Annons

Annons

Annons

Regionvalet

Blåa lappen! Regionvalet avgör färdriktning i skånska sjukvården

Blåa lappen! ropade komikern Kristoffer Appelquist nyligen i tv-programmet Svenska Nyheter. Frågan var: Hur kan så många veta så lite om hur de kan påverka sjukvårdspolitiken? Nämligen genom regionvalet.

Text

Spelar det roll vilket parti som står på den blå valsedeln?

Ett par saker är partierna i Region Skåne så överens om, att de lär bli av oavsett valutgången: Fler anställda i vården. Någon sorts lönepåslag för dem som jobbar skift. Bättre möjlighet till vidareutbildning med lön.

Bild: Tom Wall

Men det spelar roll för färdriktningen. Där finns skillnader, exempelvis: ska Region Skåne ansvara för driften av alla ambulanser, för tågen, för alla delar av vården – eller kan privata aktörer sköta mer verksamhet.

Men först reder vi ut – spelar det någon större roll för sjukvården vilken regering vi får?

Annons

Annons

Svaret är nej. Även om flera partier försöker få det att låta så. KD vill förstatliga hela sjukvården, men det är partiet rätt ensamt om.

Regeringen kan visserligen vara mer eller mindre generös med statliga bidrag till regionerna - väl så viktigt i en lågkonjunktur. I övrigt kan den i stort sett bara påverka antalet utbildningsplatser för läkare, sjuksköterskor och vissa andra vårdyrken.

Vilket parti som står på den blåa valsedeln för regionvalet påverkar däremot resurser och villkor för Skånes sjukhus, vårdcentraler, psykiatrin, kollektivtrafiken, kulturlivet och därmed alla anställda, patienter, pendlare och deltagare.

I Region Skåne kan det vara svårt att urskilja vad de olika partierna står för. Inför årets val har alla tegelstenstjocka program, många vallöften är likartade.

De senaste mandatperioderna har varken det rödgröna blocket eller den borgerliga alliansen kunnat driva utpräglade höger- och vänsterförslag, eftersom de inte styrt i majoritet. Vågmästarpartiet SD har agerat broms åt båda håll:

S -MP och V lyckades inte genomföra någon regionskattehöjning 2014-18.

Alliansen M-KD-L-C har inte lyckats genomföra några nya vårdval 2018-22.

Det finns grundläggande ideologiska skillnader som avgör inriktningen på sjukvårdspolitiken. Partierna har också olika hjärtefrågor.

Här är guiden över vad som förenar och skiljer partierna:

SKILJER.

Skatten. Vänsterpartiet lär lägga ett budgetförslag redan för 2023 med förslag om skattehöjning. Eftersom Region Skåne har Sveriges tredje lägsta regionskatt tycker S och MP att det framöver kan vara ett sätt att ge skånsk vård mer resurser. Men inte ännu.

Annons

Allianspartierna och SD vill inte sänka skatten, men verkligen inte höja den heller. (Det har de redan gjort –2013 och 2018.)

S i Skåne vill på sikt ta över en del av driften av Öresundstågen, för att förbättra arbetsmiljön där.

Bild: Hussein El-Alawi

Annons

Synen på privat och offentlig drift. Blockskiljande, även om det finns stora gråzoner.

Antalet vårdval är i högsta grad politiskt betingat. Skåne har elva vårdval, Uppsala tolv, Stockholm 39, alla övriga regioner max fem. Allianspartierna i Skåne går inte till val på nya vårdval – men enbart för att de inte tror det är politiskt genomförbart. De vill gärna.

S och V vill ta tillbaka både vård och kollektivtrafik i offentlig regi. S har exempelvis uttalat att Region Skåne ska ta över driften av Öresundstågen, partiet vill att fler ambulansdistrikt i Skåne ska återgå till egen regi. Idag kör privata bolag ambulanserna i Lund-Mellanskåne och östra Skåne.

Ekonomin. Region Skånes bokslut har visat runt en miljard kronor plus varje år med den borgerliga alliansen. Särskilt M argumenterar för att det behövs pengar i kassakistan för de enorma investeringsbehoven. S trycker på att sjukhusen pressas av sparkrav och tycker att mer pengar borde gå ut till verksamheterna.

Hur ska vårdköerna kortas? S har gått ut hårt och lovar 100 procent uppfyllande av vårdgarantin genom ”starkt politiskt fokus”, de 3 000 nyanställningarna och viss upphandlad vård. Allianspartierna vill anställa fler men satsar också på stora beställningar av vård från privata aktörer.

Annons

Utbyggnad av vägar eller kollektivtrafik. Alliansen, särskilt M, har varit mycket aktiv i lobbyarbetet för sex filer på E6 i Skåne och har SD-stöd. Här är S i Region Skåne mer tveksamma, MP och V är helt emot.

C är med på förslagen om utbyggnad av E6 – men bara om de nya filerna reserveras för klimatsmarta alternativ.

Seniorrabatter. M lovar gemensamma rabatter i Skånetrafiken, SD vill dessutom ge rabatt till sjukpensionärer, MP vill ha kraftigt ökade rabatter för både studerande och seniorer. C påpekar att det i flera kommuner är gratis för pensionärer att åka – om det ersätts med en gemensam rabatt blir det en försämring.

Annons

V vill ha lägre priser för alla, helst gratis kollektivtrafik.

ÖVERENS

Fler anställda i vården. Några partier, M och S, har bjudit över varandra. Andra suckar och tycker det är plakatpolitik - alla vill anställa. Men var ska alla dessa tusentals vårdutbildade komma ifrån?

Lönepåslag för 24/7-tjänster. Liberalerna har varit tydligast: för att kunna bemanna akutmottagningar, förlossningar och sjukhusavdelningar krävs ett påslag för dem som jobbar skift – som inte följer med till dagtjänst.

De flesta övriga partier är positiva, men understryker att politiker inte kan lägga sig i löneförhandlingar.

Ökade möjligheter till vidareutbildning. Alla anser, lite olika preciserat, att fler sjuksköterskor och undersköterskor ska kunna specialisera sig med bibehållen lön i någon form.

Fler psykiatriambulanser i Skåne vill alla partier ha.

Bild: Patrik Renmark

Annons

Psykiatriambulanser i hela Skåne. Projektet i Malmöområdet har fallit så väl ut att alla vill utöka det.

Bättre arbetsmiljö. Alla partiföreträdare nämner detta som "viktigt att ta itu med” i HD och Sydsvenskans intervjuer.

Fattas bara annat, med den smocka som Arbetsmiljöverket utdelade i ett vitesföreläggande i somras: ”...den brist på sjuksköterskor som ni gör gällande är inte absolut, utan en brist på sjuksköterskor som vill arbeta hos er såsom arbetsmiljöförhållandena är just nu. Detta har ni både möjligheter och skyldigheter att ändra på.”

Sjukhusbyggena i Skåne är miljardinvesteringar som pågår i åratal. Här krävs politisk enighet. Arkivbild från Sus i Malmö.

Bild: Karin Zillén

De största investeringarna. För stora investeringar, eller regler som bör ligga kvar även efter maktskiften, bildas ofta parlamentariska grupper där partierna kommer överens. Exempel: de gigantiska sjukhusbyggena i Helsingborg, Malmö och framöver i Lund, avgifter för akut- och vårdcentralsbesök, inköp av nya regionaltåg.

Annons

HJÄRTEFRÅGOR

Moderaterna: Stabil ekonomi.

Kristdemokraterna: Psykiatrin.

Liberalerna: Mer resurser till primärvården.

Centerpartiet: Värna trafik och vård så att Skåne inte "kantrar" till den tätbefolkade västra kusten.

Sverigedemokraterna: Ökad trygghet, fler ordningsvakter på sjukhus, tåg och bussar.

Miljöpartiet: Regionalt klimatarbete och psykiatrin, särskilt bup.

Socialdemokraterna: Mer resurser till sjukhusen.

Annons

Vänsterpartiet: 30 timmars arbetsvecka för vårdpersonal, mer resurser till vården.

Vartåt ska vårdpolitiken luta? Eller finns det en mikrofråga som avgör ditt val, som exempelvis: höjd åldersgräns till 20 år på bup (C), hälsoundersökningar för vårdpersonal (KD), fler naturreservat i Skåne (MP), 10-minutersgaranti för kontakt med vårdcentralen (S).

Fundera och sedan - blåa lappen!

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Fotnot: I en tidigare version av artikeln angavs felaktigt att ambulansvården i Landskrona bedrivs i privat regi. Den sköts sedan maj 2021 av Region Skåne.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan