Annons

Annons

Annons

Annons

opinionValet i Malmö

Aktuella frågor
”När nu valdagen närmar sig lägger S fram flera av våra förslag som sin egen politik.”

Socialdemokratin är aldrig så socialistisk som inför ett val, men den politik partiet driver vid makten går allt längre åt höger. Det skriver Emma-Lina Johansson (V), oppositionskommunalråd och toppkandidat till kommunfullmäktige i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Emma-Lina Johansson (V) under den pågående valrörelsen. FOTO: PARTIK RENMARK

Annons

Under denna mandatperiod har Vänsterpartiet i Malmö lagt fram förslag om allt ifrån mer grönska i staden till att elever bör kunna få frukost i skolan.

Men Socialdemokraterna har avslagit de flesta av våra förslag och därför har de inte kunnat bli verklighet.

När nu valdagen närmar sig lägger Socialdemokraterna fram flera av våra förslag som sin egen politik.

Socialdemokratin är aldrig så socialistisk som inför ett val, men den politik partiet driver vid makten går allt längre åt höger.

Många av Vänsterpartiets förslag har handlat om hur Malmö kan gå före i klimatomställningen och förbättra miljön i staden.

Socialdemokraterna röstade emot vårt förslag om att kommunen skulle starta ett eget energibolag. Stadsbyggnadsnämnden ansåg att frågan bör utredas närmare, men trots det valde det socialdemokratiskt ledda styret att inte bifalla vår motion. När nu valet närmar sig lägger Socialdemokraterna fram förslaget som sitt eget och låtsas att Vänsterpartiets politik är deras egen. På samma sätt har de agerat vid tidigare val.

Annons

Annons

För Vänsterpartiet är frågor som rör arbetsvillkor och arbetsmiljö av största vikt. Under denna mandatperiod har vi till exempel lagt förslag om att införa arbetsskor till personal inom vissa kommunala verksamheter. Det är ett av fackförbundet Kommunals krav som vi har drivit, men som har röstats ner av Socialdemokraterna. När nu valet närmar sig är det Socialdemokraternas eget löfte.

Vänsterpartiet har även drivit frågan om att införa tillitsbaserad styrning där medarbetarna får mer handlingsutrymme för att lösa sina uppdrag, att avskaffa delade turer där arbetsdagen delas upp i två eller flera arbetspass med flera timmars uppehåll mellan passen, att avskaffa minutscheman i hemtjänsten, att heltid ska vara norm och att allmänna visstidsanställningar ska användas med försiktighet. Socialdemokraterna har inte varit positiva till våra förslag.

När nu valet närmar sig är också de förslagen Socialdemokraternas politik.

På valaffischer runt om i Malmö förklarar Socialdemokraterna att de vill bygga billiga bostäder, att vinster i välfärden ska stoppas och att alla ska ha jobb. Men den politik partiet har fört har långt ifrån medfört det.

Den enda garanten för att Socialdemokraterna genomför sina löften om vänsterpolitik är att Vänsterpartiet växer och får inflytande. För vi vet att alla människors trygghet är politikens ansvar och vi lovar att förvalta våra väljares röster väl.

Vänsterpartiet har tidigare varit med och förhandlat budget med regeringen. Vi förhandlade fram över 80 reformer för att skapa ett mer jämlikt samhälle. Denna mandatperiod har vi lyckats stoppa marknadshyror och fått igenom en höjning av de lägsta pensionerna.

Annons

På riksplanet behövs Vänsterpartiet för att radikal politik ska bli verklighet. Men det spelar också roll vem som styr i kommunerna.

Annons

Under de år Vänsterpartiet var med och styrde Malmö drev vi igenom en mängd reformer som gjorde staden mer jämlik. Vi införde progressiva taxor i förskolan, en kommunal biograf, att jämställdhet skulle integreras i all kommunal verksamhet, satsningar på antirasistiskt arbete samt en extra löneökning för dem med lägst lön i kommunala verksamheter. Facit: När Vänsterpartiet är med och styr blir det bättre för de flesta.

Vänsterpartiet anser, i likhet med polisen och en stor mängd forskare på området, att förtroende, tillit och trygghet liksom brottsförebyggande arbete framför allt skapas genom skolor som får de resurser de behöver för att varje unge ska bli sedd och stöttad av stabila vuxna.

Resurser ska läggas på förskolor, skolor, socialtjänst, kulturliv – på allt det som i grunden stärker människor och i förlängningen hela samhället, inte på kommunala ordningsvakter.

En utbyggd bra välfärd är grunden för ett solidariskt och mer jämlikt samhälle.

Vänsterpartiets vision är ett jämlikt och solidariskt Malmö, det är också huvudrubriken på vårt program för den kommande mandatperioden.

Vi går till val på ett stopp för generella nedskärningar och goda arbetsvillkor för Malmö stads anställda. På en aktiv lokal klimatpolitik och en skola för barnen skull, inte för vinsten.

Vi går till val på en levande kulturstad, där det fria kulturlivet får utrymme före stora institutioner. På att skapa en stad för människor och miljö, inte bilar.

Annons

Förändras inte det nationella skattesystemet med omfördelningar från de rika till alla oss andra, höjer vi hellre skatten kommunalt än låter välfärden gå på knäna.

Om Malmöborna ska få kontinuitet och kvalitet i äldreomsorgen, rätt utbildad personal i förskola och skola, fler jobb med goda arbetsvillkor för kommunalt anställda och hyresrätter folk har råd att bo i. Om samhället ska klara energikrisen och göra allt som går för att ställa om så att kommande generationer också kan leva goda, jämlika, rättvisa liv. Då finns det bara ett alternativ den 11 september – Vänsterpartiet.

SKRIBENTEN

Emma-Lina Johansson (V), oppositionskommunalråd och toppkandidat till kommunfullmäktige i Malmö

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan