Annons

Annons

Annons

opinionValet i Lund

Aktuella frågor
”Liberalerna är garanten för att skolan har högsta prioritet bland de politiker som styr Lund.”

Att Socialdemokraterna använder sin kampanjapparat till att svartmåla Lunds skolpolitik andas desperation. Men vi vill inte heller skönmåla situationen. Det skriver Philip Sandberg, Mia Honeth och Adrian Kasperczyk, företrädare för Liberalerna i Lund.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lund har en stolt bildningstradition som vi ska ta tillvara och fortsätta utveckla, skriver artikelförfattarna. Bild: Adobe stock

Annons

Anders Almgren (S) och hans kolleger hävdar att stora nedskärningar har genomförts i Lunds skolor och att krisstämning råder (Aktuella frågor 24/8). Det är en grovt missvisande bild som bygger på ett selektivt urval av den statistik som finns tillgänglig.

När Liberalerna tillsammans med övriga partier i Lundakvintetten, Moderaterna, Förnyalund, Centerpartiet och Kristdemokraterna, tog över det politiska styret 2018 riskerade kostnaderna för lån till investeringar i skolor, äldreboenden – och andra samhällsviktiga funktioner – att undergräva möjligheten att erbjuda invånarna en god välfärd.

Annons

Vi ägnade första året åt att reparera den ekonomiska misskötsel Socialdemokraterna lämnade efter sig. Idag när räntenivåerna och inflationen ökar är vi glada för att vi satsade på att göra Lunds ekonomi mindre beroende av utgiftsdrivande lån.

Annons

Från Liberalernas sida var vi noga med att den omställningen inte skulle påverka Lunds elever. Därför har resurserna per barn/elev till såväl förskolan och grundskolan som gymnasieskolan ökat. För förskolan mer än dubbelt så mycket jämfört med när Socialdemokraterna satt vid makten, vilket bland annat har lett till att antalet barn per barngrupp minskat och att andelen personal med pedagogisk examen ökat.

För grundskolan är ökningen mindre. Det beror på ett arbete med att bland annat digitalisera manuella arbetsuppgifter, effektivisera lokalanvändningen, schemaläggningen och annat. Att antalet lärare inte ökat beror på att rektorerna prioriterat sådant som att anställa fler elev- och lärarassistenter och att öka budgeten för läromedel.

Resurserna till elevhälsan har ökat med mer än en fjärdedel, något som är avgörande när den psykiska ohälsan bland unga ökar.

Sammantaget har det skett ett effektiviseringsarbete som har minskat utgifterna samtidigt som resurser har riktats dit behoven är som störst. Lundaelevernas genomsnittliga meritvärden och andel som uppnår gymnasiebehörighet ligger stabilt bland landets högsta.

I gymnasiet har andelen lärare med lärarlegitimation ökat. Fler elever än tidigare uppnår behörighet till universitet eller högskola inom fyra år samtidigt som Lundaelevernas meritvärden även här är bland landets högsta. Vi förstärker nu även vuxenutbildningen och SFI-undervisningen.

Annons

När Lundaborna får frågan i SCB:s medborgarundersökning hur de tycker förskolan, grundskolan och gymnasieskolan fungerar är de markant mer positiva än svenskar i allmänhet.

Annons

Att Socialdemokraterna nu använder sin kampanjapparat till att svartmåla Lunds skolpolitik andas desperation. Men vi vill inte heller skönmåla situationen.

Arbetet med elever i behov av särskilt stöd behöver få ökade resurser. Liberalerna vill därför genomföra en satsning så att fler Lundaelever ska få möjlighet att gå i särskilda undervisningsgrupper där antalet elever är färre och lärarstödet större. Vi vill även ge större möjlighet för högpresterande gymnasieelever att samtidigt läsa universitetskurser.

Vi vill fortsätta avlasta lärarna och ge dem möjlighet att fokusera på sitt kärnuppdrag – att ge eleverna kunskap – genom att anställa fler lärarassistenter. Att Socialdemokraterna vill ge sken av att vi skulle vilja öka lärarnas administrativa bördor är märkligt när de i kommunfullmäktige röstade nej till vårt förslag om fler lärarassistenter.

Vi vill även stärka elevhälsan.

Liberalerna är garanten för att skolan har högsta prioritet bland de politiker som styr Lund.

Lund har en stolt bildningstradition som vi ska ta tillvara och fortsätta utveckla.

SKRIBENTERNA

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund

Mia Honeth (L), ordförande i Lunds barn- och skolnämnd

Adrian Kasperczyk (L), gruppledare i Lunds utbildningsnämnd

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan