Annons

Annons

Annons

Annons

Valet i Malmö

Tre ja, två nja och två nej till att Malmö ska bli kulturhuvudstad

Ska Malmö ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad? Vilka vill ha ett nytt konstmuseum? Ska Malmö få en ny nattlivspolitik eller en danshögskola? Sydsvenskan har kartlagt de stora kulturpolitiska frågorna i Malmö inför valet.

Text: 

Det råder inte enighet i frågan om huruvida Malmö ska ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Den främsta konkurrenten idag är Uppsala.

Bild: Jonas Gillberg

Annons

1. Ska Malmö ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029?

I höst ska beslutet fattas: ska Malmö ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet säger ja till en ansökan för att de menar att det gynnar stadens kulturliv, näringsliv och besöksnäring. Kulturkommunalrådet Frida Trollmyr (S) nämner det till och med som en av de mest prioriterade kulturfrågorna inför valet. M och C säger ja med en viss reservation.

– För oss är det viktigt att Malmöborna får tillbaka ekonomiskt för varje skattekrona som vi går in med, säger Nicola Rabi (M).

– Frågan är mest formerna för ansökan. Det får ju inte bli som i Umeå där institutionskulturen konkurrerade ut den fria kulturen, säger Martin Molin (C).

Liberalerna och Miljöpartiet säger sig inte ha tagit ställning än.

Annons

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har bestämt sig för att säga nej till en ansökan.

Annons

– I den förstudie som gjorts handlar det mest om hur Malmös näringsliv ska tjäna på detta och inte så mycket om hur Malmöborna och kulturlivet ska gynnas, säger Mirjam Katzin (V).

– Det är för mycket pengar för att vi ska kunna ställa oss bakom en ansökan nu när landet är på väg ner i en ekonomisk svacka, säger Michael Hård af Segerstad (SD).

Malmös nuvarande konstmuseum klarar inte av varken säkerhets- eller klimatkrav. Frågan har diskuteras i många år, men under den gångna mandatperioden har man tagit flera steg framåt och bland annat skrivit en avsiktsförklaring och det har lagts fram en utredning om både ekonomi och placering. Dessutom har Stiftelsen för Malmö konstmuseum bildats och intensifierat sitt arbete.

Bild: Peter Frennesson

2. Ska Malmö få ett nytt konstmuseum?

I denna fråga finns det en större politisk samsyn än i kulturhuvudstadsfrågan. Inget av partierna i kommunfullmäktige säger totalt nej. Den stora frågan är istället hur Malmö ska lösa kostnaden för den löpande driften av ett nytt konstmuseum.

– Vi talar om en ökad summa på mellan 30–60 miljoner kronor om året. Jag tror att alla oavsett politisk färg behöver fundera på var man ska ta dem ifrån. Men jag tror att lösningen finns i det nya samarbetet med Stiftelsen för Malmö konstmuseum, säger Frida Trollmyr (S) som vill se ett nytt konstmuseum.

Både Moderaterna och Liberalerna lyfter konstmuseifrågan som den mest prioriterade kulturfrågan i Malmö just nu.

– Vi vill göra konsten tillgänglig för Malmöborna så snart som möjligt, säger Nicola Rabi (M).

Centerpartiet ställer sig också bakom planerna.

Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är mer ljumma till planerna, men ställer sig inte negativa.

– Vi tar ställning när det finns ett skarpt förslag, säger Michael Hård af Segerstad (SD).

– Det är klart att det finns en stor potential i ett nytt konstmuseum, men inte om det blir på bekostnad av ett bredare kulturliv i Malmö. För oss handlar det helt om placering, inriktning och övrig resursfördelning, säger Mirjam Katzin (V).

Annons

– Vi kan nog ställa upp på ett nytt konstmuseum, men det är inget vi prioriterar i vår egen kulturpolitik. För oss är frågan vad det är man vill skapa: en turistmagnet eller något som är till för Malmöborna, säger Kami Petersen (MP).

Annons

Där vill Martin Molin (C) protestera.

– Vi ser ingen motsättning mellan att kulturen kommer Malmöbor till del och att det samtidigt hjälper besöksnäringen, säger han.

Moomsteatern och Teater Insite under föreställningen ”Wonderland”. Hur ska det fria kulturlivet finansieras efter valet?

Bild: Emma Larsson

3. Ska fria kulturlivet få mer eller mindre pengar?

Här har vi en av de stora skiljelinjerna mellan partierna. Medan Sverigedemokraterna vill minska kulturbudgeten med 10 procent är Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets allra viktigaste kulturvalfråga att man vill värna det fria kulturlivet och undergroundkulturen.

– Malmö satsar mer i kulturbudget per capita än vad Göteborg och Stockholm gör, vi vill att siffrorna ska normaliseras. När man ser ett litet danskompani som får stora summor, men nästan inte har någon publik då tycker vi att det är orimligt. Folk får göra precis vad de vill, men det är inte allmänhetens skyldighet att finansiera det, säger Michael Hård af Segerstad (SD).

Ewa Bertz (L) menar tvärtom att kulturen finns där för Malmöborna.

– Då behövs det ett föreningsliv och fritt kulturliv som Malmöborna kan ta del av. Det kan man bara få om man får bidrag från kommunen, säger Ewa Bertz (L).

Är kulturen det område där det är allra svårast för Liberalerna att få samsyn med SD?

– Det finns många andra områden också, men vi ser väldigt olika på kultur. För oss är kultur också en fråga om hälsa och välmående, säger Ewa Bertz (L).

Annons

Vänsterpartiet vill se ett reformerat kulturstöd med en bredare syn på vad kvalitativ kultur kan vara.

– Idag går för stor del av stödet till etablerade institutioner. Vi vill möjliggöra för nya kulturutövare, säger Mirjam Katzin (V) och får stöd av Kami Petersen (MP).

– Vi vill stärka kulturstödet. Det fria kulturlivet är en del av varför Malmö är en spännande stad och jag skulle säga att det är en del av stadens dna och varför folk vill flytta hit, säger Frida Trollmyr (S).

Annons

Kvällskurs i spanska? Eller körsång eller keramik? Hur ska studieförbunden finansieras?

Bild: Albin Brönmark

4. Hur ska studieförbunden finansieras?

Medan de andra fem partierna vill se att studieförbunden finansieras som idag, vill Sverigedemokraterna och Moderaterna förändra systemet.

– Vi vill stoppa miljonrullningen till studieförbunden och se nedskärningar, säger Michael Hård af Segerstad (SD) och hänvisar till ”att många av dem är kopplade till Socialdemokraterna”.

Moderaterna föreslår ett nytt system.

– Idag får studieförbunden bidrag per automatik, men vi vill att de ska få söka på samma sätt som alla andra aktörer. Dessutom vill vi se till att pengarna går till kultur och inte massa annat, säger Nicola Rabi (M).

Men Frida Trollmyr (S) menar att Moderaterna därmed vill ta bort stödet till studieförbunden.

– Folkbildningen står för så mycket av amatörkulturen i vårt samhälle. De tjugo miljonerna vi satsar går ju till om någon vill sjunga i kör eller lära sig ett hantverk.

– Vi är djupt oroade av den hetsjakt som Sverigedemokraterna driver på folkbildningen. Även när Moderaterna säger att de vill göra om systemet märker vi att de vill styra verksamheten i en viss riktning, där vi vill att folkbildningen ska vara självständig, säger Kami Petersen (MP).

Annons

Bild: Niklas Gustavsson

5. Hur ska det satsas på kulturskolan?

I åldersgruppen 7–18 år finns det idag cirka 50 000 barn i Malmö. Till dem finns det idag 4 700 platser på Malmö kulturskola och en kö på cirka 1 300 barn. Den senare siffran anser Moderaterna är alldeles för hög.

– Många barn hinner tappa intresset under tiden de står i kö. Därför vill vi satsa betydligt mer på barn och unga. Detta handlar om ett sätt att få unga att få en vettig fritid och kanske stoppa vissa från att hamna i gäng, säger Nicola Rabi (M).

Annons

Frida Trollmyr tycker att han överdriver.

– Jag tycker att vi når imponerande många barn med kulturskolan om man även räknar in de cirka 20 000 barn vi når via öppen verksamhet och skoltidsverksamheten. Vår prioritering är istället hur vi når ut mer jämlikt och brett. El Sistema och El Fuego har varit en medveten prioritering för att nå fler barn och det har gjort mer än att bara beta av kön. Men vi behöver göra både och, så vi vill satsa mer på gruppundervisning istället för enskild undervisning, säger Frida Trollmyr (S).

Såväl Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna lyfter att de vill att man skapar en kulturcheck som varje barn kan använda.

– På så vis kan få även icke-kommunala musikskolor att starta, säger Ewa Bertz (L).

Fakta

Här är kulturförslagen som partierna också driver i valrörelsen i Malmö

Socialdemokraterna
De två stora vallöftena inom Malmökulturen för S är att sprida kostnadsfri kultur till fler och att utveckla biblioteksverksamheten. Nytt bibliotek i Hyllie och utbyggnad i Rosengård ska nu följas upp av satsningar i Kirseberg/Värnhem, Bunkeflostrand och Lindängen.
Moderaterna
I samband med diskussionerna om att ge Skånes dansteater ett nationellt uppdrag så vill Moderaternas Nicola Rabi att Malmö också ska få en danshögskola. M vill också gärna se en skola som specialiserar sig på dataspelsprogrammering för unga. Och en Malmöfestival som är mer fokuserad på Malmös kulturliv och besöksnäring.
Sverigedemokraterna
Vill lyfta den skånska och svenska kulturen i form av offentliga midsommarfirandet och mer fokus på nationaldagen. De vill också slopa stödet till Malmö Arab Film Festival efter avslöjandet om ett samarbete med Saudiarabiens filmkommission.
Vänsterpartiet
Vill fortsätta satsningen på allaktivitetshusen och kulturell allemansrätt.
Liberalerna
Satsningen på allaktivitetshusen ser Liberalerna som en av sina viktigaste kulturfrågor i Malmö.
Miljöpartiet
Högst upp på listan står gratis kollektivtrafik som ska hjälpa unga att få tillgång till kultur och fritidsliv. I spåren av kulturljudzonen i Sofielund vill Miljöpartiet prioritera kulturen i stadsutvecklingsprocesser, exempelvis genom att använda tomma butikslokaler till kultur.
Centerpartiet
Vill göra Malmö till en ännu roligare stad att leva i genom att minska regelkrångel och se till att det finns ett tydligare ansvar inom Malmö stad för utvecklingen av nattlivet. De vill också att Malmö stad går från att utföra kultur till att möjliggöra för kultur, exempelvis Malmöfestivalen som de vill överlåta till det fria kulturlivet.

Annons

Annons

Till toppen av sidan