Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Människor i Skåne har sämre tillgång till sjukvård än övriga landet."

Inte ens under pandemin släppte alliansen på sparkraven. skriver Henrik Fritzon (S), oppositionsledare i Region Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För att Region Skåne ska kunna ta sig ur den negativa spiralen, krävs personalsatsningar, ett nytt politiskt ledarskap som är lyhört gentemot medarbetarna, avskaffade sparbeting och mer medarbetarinflytande, skriver artikelförfattaren.

Bild: Hussein El-Alawi

Annons

Krisen i den skånska vården tilltar med växande köer och allt mindre tillgänglighet. Utvecklingen hänger nära samman med brister i arbetsmiljön och stress som gör att det blir allt svårare att rekrytera och behålla personal.

Situationen är ett uttryck för hur alliansen leder Region Skåne.

Den bild alliansföreträdarna Carl Johan Sonesson (M), Gilbert Tribo (L), Annette Linander (C) och Per Einarsson (KD), tecknar av hur deras partier tillsammans styr regionen är långt från verkligheten (Aktuella frågor 25/8). Det gäller inte minst de skenande vårdköerna.

Annons

Antalet patienter som köat längre än 90 dagar till operation eller besök i specialistvården var över 30 000 under våren, och under sommaren växte köerna vuxit till över 45 000. Så långa har vårdköerna i Skåne aldrig tidigare varit. I juli fick över 7 000 personer vänta längre än 3 dagar på medicinsk bedömning i primärvården. Den senaste mätningen visar att vårdcentralerna inte besvarade nästan 50 000 samtal under en månad.

Annons

På alla de fyra områden som mäts enligt den nationella vårdgarantin har människor i Skåne sämre tillgång till sjukvård än övriga landet. Så har det inte varit tidigare, men så ser det ut efter fyra år av borgerligt styre i Region Skåne.

I svensk sjukvård finns en vårdgaranti som innebär att man har rätt att träffa specialistläkare inom 90 dagar från remiss. Samma tidsgräns gäller från det att man fått beslut om operation eller annan behandling. I primärvården gäller att man har rätt att komma i kontakt med sin vårdcentral samma dag och få en medicinsk bedömning inom tre dagar. Men som de långa skånska vårdköerna visar, är det en rätt som bara finns på papperet. Att det är så beror i hög utsträckning på att alliansstyret i Region Skåne lagt sparbeting i miljardklassen.

Inte ens under pandemin släppte alliansen på sparkraven. Resultatet blev att operationsköerna ökade dubbelt så mycket i Skåne som i riket. Sparbetingen uppgår i år till över 800 miljoner kronor.

När en verksamhet ställs inför stora och återkommande sparbeting, samtidigt som antalet patienter ökar, skapas stress och dålig arbetsmiljö. Det syns i gång på gång i nyheter om massuppsägningar, och i de många anmälningarna till Arbetsmiljöverket. I somras resulterade det i att Arbetsmiljöverket riktade mycket hård kritik mot Region Skåne. Ett tjugotal så kallade arbetsmiljökriser, där personal sagt upp sig i protest mot dålig arbetsmiljö och bristande lyhördhet från politisk ledning och chefer, har pågått under våren. Över 1 000 medarbetare har sagt upp sig hittills i år, i årstakt är det 40 procent mer än normalt.

Annons

Annons

Effekterna av personalflykten syns överallt i den sjukvård som bedrivs av Region Skåne. Operationer kan inte genomföras. Akutmottagningar är underbemannade med långa väntetider som resultat – det finns exempel från i sommar då patienter fått vänta tre dygn på en akutmottagning. Vårdplatser kan inte bemannas – trots löften om fler platser har antalet vårdplatser drastiskt sjunkit under denna mandatperiod. Den rådande situationen skapar i sin tur ytterligare negativa spiraler som spär på personalens stress och försämrar arbetsmiljön.

Om utvecklingen ska vändas, måste arbetsmiljöproblemen åtgärdas. Det första steget måste bli att de politiker som styr Region Skåne tar bort sparbetingen. De är grundorsaken till den stress som finns i den skånska sjukvården. Villkoren för sjukvårdspersonalen måste förbättras. Generellt behöver sjukvårdspersonalens löner öka, men Socialdemokraterna anser också att det är viktig att öka medarbetarnas inflytande, till exempel över schemaläggningen.

Socialdemokraterna har valt att göra avskaffandet av vårdköerna till partiets stora valfråga. Det är orimligt att det finns har en vårdgaranti som bara gäller på papperet. Socialdemokraterna vill göra vårdgarantin till en rättighet. För att nå dit, och för att Region Skåne ska kunna ta sig ur den negativa spiralen, krävs personalsatsningar, ett nytt politiskt ledarskap som är lyhört gentemot medarbetarna, avskaffade sparbeting och mer medarbetarinflytande.

SKRIBENTEN

Henrik Fritzon (S), oppositionsledare i Region Skåne

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan