Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Ingen kvinna ska vara rädd för att uttrycka sin åsikt. Det är dags för riksdagen att agera.

Vi är kandidater till riksdag och region. Vi går till val på att frågan om att staten ska ge polismyndigheten ett särskilt uppdrag att prioritera nätbaserat hat och hot, skriver Charlotte Bossen och Birte Sandberg, Centerpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den man som är misstänkt för mordet på psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren under Almedalsveckan planerade även att mörda vår partiledare Annie Lööf, som under lång tid varit utsatt för näthat, skriver artikelförfattarna.

Annons

Att vara kvinna och politiskt aktiv kan vara utmanande. Tonen från meningsmotståndare på nätet är ofta hårdare än mot våra manliga kollegor. Samtidigt får vi ofta ta emot personangrepp. Nyligen blev det offentligt att den man som är misstänkt för mordet på psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren under Almedalsveckan, även planerade att mörda vår partiledare Annie Lööf, som under lång tid varit utsatt för näthat.

Nästan 40 procent av svenskarna upplever att de utsatts för kränkningar på nätet. Det visar siffror från Brottsoffermyndigheten. Kvinnor utsätts i högre för grova och sexualiserade angrepp.

Vi anser att näthatet kan leda till självcensur och tystnad och därför är ett hot mot det demokratiska samhället. Så får det inte vara. Ingen kvinna ska vara rädd för att uttrycka sin åsikt. Därför tycker vi att det dags att skärpa straffen för nätbaserat hat och hot.

Annons

Annons

Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Vårt land är en liberal demokrati där alla människor har lika rätt att göra sin röst hörd. Sverige har även stark kvinnorättsrörelse, minoritetsskydd, fria medier och yttrandefrihet. Så ser det inte ut på alla platser i världen. De senaste åren har det skett en tillbakagång av demokratiska fri- och rättigheter på flera platser i Europa. Som i Polen, i Ungern och nu senast genom det krig som Ryssland bedriver i Ukraina. När utvecklingen går bakåt i andra länder är det extra viktigt värna om och stärka de demokratiska fri- och rättigheter som finns i Sverige. För även om mycket är bra, måste mycket fortfarande bli bättre.

På söndag är det val i Sverige. Runt om i världen och även här har valrörelser kommit att bli allt mer digitala. Den klassiska valstugan har flyttat in i vardagsrummen genom sociala medier. Därför är det viktigt att alla som vill får möjlighet att ställa frågor och uttrycka sig på internet. Så ser det tyvärr inte ut idag. En studie från Internetstiftelsen visar att var fjärde person inte vågar skriva vad de tycker i politiska frågor i sociala medier av rädsla för att utsättas för hatfulla kommentarer och hot. Kvinnor är extra utsatta.

Att internets betydelse som arena för politiskt engagemang har växt de senaste åren är fantastiskt och har ökat människors möjlighet att påverka olika saker i samhället. Men samtidigt har risken att utsättas för hat och hot ökat. Hatet finns överallt, på Facebook, Instagram och andra sociala medier. Ibland tar det sig uttryck genom kommentarer eller meddelande från enskilda personer, i andra fall kan det spridas som en löpeld genom hundratals kommentarer och meddelanden. Samtidigt visar studier att män näthatar mer än kvinnor.

Annons

Annons

Att människor vågar uttrycka och engagera sig politiskt är en grundläggande mänsklig fri- och rättighet. När kvinnor inte vågar uttrycka sig eller engagera sig politiskt är de grundläggande demokratiska fri- och rättigheterna hotade.

Riksdagen behöver säkerställa att den demokratiska utvecklingen i Sverige fortsätter att gå framåt och inte bakåt som i många näraliggande länder.

Vi är kandidater till riksdag och region. Vi går till val på att frågan om att staten ska ge polismyndigheten ett särskilt uppdrag att prioritera nätbaserat hat och hot. Samtidigt vill vi att en utredning tillsätts för att se över möjligheten till en straffskärpning för hot och hat online. Åtgärderna är långt ifrån tillräckliga, men kan utgöra en start för en mer trygg vardag för kvinnor på internet.

Ingen kvinna ska vara rädd för att uttrycka sin åsikt år 2022. Det är dags för riksdagen att agera.

SKRIBENTERNA

Charlotte Bossen (C), kandidat till riksdagen och Regionfullmäktige i Skåne.

Birte Sandberg (C), regionråd och kandidat till regionfullmäktige i Skåne.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan