Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Barns och ungas psykiska hälsa är viktigare än ideologiska käpphästar.”

Allt fler barn och ungdomar söker vård för psykisk ohälsa och därför har köerna vuxit igen, men det understryker bara vikten av att Region Skåne måste satsa alla tillgängliga resurser för att beta av köerna, skriver Per Einarsson (KD).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Under hela denna mandatperiod har Kristdemokraterna i arbetet inom alliansen lyft fram psykiatrin, skriver Per Einarsson (KD).

Bild: Moa Dahlin

Annons

Miljöpartiet försöker om och om igen slå i Skånes invånare att barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne, bup, under denna mandatperiod har haft stora sparbeting, (Aktuella frågor 15/8).

Men Allians för Skåne, det vill säga Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna, har satsat mer på psykiatrin än oppositionspartierna någonsin gjorde när de styrde regionen.

Psykiatrins budget har ökat med 300 miljoner kronor sedan 2019 och verksamheten har gått med överskott de senaste fem åren.

När Allians för Skåne fick makten i regionen gjorde vi en organisationsförändring som innebar att psykiatri-, habilitering- och hjälpmedel fick en egen nämnd. Det har bidragit till att psykiatrin har prioriterats högre än tidigare, när de rödgröna partierna styrde regionen. Därmed har vi medverkat till att samhällets tystnad kring psykisk ohälsa har brutits och till att psykisk ohälsa har kommit upp på den politiska dagordningen.

Annons

Annons

Psykisk ohälsa är något vi behöver ta på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta påpekar Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden. Om det är vi överens. Kristdemokraterna i Region Skåne har visat på det genom de stora satsningar partiet gjort tillsammans med Allians för Skåne under denna mandatperiod. Kristdemokraterna har varit drivande i att få fram resurserna.

Under de 16 år Miljöpartiet var med och styrde Region Skåne lyste satsningarna på psykiatrin med sin frånvaro. Det skedde trots att den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga inte är något nytt problem utan en utveckling som pågått sedan mer än tio år tillbaka.

Dagens rödgröna opposition hade lång tid på sig att vända den nedåtgående trenden, men gjorde ingenting. Inte ens under förra mandatperioden då Miljöpartiet hade ordförandeskapet i det utskott som hade ansvar för psykiatrin.

Sent omsider har Miljöpartiet vaknat och föreslår nu stora satsningar på psykiatrin i sitt budgetförslag för 2022. Men vad partiets företrädare inte berättar är att de vill finansiera sina satsningar bland annat genom en skattehöjning på närmare 570 miljoner kronor, som ska tas från människor i en tid då hushållen har det tuffare ekonomiskt än någonsin.

Familjer i Skåne får inte sin ekonomi att gå ihop på grund av skenande elpriser och drivmedelspriser, en situation som Miljöpartiet i sin rikspolitik i allra högsta grad har varit med och skapat genom krav på höjda drivmedelsskatter, ökad inblandning av biodrivmedel i diesel och bensin samt genom att lägga ner kärnkraften.

Annons

Annons

Miljöpartiet är emot att ta hjälp av externa leverantörer för att korta köerna till bup, trots att tidigare upphandlingar på kort tid har halverat köerna bland annat till neuropsykiatrisk utredning och behandling.

Allt fler barn - och ungdomar – söker vård för psykisk ohälsa och därför har köerna vuxit igen, men det understryker bara vikten av att Region Skåne måste satsa alla tillgängliga resurser för att på ett effektivt sätt beta av köerna, även om det sker med hjälp av andra aktörer. Barns och ungas psykiska hälsa är viktigare än ideologiska käpphästar.

Vi kristdemokrater unnar psykologer goda arbetsvillkor. Om de väljer att arbeta för privata mottagningar innebär det att Region Skåne behöver bli en ännu bättre arbetsgivare för att stå sig i konkurrensen om arbetskraften.

Kristdemokraterna och övriga allianspartier har under de perioder de styrt Region Skåne tagit flera initiativ för att ge de anställda förbättrade arbetsvillkor och långsiktigt säkra tillgången på kompetent personal. Psykiatrin har fått nya lokaler i till exempel Helsingborg, Hässleholm och Ängelholm. Pengar har avsatts för att öka antalet utbildningsplatser inom bup och inom vuxenpsykiatrin i Lund har sjuksköterskor numera möjlighet att forska parallellt med sitt arbete. Kristdemokraterna vill göra mer och till exempel införa trohetsbonus för att kunna behålla erfarna medarbetare.

Att personalen får mer inflytande över sin arbetssituation är också en viktig fråga och något som Region Skåne måste sträva efter.

Annons

Under hela denna mandatperiod har Kristdemokraterna i arbetet inom alliansen lyft fram psykiatrin. Och det kommer vi fortsätta att göra.

SKRIBENTEN

Per Einarsson (KD), regionråd och ordförande i Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan