Annons

Annons

Annons

opinionGränskontrollerna

Aktuella frågor
”Polisiära resurser Sverige lägger på gränskontrollen mot Danmark är i stort sett slöseri.”

Sverige är på kollisionskurs med EU och landets egna medborgare, skriver Tue David Bak, vd för Greater Copenhagen.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Min förhoppning är att den regering som bildas efter det svenska riksdagsvalet den 11 september så snart som möjligt avskaffar gränskontrollerna, skriver artikelförfattaren.

Bild: Patrick Persson

Annons

Gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark bryter mot EU:s regler och sunt förnuft. Både Sverige och Danmark bör arbeta för tillväxt genom att göra Öresund till en öppen gräns.

Även om Sveriges id-kontroller på resor med tåg, bil, buss och fartyg från Danmark kan ses som en protest mot EU:s dysfunktionalitet när det gäller flödet av människor, har kontrollerna en skadlig effekt på Sverige.

För alla som har sin vardag, fritid och arbetsliv i det svensk-danska gränslandet, har de demokratiska principerna och bestämmelserna om fri rörlighet inom EU en konkret betydelse. De gränskontroller som Sverige upprättade mot Danmark 2015, ger varje dag knappt 18 000 pendlare längre restid till jobbet. Lägg därtill tusentals fritids- och affärsresenärer, som också drabbas av längre restider. Tid är som bekant pengar, inte bara för den enskilde, utan för samhället. För Sverige.

Annons

Annons

Varje dag som en pendlare sitter i ett stillastående tåg på Hyllie station och hoppas att livspusslet trots allt ska gå ihop, kan samma pendlare samtidigt förfäras över att gränskontrollen saknar laglig grund. Detta blev extra tydligt när EU-rättsforskaren Stefan Salomon i somras vägrade visa id-handling i gränskontrollen mellan Slovenien och Österrike.

När Salomon prövade gränskontrollens juridiska giltighet, fick han böter för att ha brutit mot österrikisk lag. Salomon överklagade och tog ärendet till österrikisk domstol, som i sin tur tog ärendet vidare till EU-domstolen. Där konstaterades att de gränskontroller som Österrike infört mot Slovenien, på i stort sett samma grunder som Sverige infört gränskontroller mot Danmark, strider mot EU-rätten. Det är det juridiska argumentet mot gränskontrollerna. De ekonomiska argumenten talar samma tydliga språk.

Enligt den finansiella konsultfirman HBS Economics orsakar enbart pendlarnas förlängda restid en samhällsekonomisk förlust på mellan 0,4 och 1,4 miljarder svenska kronor per år. Därutöver medför de en påtvingad och onödig trafikstockning mitt i en växande storstadsmetropol.

Förutom gränskontrollerna finns det fortfarande, mer än tjugo år efter att Öresundsbron invigdes, en rad andra gränsbarriärer som hindrar tusentals arbetssökande i Sydsverige från att söka, ta och behålla arbeten i Nordens största arbetsmarknadsregion, Greater Copenhagen. Här handlar det om föråldrad skatte- och socialförsäkringslagstiftning.

Annons

De polisiära resurser som Sverige lägger på gränskontrollen mot Danmark är i stort sett slöseri. Ärligt talat, skulle de inte kunna användas mer effektivt på andra ställen? Visst skapar polisernas närvaro trygghet, men även mycket frustration.

Annons

Om den svenska regeringen ämnar vända varje sten för att motverka brottslighet, arbetslöshet, utanförskap och segregation, är ett steg i rätt riktning att öppna möjligheterna för tiotusentals människor i Skåne att ta jobb på andra sidan gränsen, 13 minuter från Hyllie station. Min förhoppning är att den regering som bildas efter det svenska riksdagsvalet den 11 september vänder på den stenen och så snart som möjligt avskaffar gränskontrollerna.

SKRIBENTEN

Tue David Bak, vd för Greater Copenhagen, en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Sydsverige och Östdanmark.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan