Annons

Annons

Annons

opinionValet i Lund

Aktuella frågor
”L:s valbudskap om att partiet 'sätter skolan först' är en tom slogan.”

Hanteringen av skolan är det största misslyckandet för Lunds borgerliga styre, skriver fyra företrädare för Socialdemokraterna i kommunen.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lund tillhör nu de 10 procent av landets kommuner som har flest elever per lärare, skriver artikelförfattarna. Illustration: Adobe stock

Annons

Med landets största och internationellt mest ansedda universitet, flera av regionens populäraste gymnasieskolor och bra grundskolor har Lund länge haft ett mycket gott renommé som en kommun där kunskap frodas.

Men under den senaste mandatperioden har utvecklingen vänt. Kommunens borgerliga styre, under ledning av Liberalerna, har genomfört omfattande nedskärningar som fått stora negativa konsekvenser för kommunens skolor, lärarnas möjligheter och elevernas förutsättningar.

Skolverket redovisar i sin öppna statistik att sedan valåret 2018 har antalet elever i Lunds kommuns skolor ökat med över 600. Det är inte orimligt för en tillväxtkommun. Men samtidigt har antalet lärare, räknat i heltidstjänster, blivit nästan 60 färre.

Annons

Lund är den av landets 290 kommuner där antalet lärare har minskat allra mest under denna mandatperiod. Även föregående period ökade antalet elever i Lunds skolor med över 600. Men då, när kommunen leddes av Socialdemokraterna, gjordes tydliga satsningar som medförde att antalet lärare ökade med 80 heltidstjänster.

Annons

I många sammanhang är Helsingborg en regional relevant jämförelse med Lund. I Helsingborg har också antalet elever ökat kraftigt, med över 500, sedan 2018. Men till skillnad mot Lunds drastiska minskning av antalet lärare har Helsingborg istället ökat antalet lärare, med nästan 75 heltidstjänster.

Lund tillhör nu de 10 procent av landets kommuner som har flest elever per lärare. Den negativa utvecklingen har varit oerhört snabb och saknar motsvarighet i hela landet.

Resultatet är växande skolklasser, allt mer stressade lärare och oro i klassrummen. Allt färre elever får det stöd de behöver och allt fler lärare känner att de inte räcker till. Som om det inte vore nog vittnar lärare i Lund om att de måste utföra allt fler administrativa uppgifter.

Istället för att fullfölja arbetet med att minska lärarnas administrativa uppgifter, som inleddes under föregående mandatperiod, har pålagorna från Lunds kommun ökat.

Istället för att skapa bra förutsättningar för lärarnas kärnuppdrag bygger det borgerliga styret i Lund upp en växande rapport- och kontrollapparat som slukar tid och resurser.

Resultatet är att lärarna inte får tillräcklig tid att vara just lärare. Samtidigt som den negativa utvecklingen pågått i skolorna har kommunen varje år under denna mandatperiod redovisat ekonomiska överskott på flera hundra miljoner kronor, något år en halv miljard. Det är överskott som hade kunnat göra nytta i skolan.

Annons

Istället för att ta ansvar och visa ledarskap blundar de borgerliga partierna för verkligheten.

Annons

Liberalerna bemöter kritiken med att skolpengen har ökat. Men vad hjälper en mindre ökning när antalet elever och skolans kostnader ökat mycket mer?

Moderaterna påstår att kommunen har flera tomma skollokaler och att skatten därför kan sänkas, men nämner inte att skälet är att klassrummen bredvid är proppfulla. Den sänkta lärartätheten innebär större skolklasser.

Det borgerliga styret har inte klarat av att sänka skatten trots överskott och nedskärningar. Nu utlovas åter sänkt skatt, men hur ska det kunna ske utan nedskärningar – i en annalkande lågkonjunktur?

En bra skola är en bra start i livet. Därför vill vi vara tydliga: De borgerliga nedskärningarna måste skrotas och ersättas av omfattande och varaktiga satsningar. I ett första steg vill vi anställa minst 110 fler lärare. Då uppnås samma lärartäthet som 2018. Vi vill också avlasta lärarna dagens omfattande administrativa uppgifter. För att skapa en verklig och bestående förändring ska det ske i nära samarbete med lärarna och de fackliga organisationerna.

Hanteringen av skolan är det största misslyckandet för Lunds borgerliga styre. Under fyra år har Moderaterna, Liberalerna och övriga i styret haft chansen att förverkliga sin politik. Resultatet: I Lund kan man se svart på vitt att Liberalernas valbudskap om att partiet ”sätter skolan först” inte är något annat än en tomt ekande slogan.

Det är hög tid att investera i barnens framtid och personalens arbetsmiljö, i hela kommunen. Vi socialdemokrater är övertygade om att vårt Lund kan bättre. Tillsammans kan vi vända på utvecklingen.

Annons

Annons

SKRIBENTERNA

Anders Almgren (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande i Lund

Lina Olsson (S), kommunalrådskandidat i Lund

Mattias Olsson (S), kandidat till barn- och skolnämndens ordförande i Lund

My Lilja (S), kandidat till utbildningsnämndens ordförande i Lund

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan