Annons

Annons

Annons

opinionRegionvalet

Aktuella frågor
”Tillsammans ska våra fyra partier driva en politik som gagnar människor i Skåne.”

Vi är stolta, om än inte nöjda, med det vi tillsammans åstadkommit under denna mandatperiod, skriver Carl Johan Sonesson (M), Gilbert Tribo (L), Annette Linander (C) och Per Einarsson (KD).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Våra partiers gemensamma styre har fungerat väl i de fyra år vi lett Region Skåne, skriver Carl Johan Sonesson (M), Gilbert Tribo (L), Annette Linander (C) och Per Einarsson (KD).

Bild: Anders Malmberg, Sandra Henningsson, Moa Dahlin, Arkivbild

Annons

I rikspolitiken har alliansen gått skilda vägar. Det har inte påverkat alliansen i Region Skåne. Vi går till val som enskilda partier, och hoppas få fortsatt förtroende av väljarna.

I valet 2018 fick Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna mandat av väljarna att styra Region Skåne. Tillsammans bildade våra fyra partier ett styre som har fungerat väl i de fyra år vi lett regionen, genom en pandemi, från en kaotisk ekonomi till en välfungerande sådan.

När vi tillträdde var vi fast beslutna att göra allt vi kunde för att infria de löften vi gått till val på.

Vi ville ta krafttag mot den ökade psykiska ohälsan, korta köerna i vården, öka tillgängligheten både i kollektivtrafiken och på vägarna. Den viktigaste förutsättningen för att kunna genomföra våra löften var att få ordning på ekonomin. Därför fick vi börja med att skuldsanera efter det tidigare, rödgröna, styrets oansvariga politik.

Annons

Annons

Det gav resultat. Bokslutet 2019 visade ett rejält överskott. Den destruktiva utvecklingen med växande vårdköer hade hejdats – 2019 blev köerna kortare, väntetiderna minskade och tillgängligheten ökade. Rekordmånga resor gjordes med kollektivtrafik 2019.

Sedan kom covid-19. Pandemins konsekvenser för Region Skånes verksamheter och för alla som bor i Skåne är svåra att överblicka. Att färre reste med kollektivtrafiken minskade dess intäkter. Kostnaderna för vård av infektionssjuka ökade dramatiskt samtidigt som annan vård ställdes in, något som medförde ökade köer i vården. När pandemin väl var över och samhället öppnades upp, kunde vi konstatera att den goda utveckling vi sett när det gällde köerna i början av mandatperioden brutits.

Efter pandemin kavlade vi upp ärmarna och fortsatte vårt arbete, och vi är stolta, om än inte nöjda, med det vi tillsammans åstadkommit. Sammantaget har vi kommit en bit längre på vägen mot ett Skåne präglat av egenmakt och valfrihet.

Våra prioriteringar är tydliga i den budget vi antagit för 2022: Vi vill öka tillgängligheten till vården och den vård som ges ska vara av högsta kvalitet. En ”kögeneral” som har ansvar för att samordna väntelistor och kapacitet ska inrättas.

Under denna mandatperiod har vi gjort en stor satsning på vårdcentralerna. Vi vill fortsätta att bygga den nära vården, arbetet med att skapa en ännu bättre arbetsmiljö för dem som jobbar i vården och satsa på kompetensutveckling för personalen.

Annons

Vi storsatsar på cancervård för att bli ännu bättre på att behandla en av de sjukdomar som drabbar människor hårdast. Psykisk ohälsa är ett växande problem. Psykiatrin, inte minst barn och ungdomspsykiatrin, är därför ett av våra prioriterade områden.

Annons

Kollektivtrafiken har drabbats av ett stort inkomstbortfall under pandemin. När nu vardagen har återvänt är det av avgörande betydelse att tåg- och busstrafiken fungerar i hela Skåne. Vi lägger därför 470 miljoner extra för att säkra en fungerande kollektivtrafik.

Pandemin har belyst vikten av digital täckning i hela Skåne. Oavsett om människor bor i tätort eller glesbygd, i norra, södra, östra eller västra Skåne, ska de ha tillgång till internet. Vi satsar därför 25 miljoner på en bredbandssatsning för att öka takten i utbyggnaden av bredband.

Tillsammans ska våra fyra partier driva en politik som gagnar människor i Skåne.

SKRIBENTERNA

Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande

Gilbert Tribo (L), regionråd och gruppledare

Annette Linander (C), regionråd och gruppledare

Per Einarsson (KD), regionråd och gruppledare

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan