhöriga, mer forskning och snabb tillgång till både utredning och behandling. Det skriver Carl Johan Sonesson, Anna Jähnke, Anna Mannfalk och Carina Zachau, företrädare för Moderaterna i Region Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Alla barn i Region Skåne ska behandlas likvärdigt och har rätt till samma vård, stöd och hjälp, skriver artikelförfattarna.

Annons

De senaste åren har den psykiska ohälsan ökat i Sverige, inte minst bland unga. Psykisk ohälsa är ett betydande folkhälsoproblem som påverkar livskvalitet och arbetsförmåga för många människor.

Vi instämmer i Per Einarssons (KD) analys: Det behövs nya grepp i den psykiatriska vården i Sverige. (Aktuella frågor 25/7).

Vi tror på bättre samverkan mellan socialpsykiatri och skola, ett större förebyggande arbete på vårdcentralerna, bättre stöd för anhöriga, mer forskning och snabb tillgång till både utredning och behandling. Allt detta är avgörande för att barn och unga ska kunna få en så god vård som möjligt.

Annons

Vi är lika bekymrade som Mätta Ivarsson (MP) över att många barn får vänta i månader på att få hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin (Aktuella frågor 15/8). Liksom Miljöpartiet menar vi att psykiatrin behöver ökade resurser – men just när det gäller barns och ungas psykiska hälsa ser vi att också andra instanser behöver stärkas.

Annons

Elevhälsan måste byggas ut, så att det finns tillräcklig psykologisk och psykosocial kompetens i skolorna. Likaså måste samarbetet mellan skolhälsovård, socialförvaltning, psykiatrin och, inte minst, familjerna stärkas. Ett sätt att göra det är att kommunen eller sjukvården utser en person, till exempel en rektor, lärare, kurator eller psykolog som är ansvarig för varje barns hälsa och håller ihop alla insatser runt barnet. Så har andra regioner gjort med gott resultat.

Vi ser också ett ökat behov av insatser i Region Skånes utanförskapsområden. Men vi tror inte på snabbtest för adhd av barn i utsatta områden som Moderaterna i Stockholm har föreslagit.

Alla barn i Region Skåne ska behandlas likvärdigt och har rätt till samma vård, stöd och hjälp.

En utredning kring en eventuell diagnos kan inte vara avhängig av var barnet i fråga bor. Viktiga är däremot vilka problem och symtom barnet har.

Receptet på bättre psykisk hälsa för barn och unga är alltså detsamma oavsett om de bor på Rosengård eller i Vellinge: En tillräcklig elevhälsa, samarbete mellan skola, hem och sjukvård, snabba utredningar och adekvat stöd.

Skåne bör kunna erbjuda landets bästa psykiatri. Därför avger Moderaterna i Region Skåne ett psykiatrilöfte inför höstens val: Vi vill satsa 50 miljoner kronor utöver den fastslagna budgeten på att förstärka psykiatrin i regionen.

Annons

Den skånska psykiatrin ska vara lätt att nå och insatserna ska vara snabba vid akuta tillstånd. Det ska gå fort att få tid hos specialist och vården ska vara på varje hjälpsökandes villkor.

Annons

Psykiska sjukdomar har hög dödlighet. Varje år dör runt 1 300 människor i Sverige genom självmord.

Varje självmord är ett misslyckande för samhället. Vi vill därför tillsätta en haverikommission vid varje självmord. En sådan kommission ska undersöka vilka instanser den döde haft kontakt med och om de hade kunnat göra mer eller på ett annat sätt. Syftet är att få mer kunskap som kan användas i arbetet med att minska antalet självmord.

Vi vill finna nya vägar för att förebygga psykisk ohälsa, förhindra självmord och behandla psykiska sjukdomar. Ett exempel på nya sätt att arbeta är den så kallade psykiatriambulansen som rycker ut till människor med självmordstankar, i en psykos eller med annan akut psykiatrisk problematik.

Sedan tre år tillbaka rullar en psykiatriambulans i sydvästra Skåne. Erfarenheterna är mycket goda.

I vårt psykiatrilöfte ingår fler psykiatriambulanser. Vi vill ha en sådan i varje hörn av Skåne – och redan i höst börjar ytterligare en psykiatriambulans köra på de skånska vägarna, denna gång i nordvästra Skåne. Det är ett betydelsefullt steg mot att nå vårt mål om att Region Skåne ska ha den bästa psykiatrin i landet.

Utökningen av antalet psykiatriambulanser är också en signal om att psykiska sjukdomstillstånd jämställs med somatiska. Oavsett var i Skåne människor bor och oavsett om de lider av psykisk eller somatisk sjukdom ska de få adekvat och snabb hjälp i akuta lägen.

SKRIBENTERNA

Annons

Carl Johan Sonesson (M), ordförande i Region Skånes styrelse

Anna Jähnke (M), ordförande i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd

Anna Mannfalk (M), förste vice ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd

Carina Zachau (M), ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan