Annons

Annons

Annons

opinionRegionvalet

Aktuella frågor
”Valet till regionfullmäktige har stor betydelse för miljön och klimatet.”

Naturskyddsföreningen i Skåne har ställt tio frågor till de partier som är representerade i regionfullmäktige. Skillnaderna mellan vilken politik de vill bedriva i regionen på miljöområdet är omfattande. Det skriver Linda Birkedal, Josefine Friberg och Alexander Zackrisson, företrädare för Naturskyddsföreningen i Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Transporter står för en tredjedel av alla utsläpp och regionen har ansvar för kollektivtrafiken, skriver artikelförfattarna.

Bild: Emil Langvad

Annons

Valet till regionfullmäktige i Skåne har stor betydelse för miljön och klimatet. Transporter står för en tredjedel av alla utsläpp och regionen har ansvar för kollektivtrafiken. Som ansvarig för sjukvården och för en rad andra viktiga verksamheter kan regionens agerande också påverka sådant som utsläpp av skadliga kemikalier och matsvinn.

Naturskyddsföreningen i Skåne har ställt tio frågor till de partier som är representerade i regionfullmäktige för att ta reda på vilka ambitioner de har på miljöområdet.

Enkäten visar att det är stora skillnader mellan partiernas miljöpolitik. Anmärkningsvärt är att Sverigedemokraterna inte presenterar ett enda förslag på miljöförbättringar inom sådant som Region Skåne har ansvar för.

Annons

Partierna har först fått svara fritt om vilka tre miljöfrågor de vill driva under den kommande mandatperioden. De efterföljande frågorna handlar om hur partierna förhåller sig till konkreta förslag som Naturskyddsföreningen har när det gäller klimat, läkemedelsrester, kusterosion och hållbar mat. Partierna har fått besvara dem med ja, nej eller vet ej.

Annons

Naturskyddsföreningen har också följt upp hur partierna agerat under den gångna mandatperioden i några frågor.

Trots upprepade påminnelser under sju veckors tid har Socialdemokraterna inte svarat på enkäten.

Alla partier förutom SD och S förklarar att de prioriterar klimatet och presenterar egna förslag på klimatåtgärder. Bland annat vill Moderaterna locka fler att ”hemestra”, semestra på hemmaplan, genom att utveckla Skåneleden och cykelleder,

Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill införa koldioxidbudget.

Centerpartiet vill arbeta för ett klimatneutralt Skåne 2030.

Kristdemokraterna vill stärka kollektivtrafiken på landsbygden.

Liberalerna föreslår lösningar som elektrifiering och koldioxidlagring i berggrunden samt mer kärnkraft. Partiets tonvikt på tekniker som kan ge utsläppsminskningar först efter 2030 är oroväckande eftersom det är bråttom att minska utsläppen av växthusgaser. Naturskyddsföreningen önskar att Liberalerna väljer att fokusera på förslaget om elektrifiering och stöttar det med ökad förnybar elproduktion i Skåne och förstärkningar av elnätet.

Sverigedemokraternas högst prioriterade miljöfråga är giftfri miljö. Men partiet anser att det inte behövs några ytterligare insatser för att nå dit. Det är förvånande eftersom Länsstyrelsen i Skåne bedömer att en giftfri miljö inte går att uppnå med nuvarande arbete. Att SD vill minska mängden läkemedelsrester är bra, men partiet behöver utveckla sin regionala politik för att det ska kunna bli verklighet.

Annons

Annons

Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill genomföra alla Naturskyddsföreningens förslag under den kommande mandatperioden. Liberalerna är tveksamma till förslaget om förbättrad kollektivtrafik till naturområden, men är med på alla andra förslag. Centerpartiet vill genomföra sex av Naturskyddsföreningens tio förslag, Kristdemokraterna fyra och Moderaterna tre. Sverigedemokraterna utmärker sig negativt genom att inte vara positiva till ett enda förslag, men svarar vet ej i tre fall.

Enligt Region Skånes miljöredovisning 2021 har utsläppen av växthusgaser från mat som serveras i regionens verksamhet ökat, samtidigt som andelen ekologisk mat minskat markant. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är ändå negativa till att Region Skåne ska arbeta för mer hållbar mat. Trots att KD svarar nej på frågan om att arbeta för mer hållbar mat, anger partiet på ett annat ställe i enkäten att det vill verka för minskat matsvinn. Centerpartiet svarar ja, med specificering att minskat matsvinn och ökad andel ”svekologiskt”, ekologisk mat producerad i Sverige, är viktigast för partiet. Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är positiva till att arbeta för mer hållbar mat.

Av ett protokoll från regionstyrelsens sammanträde i maj 2022 framgår att Liberalerna driver att maten ska vara säsongsanpassad med lågt klimatavtryck, att Vänsterpartiet trycker på för ekologisk mat, att Miljöpartiet förordar ekologisk och närproducerad mat och att Socialdemokraterna förordar mat producerad i Skåne.

Annons

Miljön och klimatet är vår tids ödesfrågor.

Naturskyddsföreningen i Skåne uppmanar alla att rösta för miljön i regionvalet 2022.

SKRIBENTERNA

Linda Birkedal, ordförande för Naturskyddsföreningen i Skåne

Josefine Friberg, klimatkoordinator för Naturskyddsföreningen i Skåne

Alexander Zackrisson, styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Skåne

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan