Annons

Annons

Annons

Politik i Malmö

Susanne, 62, om stressen i hemtjänsten – 14 hembesök per dag

När Susanne Fridell, 62, började jobba i hemtjänsten besökte hon tre äldre Malmöbor om dagen. Nu blir det ibland fjorton besök, hos betydligt sjukare vårdtagare. Sydsvenskan har frågat alla ansvariga politiker hur de vill göra livet bättre – både för de äldre och personalen.

Text: 

Undersköterskan Susanne Fridell har jobbat inom vård och omsorg sedan 1978.

Bild: Hussein El-Alawi

Annons

– Det är uppstigningar, blöjbyten, personlig hygien, frukost och lunch, eftermiddagskaffe, mediciner. Omläggningar och insulin. Sedan har vi städ och inköp, promenader och tvätt, säger undersköterskan Susanne Fridell, som jobbat inom vården sedan 1978.

Det kan bli uppemot fjorton hembesök om dagen och tiden är alltid knapp. Särskilt om larmet går, eller om en kollega blir sjuk, fortsätter Susanne Fridell som också är skyddsombud för Kommunal.

– Vi kan ha första besöket 07.21, andra 07.43. Ibland måste vi vara två. Ja, det blir mycket tider.

– Arbetsgivaren säger att det inte är minutschema, men vi upplever det som minutschema.

10 000 Malmöbor är beroende av hjälp från hälsa, vård och- omsorgsförvaltningen i Malmö. De flesta bor hemma med hemtjänst och andra på boenden.

Annons

Av förvaltningens 5 300 medarbetare är knappt 12 procent legitimerad personal – sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Yrkesgrupper som det idag råder stor brist på.

Annons

För att kortsiktigt lösa bemanningen tvingades Malmö stad förra året anlita bemanningsbolag till en kostnad av 54 miljoner kronor, bara för att få ihop tillräckligt många sjuksköterskor.

Men i framtiden finns risk för personalbrist även i andra yrkesgrupper, säger avgående förvaltningsdirektören Gisela Öst.

– Kompetensförsörjningfrågan är en stor utmaning. Förvaltningen kommer att behöva jobba mycket med att skapa en attraktiv arbetsgivare, säger hon.

– Det gäller framförallt hela den legitimerade arbetsgruppen. Men vi ser också att undersköterskor kommer att vara en bristvara längre fram.

Susanne Fridell säger att vårdbehovet hos de äldre som bor hemma har ökat mycket under hennes 44 år i yrket.

Bild: Hussein El-Alawi

Det var inte bättre förr, säger Susanne Fridell, men mycket har förändrats – framförallt när det gäller brukarnas vårdbehov.

– Jag hade inte velat gå tillbaka till den gamla tiden. Då hann man kanske bara med tre vårdtagare per dag, men det var tungt på ett annat sätt. Mer städning, mattpiskning och kristallkronor som skulle putsas.

– I dag är jobbet mer avancerat. Vårdtagarna som bor hemma är mycket sjukare.

Susanne Fridell tjänar efter 44 år i yrket strax över 33 000 kronor i månaden. Ingångslönen för undersköterskor i Malmö stad är 22 185 kronor.

Vilken är den viktigaste förändring du vill se?

– För att kunna locka nya, bra medarbetare måste vi ha en bra arbetsmiljö. Det vore bra med mindre grupper och larmgrupper som bara jobbade med larm.

– Och vi måste se till att minutscheman och delade turer [schemalagd arbetstid med långa upphåll] försvinner.

Annons

Annons

Med cykel tar sig Susanne Fridell runt mellan vårdtagare. Det kan bli besök hos fjorton äldre per arbetsdag.

Bild: Hussein El-Alawi

En majoritet av de ansvariga politikerna i hälsa, vård - och omsorgsnämnden, håller med om att arbetsmiljön måste förbättras, och att lönerna bör höjas.

Sydsvenskan har frågat alla sju partiet i nämnden vad de ser som äldreomsorgens största utmaningar framöver.

Anders Rubin (S), ordförande: ”Fler fasta anställningar och trygga villkor”

Viktigaste frågan: Stoppa privata vinster

Anders Rubin (S) är ordförande i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Bild: Albin Brönmark

Vi vet från de borgerligt styrda kommunerna som privatiserat sin äldreomsorg att timanställningarna ökar, deltiderna ökar, personalomsättningen ökar och att brukarna får träffa ännu fler personer. Då förstärks att äldreomsorgen är en arbetsplats där man inte kan försörja sig eller har trygga villkor. Vi socialdemokrater vill arbeta för fler fasta anställningar, trygga villkor för personalen och en organisation där kunskaper tas tillvara. Det är nödvändigt för att kunna rekrytera framtidens medarbetare.

John Roslund (M), andra vice ordförande: ”Vi vill införa profilboenden”

Viktigaste frågan: Valfrihet

John Roslund (M)

Bild: Linda Andersson

Hela livet har människor gjort egna val och det ska de få fortsätta göra även när de blir äldre och sjuka. Med valfrihet blir det en konkurrens mellan utförare där marknaden tvingas anpassa sig efter den äldres behov och inte den äldre utifrån kommunens förutsättningar. Vi vill införa profilboenden med inriktning mot vad för intressen den äldre har som djur, sport, musik, mat eller balkan-tema. Barn från förskolor ska bjudas in till boendena. Vi vill ha fler boendeformer och skapa en trivsam arbetsmiljö för vår personal, då gör vi arbetet och boendena mer attraktiva.

Annons

Annons

Kerstin Wallin (MP): ” Inga 'minutscheman' eller delade turer”

Viktigaste frågan: Personalfrågorna

Den största utmaningen är utan tvekan personalfrågorna, personalomsättningen och hur vi gör äldreomsorgen i Malmö till en verksamhet man söker sig till och stannar kvar i.

Vi behöver förbättra arbetsmiljön, höja lönerna och öka personaltätheten i hemsjukvård och hemtjänst. I hemtjänsten vill vi förbättra personalens scheman. De ska vara flexibla och fungerande, inga ”minutscheman” eller delade turer. Äldreomsorgen ska bygga på trygga relationer mellan vårdgivare och vårdtagare.

Anders Andersson (V), kommunalråd: ”Bra äldreomsorg måste få kosta”

Viktigaste frågan: ökad bemanning

Anders Andersson (V)

Bild: Privat

Hög kontinuitet kräver god bemanning och att kompetent personalen har tid för de äldre. Vänsterpartiet är beredda att ta fram de resurser som behövs. Vi är också beredda att förbättra arbetsvillkoren för personalen. Det behövs bra scheman och högre löner, men även ett arbetssätt där en utvecklad och nära relation till den äldre är självklar så att den äldre kan känna sig trygg, bli sedd och hörd. Då trivs de gamla och personalen kommer att stanna. En bra äldreomsorg måste få kosta.

Michael Högberg (L), första vice ordförande: ”Äldreperspektiv vid samtliga kommunala beslut”

Viktigaste frågan: Personalbristen

Michael Högberg (L)

Bild: Privat

Yrkets attraktivitet höjs genom bättre löner, men på lokal nivå via en förbättrad arbetsmiljö med mindre arbetslag, fortbildning, karriärmöjligheter och avskaffande av minutscheman. Vi vill införa ett obligatoriskt äldreperspektiv vid samtliga kommunala beslut. Genom tätare samarbete med forskningen samt fler trygghetslarm, höjer vi kvaliteten. Via lunchbonus till våra årsrika Malmöbor samt bogaranti för par bryter vi ensamheten och främjar livskvalitet och hälsa. Därtill ska valmöjligheten öka i allt från boendeform till måltidsval.

Annons

Annons

Lisbeth Persson Ekström (SD): ”Språkkrav och ett lämplighetstest”

Viktigaste frågan: Språkkrav

Äldreomsorgen har blivit ett enda stort integrationsprojekt. Självklart är det bra att nyanlända får försörjning och arbete. Men det finns stora problem med bristande kunskaper i det svenska språket. Många äldre tar många mediciner och om någon får felaktig medicin kan det bli mycket allvarligt. Om inte personal och äldre kan kommunicera med varandra skapar det stress och oro. Därför vill vi att förvaltningen utformar ett språkkrav och ett lämplighetstest. Vi vill också att det begärs ut utdrag från brottsregistret innan någon blir anställd inom Malmös omsorg.

Kay Wictorin (C): ”För hög personalomsättning”

Viktigaste frågan: Personalomsättningen

Kay Wictorin

Bild: Tom Wall

Vi vill göra Malmö till en av de bästa städerna att åldras i. Idag finns problem med hög personalomsättning, kompetensbrist, låg ledartäthet, grundbemanning och andel heltidsanställda. Vi vill att medlemskap i WHO-nätverket ”Äldrevänliga städer” prioriteras. Grönska och växtlighet ska ge en trivsammare miljö. Antalet sjuksköterskor måste öka. Inför ett tak på hur många anställda en chef får ha. Vidareutveckla anhörigstöd och förebyggande insatser mot ofrivillig ensamhet.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan