Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Polisen bör vid en överdos rädda liv och avstå anmälan om ringa narkotikabrott.”

Sverige bör införa en god samarit-lag. Idag kan den som bevittnar en överdos tveka eller avstå från att ringa 112 därför att hen är orolig för att själv bli tagen av polisen för ringa narkotikabrott. Det skriver Mikael Johansson, ordförande för Skånes brukarförening, och Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Om den pågående narkotikautredningen ska förorda en god samarit-lag eller enbart en förändrad praxis låter vi vara osagt, skriver artikelförfattarna. Foto: Tinakorn, Adobestock

Annons

Regeringen har äntligen tillsatt en utredning som ska lägga fram förslag på hur framtidens narkotikapolitik ska se ut. Det är en utredning som är efterlängtad av många, inte minst av oss. Dödligheten till följd av narkotika måste minska.Vi har några förslag på hur antalet dödliga överdoser kan bli betydligt färre.

Den som bevittnar en överdos ska alltid ringa 112 för snabb vård. Det sker också i de flesta fall. Men det händer att den som borde ringa tvekar eller avstår därför att hen är orolig för att själv bli tagen av polisen för ringa narkotikabrott. Det är en tvekan som kan kosta liv. En anledning till oron är att polisen ibland följer med ambulans till platsen. Det kan då hända att den som ringt åker fast för ringa narkotikabrott, eftersom lagen är konstruerad så att anmälan ska upprättas vid alla narkotikabrott.

Annons

Annons

Å andra sidan finns det poliser som väljer att se mellan fingrarna och fokusera på att rädda liv istället för att bötfälla, men praxis inom polismyndigheten skiljer sig från region till region, ja ibland även från patrull till patrull. Det gör att personer som ser någon ta en överdos inte vet vad som kommer att hända när de ringer 112, samtidigt som det är otydligt för den enskilde polisen hur hen ska agera. Ett sätt att lösa den situation som kan uppkomma är att inrätta en så kallad god samarit-lag, något som länge förespråkats av olika brukarföreningar och nu får stöd även av andra aktörer, till exempel inom nykterhetsrörelsen. En sådan lag finns redan idag i bland annat Nederländerna, Kanada och vissa delstater i USA.

Om den pågående narkotikautredningen ska förorda en god samaritlag eller enbart en förändrad praxis låter vi vara osagt, men polisen bör vid en överdos fokusera på att rädda liv och avstå anmälan om ringa narkotikabrott.

Att bara införa en ny lag eller ny praxis räcker dock inte. Den måste också göras allmänt känd. Forskningsöversikten The effectiveness of drug-related Good Samaritan laws visar att en sådan lag visserligen leder till att fler ringer efter ambulans, men att kännedomen om lagen behöver öka för att den ska fungera fullt ut. Samtidigt behövs det förstås mycket mer än en god samarit-lag för att Sveriges höga narkotikadödlighet ska minska väsentligt.

Annons

En studie av Torkel Richert, forskare vid Malmö högskola, visade 2014 att dödlig utgång av överdos också beror på många andra faktorer, som till exempel bristande kunskap i första hjälpen eller frånvaro av överdosmotgiftet Naloxon. Det talar för att fler människor behöver utbildning kring överdoser, liksom att fler bör kunna få tag på Naloxon.

Annons

För en minskad dödlighet till följd av narkotika bör den pågående utredningen:

Se över förutsättningarna för att Sverige ska införa en god samarit-lag.

Förorda att fler utbildas i hur man förebygger överdoser.


Förorda att Naloxon blir tillgängligt för fler grupper, till exempel poliser och anhöriga.

I Norge vill regeringen se över om en god samarit-lag kan införas i landet. När vill det första svenska partiet göra detsamma? 

SKRIBENTERNA

Mikael Johansson, ordförande för Skånes brukarförening.

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan