Annons

Annons

Annons

Politik i Kävlinge

Lyxoutlet och rivning av köpcenter vädrar opinionen om framtidens bostäder

Högt eller lågt? Förtäta i centrumkärnorna eller bebygga åkermark?

Det senaste halvårets infekterade debatter om lyxoutleten och rivningen av Lödde Centrum har satt bostadsfrågan i fokus.

Sydsvenskan frågade partierna vad som ska prioriteras när 6500 nya bostäder ska byggas fram till 2040.

I veckan antogs Kävlinges nya översiktsplan, som drar upp riktlinjerna för hur kommunen ska växa fram till 2040. Förslaget klubbades med stark majoritet i kommunstyrelsen, efter diskussioner mellan M och C på områden som jordbruksmark och befolkningstillväxt. S röstade emot.

Några av visionerna för kommande decennier:

Kävlinge/Furulund växer som kommunens tydliga centralort och får en ”stadsmässig” prägel. Fokus på förtätning, mer blandad bebyggelse och omvandling av gamla fastigheter. Nybyggen i utpekade områden nära kollektivtrafik.

Löddeköpinge får ett centrum med stadsmässig, tät och blandad bebyggelse. Varierat bostadsutbud vad gäller upplåtelseformer och storlek. I övrigt samma riktlinjer som Kävlinge/Furulund.

Annons

Dösjebro och Hofterup/Ålstorp utvecklas som ”serviceorter” för närområdet. Erbjuder framför allt ett bostadsutbud i småhus. Ny bebyggelse ska komplettera orternas utbud, sett till storlek och upplåtelseform.

Annons

Byarna Bostadsutveckling som stärker byarnas karaktär och bebyggelsestruktur. Utpekade områden som kan utvecklas under kommande år är Barsebäcks by, Barsebäckshamn och Hög.

”Vi måste ta höjd för att det blir jobbigt, för det blir det. Det är fakta”, säger kommunalrådet Pia Almström (M) om osäkerheten och de många frågetecknen som kringgärdar kommande års bostadsprognoser.

Bild: Håkan Röjder

Sett till de senaste decenniernas befolkningsutveckling räknar Kävlinge med ett invånarantal på uppåt 45 000 personer år 2040 (vid årsskiftet 2021/2022 var motsvarande siffra 32 341 personer.)

I nuläget finns det cirka 13 000 bostäder i kommunen. Närmare två tredjedelar är småhus, knappt en tredjedel hyresrätter och resten bostadsrätter. Sett till framtidsprognoserna innebär det att cirka 6 500 nya bostäder behöver byggas fram till 2040.

Kommunalrådet Pia Almström (M) ser positivt på utvecklingen, men menar att det är svårt att sia om framtiden.

– Mäklare pratade om att marknaden dog, men den tog fart igen. Det är stor efterfrågan nu, men vi vet inte hur energikrisen eller räntorna kommer slå, säger hon.

Fler hyresrätter och mindre lägenheter med rimliga hyror är ett övervägande önskemål när Sydsvenskan ställer frågan till några Kävlingebor.

Martin Olsson valde nyligen att lämna hemkommunen för att få mer bostad för pengarna. Lägenheten i Stationsstaden byttes mot ett hus i Teckomatorp.

– Kävlinge är ju attraktivt, så det är dyrt här. Det var därför vi flyttade härifrån, säger han.

”Förtäta, då gör man mindre åverkan. Då koncentrerar man all skit på ett ställe och så kan de andra få vara ifred”, säger nyinflyttade Kävlingebon Kenneth Petersson, som tycker att fokus för framtida bostadsprojekt bör vara att utveckla tätorterna.

Bild: Micaela Landelius

Kenneth Petersson har gjort den motsatta resan och nyligen flyttat till en bostadsrätt i centrala Kävlinge tätort.

Annons

Annons

– Det är billigare här. Jag försökte bo i Lund först, men pengarna räckte inte till något där, säger han.

Rioja Estates pumpar in närmare 1,3 miljarder i Malmö Designer Village – Skandinaviens största ”lyxoutlet” med 130 butiker i Löddeköpinge. Foto: Rioja Estates Limited

Två av årets hetaste lokala debatter har också kretsat kring byggplaner:

1. Lyxoutleten. Rioja Estates miljardsatsning på en lyxoutlet med 130 butiker i Center syd-områdets östra utkant stötte snabbt på patrull. Kritiker har protesterat mot att jordbruksmark exploateras för konsumtion. E-förslaget att detaljplanen istället borde bana väg för bostadsbyggen röstades ner av politiken samma dag som markaffären med fastighetsjätten gick igenom.

Jordbruksmarken är också en tvistefråga där partiernas åsikter svänger från totalstopp till småskalig exploatering.

– Vi ska vara försiktiga, men i vissa fall är det nödvändigt, säger Pia Almström och nämner som exempel framtida utbyggnadsplaner vid tågstationen i Furulund.

2. Rivningen av Lödde Centrum. Den nya detaljplanen där köpcentret rivs och ersätts med stadskvarter och 200 nya bostäder väcker starka reaktioner hos grannarna. Ett flertal personer överklagade planen med hänvisning till väntat trafikkaos, överexploatering och rädslan att bya-identiteten går förlorad.

Annons

Frågan om var det byggs går också djupare och handlar i slutändan om vilken kommundel det satsas på, menar Löddebon Nicole Persson.

Annons

– Allt stängs ner i Löddeköpinge. Butikerna här på centrum, Center Syd likadant, och nu tar de badhuset. Vi har ju valt Lödde av en anledning – prioritera Lödde lite mer, är hennes uppmaning till politiken.

Mer om kommunalvalet i Kävlinge hittar du här.

Vilken typ av bostäder behöver Kävlinge – och var ska det byggas?

Kim Mareniusson, Kävlinge.

Bild: Micaela Landelius

Kim Mareniusson, Kävlinge: ”Höghus, man behöver hyresrätter. Folk har inte råd att köpa när de är unga och de måste ha någonstans att bo till att börja med. Att köpa en bostadsrätt är en stor kostnad. Det är inte alla som har den pengen.”

Martin Olsson, nyligen utflyttad Kävlingebo.

Bild: Micaela Landelius

Martin Olsson, nyligen utflyttad Kävlingebo, numera Teckomatorp:

”Bostadsrätter i lägenhetsform och lite radhus. Villor finns det gott om. På gamla industriområden kan man bygga”.

Maggie Nyström, Furulund.

Bild: Micaela Landelius

Maggie Nyström, Furulund:

”Bostadsrätter. Man har byggt väldigt mycket hyresrätter här på senare tid, och jag ser ett behov av att ha möjlighet att köpa lägenheter. Så att det inte helt plötsligt börjar byggas på höjden i ett gammalt samhälle som har mycket villor. Lite lägre hus – max tre fyra våningar – stoppa där.”

Annons

Kenneth Petersson, nyinflyttad i Kävlinge.

Bild: Micaela Landelius

Kenneth Petersson, nyinflyttad i Kävlinge:

Annons

”Mindre lägenheter, oavsett upplåtelseform. Det verkar finnas mycket villor här. Bebygga jordmarksmark ska man inte göra. Ju mer mark det finns att odla på, desto bättre är det.”

Nicole Persson, Löddeköpinge.

Bild: Micaela Landelius

Nicole Persson, Löddeköpinge: ”Jag tänker hyresrätter inne i Lödde. Det finns inte många och de som finns är svåra att komma över. Jag vet många som har delat på sig – skilsmässa – då står alltid en förälder utan boende om man inte har pengar till insats.”

Olof Samuelsson, Kävlinge.

Bild: Micaela Landelius

Olof Samuelsson, Kävlinge: ”Det behövs alltid fler hyreslägenheter och billigare lägenheter, så att unga och folk som inte har så mycket pengar kan komma in på bostadsmarknaden. Det viktiga är att man inte bygger på åkermark. Hellre att man förtätar eller använder mark som står oanvänd. Industrilokaler och annat.”

Sara Berngarn med dottern Juno 4 år, Löddeköpinge.

Bild: Micaela Landelius

Sara Berngarn med dottern Juno 4 år, Löddeköpinge: Det behövs mer hyresrätter, så man får chansen att komma ut på bostadsmarknaden. Det är så långa köer till just lägenheter och boende för studenter eller unga som inte kan betala för bostadsrätter. Fint om man hade kunnat göra något mer här i centrum, annars ut mot industriområdet.”

Annons

Fakta

Vad och var vill Kävlinges partier bygga under den kommande mandatperioden?

Moderaterna:
* Småhus och villor i första hand. Seniorbostäder och trygghetsboende i olika upplåtelseformer.
* I huvudsak förtäta centralorterna, men en viss förtätning i byarna ser vi möjlighet till.
* De västra delarna – det finns redan planer för ett stort antal nya bostäder i de östra delarna.
* I största mån förtätning. Om viss jordbruksmark måste tas i anspråk ska det vara i direkt anslutning till befintlig bebyggelse.

Liberalerna:
* Just nu är det inte lätt att bygga hyresrätter eftersom skenande byggkostnader ger för höga hyror. Det finns också ett sug efter egna tomter för fribyggande och småhus. 
* Förtäta mindre orter för att behålla/skapa underlag för service. Förtäta centralorter för att inte bygga på jordbruksmark – det får absolut inte ske mer än i yttersta nödfall.
* Nu är det västra delarnas tur efterhand som vi börjar bli klara på Stationsstaden och innan Åstaden drar i gång fullt ut.

Socialdemokraterna:
* Det behövs en mix av olika bostadsformer.
* Förtäta på alla orter och byar snarare än att ta åkermark för att bygga. Vi är emot att exploatera åkermark av hög kvalité.

Vänsterpartiet:
* Lägenheter/hyresrätter.
* Förtäta centralorterna.
* Lilla Harrie skulle behöva kommunala satsningar.
* Vi är starkt emot att man bygger bostäder på jordbruksmark.

Centerpartiet:
* Lägenheter i centrala delarna av Löddeköpinge och Kävlinge. Mindre villabebyggelse eller parhus på flera platser i kommunen, i till exempel Å-staden och Dösjebro.
* Förtäta i centralorterna – viss utbyggnad på mindre orter.
* Vill värna jordbruksmarken.

Kristdemokraterna:
* Blandad bebyggelse.
* Kommunen behöver satsa lika mycket på olika kommundelar. Kävlinge tätort kan utvecklas mer till småstad, byarna måste få utvecklas i sin ”by-karaktär”.
* Förtäta, eftersom vi bör undvika att bygga på jordbruksmark. 

Sverigedemokraterna:
* Det byggs många lägenheter just nu. Vi vill se att byggandet av villor och småhus kommer igång.
* Huvudsakligen förtätning av såväl centralorter som byarna.
* Vill bevara jordbruksmarken i största möjliga mån, men delar av den kommer tas i anspråk för bebyggelse.

Miljöpartiet:
* Lägenheter/hyresrätter. Det behövs mindre lägenheter för yngre personer – och rimliga hyror.
* Förtätning av centralorterna. Mark finns.
* Störst behov att bygga i centralorten nära bra kollektivtrafik och service.
* Absolut inte bygga på jordbruksmark.

Löddebygden:
* Ser behov av alla bostadstyper, men är inte för att man

bygger höghus. Ser gärna att kommunen anlägger fler egnahemsområden med lite större tomter och radhus.
* Viss förtätning på de större orterna, också för att utveckla projekt i byarna.
* Kommunen behöver inte så stora nysatsningar frånsett de bostadsprojekt som redan är igång.
* Utnyttja så liten del som möjligt av jordbruksmarken för bebyggelse.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan