Annons

Annons

Annons

opinionRegionvalet

Aktuella frågor
”Inom alliansen är vi överens med Socialdemokraterna om två saker.”

Vi är pragmatiska, skriver Carl Johan Sonesson (M), Gilbert Tribo (L), Annette Linander (C) och Per Einarsson (KD).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sedan vi tog över styret av Region Skåne efter Socialdemokraterna har antalet anställda i den skånska vården ökat med 2 880, skriver artikelförfattarna.

Bild: Anders Malmberg, Sandra Henningsson, Moa Dahlin, Arkivbild

Annons

Den skånska vården får mer pengar än någonsin: Vården har fått mer pengar varje år den här mandatperioden än när Socialdemokraterna styrde mellan 2014 och 2018. Under det socialdemokratiska styrets sista år, 2018, fick vården 33, 8 miljarder kronor. Det kan jämföras med de 42,1 miljarder kronor som alliansstyret har budgeterat för 2022. Trots det envisas Socialdemokraterna och deras gruppledare i Region Skåne, Henrik Fritzon, med att påstå att den skånska vården fått minskade resurser (Aktuella frågor 5/9).

Socialdemokraternas påstående om ”personalflykt” och ”massuppsägningar” stämmer inte helt överens med sanningen. Sedan vi tog över styret av Region Skåne efter Socialdemokraterna har antalet anställda i den skånska vården ökat med 2 880.

Annons

Annons

Inom alliansen är vi dock överens med Socialdemokraterna om två saker:

• De vårdköer som växte under pandemin måste kortas. Självklart har människor i Skåne rätt till vård inom vårdgarantins 90 dagar. Därför har alliansen öronmärkt närmare två miljarder kronor under denna mandatperiod för insatser som kortar köerna. Det innebär ett stort och mödosamt arbete som regelbundet ska följas upp.

• Vårdpersonalens arbetsmiljö måste förbättras. Vi vill öka medarbetarnas inflytande över schemaläggning. Vi har infört personalstyrda enheter och satsat på ledarskapsutbildningar för verksamhetschefer, liksom vidareutbildning med utbildningslön för sjuksköterskor som vill specialisera sig. Den viktigaste insatsen för att förbättra vårdpersonalens situation är att anställa fler undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, laboratorieassistenter och psykologer. Den stress som vårdpersonal vittnar om bottnar i regionens problem med att rekrytera utbildad personal. Det i sin tur är en konsekvens av att den socialdemokratiska regeringen har misslyckats med att säkerställa kompetensförsörjningen. Det utbildas helt enkelt för få sjuksköterskor, läkare, psykologer och laboratorieassistenter. Den kritiken får Henrik Fritzon gärna framföra till sin partiledare.

Lika förutsägbar som Socialdemokraternas påstående om minskade resurser i vården är den kritik som sex företrädare för Miljöpartiet framför (Aktuella frågor 2/9). De hävdar att vi inom allianspartierna saknar både insikt och intresse för miljö- och klimatfrågor.

Annons

Annons

Vi kan bara uppmana Miljöpartiet att läsa alliansens budget och verksamhetsplan för 2022. En grundläggande utgångspunkt är att alla verksamheter i Region Skåne ska bidra till ett hållbart samhälle. Därför har vi under denna mandatperiod beslutat om en hållbarhetsutredning och tillsatt en hållbarhetschef som arbetar övergripande med Region Skånes miljömål: Regionens verksamhet ska bedrivas klimatneutralt, fossilbränslefritt och klimatanpassat. Det är ställningstagande som präglar kollektivtrafiken, all nybyggnation och Region Skånes hantering av såväl miljö- och hälsofarliga ämnen som förbrukningsmaterial.

Skillnaden mellan vår politik och Miljöpartiets är att vi inte begränsar oss till miljö- och klimatpolitik. Vi har ett heltäckande politiskt program där ansvar för och omsorg om miljö och klimat är självklart, men inte det enda målet: Den skånska vården ska vara tillgänglig och av hög kvalitet, den regionala utvecklingen ska främjas, det skånska kulturlivet blomstra och kollektivtrafiken fungera så bra att fler väljer bort den egna bilen. Dessutom är vi pragmatiska: Av det skälet anser vi att ett närodlat äpple som mognat i solen på Österlen är ett bättre val än en långtbortodlad banan från Costa Rica som fraktats hit grön, både för klimatet, ekonomin och smaklökarna.

SKRIBENTERNA

Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande

Gilbert Tribo (L), regionråd och gruppledare

Annette Linander (C), regionråd och gruppledare

Per Einarsson (KD), regionråd och gruppledare

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan