Annons

Annons

Annons

Valet i Svedala

82-årings uppmaning till politikerna efter två inbrott: Fler poliser och mer kameror

Missbruk, vandalisering, rån och inbrott.

Trots att Svedala rankas som en av Skånes tryggaste kommuner tycker invånare och handlare att politiken kan göra mer för att statistiken ska matcha verkligheten.

Kommunala ordningsvakter och fler övervakningskameror är några av partiernas förslag på insatser.

Text

Förra året rapporterades 1629 brott i Svedala kommun, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. En svag uppgång mot de senaste åren, men samtidigt en placering i Skånes absoluta trygghetstopp.

Bara Vellinge, Lomma och Höganäs har färre anmälda brott per invånare. Även polisens senaste trygghetsmätning visade positiva resultat.

Men trots betryggande siffror tycker Svedalabor att kommunen har en del kvar att göra när det gäller frågor som ungdomsmissbruk, vandalisering och säkrare centrummiljöer.

”Nu pratas det om att sätta in pansarglas i klubbstugan – en investering på 130 000 kronor”, säger Linda Jönsson, ordförande i Svedala IF. I nuläget brottas klubben med stora utgifter för att ersätta alla rutor som har krossats av vandaler senaste månaderna. Foto: Privat

Annons

En dryg femtedel av anmälningarna handlar om skadegörelse.

Flera av kommunens idrottsföreningar har drabbats hårt. De senaste månaderna har fotbollsklubben Svedala IF haft inbrott och fått klubbstugan vandaliserad vid fem tillfällen. Notan för att ersätta krossade rutor har redan klättrat till 40 000 kronor.

Annons

Klubbens ordförande Linda Jönsson hade gärna sett att Svedala anställde fler trygghetsvärdar. Hon tycker också att man borde lägga resurser på att säkra upp skolor och utsatta platser som Aggarpsområdet med belysning och övervakningskameror.

– Det ska vara ett förebyggande arbete, vi ska inte jaga ungdomarna när saker redan har hänt, säger hon.

Trots ett i grunden bra samarbete tycker hon också att kommunen borde satsa mer på föreningslivet.

– Vi börjar bli väldigt trångbodda. Nu har man tagit bort flera träningsplaner, vilket gör att vi får svårare att ta emot ungdomar. Då försvinner den här mötesplatsen för dem.

Henrik Jönsson, Norrskog utanför Svedala, på Svedala Smycke och Ur: ”Polisen kunde kanske visa sig i Svedala lite oftare. Övervakningskameror är helt okej. Då kan folk känna sig lite tryggare och när det händer skit har polis och myndigheter lättare att reda ut saker. Jag tror det dämpar den kriminella verksamheten”.

Bild: Micaela Landelius

2020 drabbades Svedala kommun av en kraftig inbrottsvåg. Stöldgodset rörde sig främst om smycken och kontanter – och många av offren var äldre.

82-årige Karl Erik Dahlström och hans fru Gisela Bengtsson i Bara hade påhälsning av tjuvar vid två tillfällen under loppet av ett drygt år. Sett till kommunen i stort har inbrottskurvan dalat sedan dess, men Karl Erik tycker generellt att det har blivit ett tuffare klimat i byn.

– Det behövs fler poliser och mer kameror, säger han.

– Det har talats i flera år om att kommunen ska göra mer, men det hjälper inte. De har inte de resurserna.

”Det behövs fler poliser och mer kameror”. Sedan Gisela Bengtsson och Karl Erik Dahlström flyttade till lägenheten i centrala Bara har de haft inbrott två gånger.

Bild: Micaela Landelius

Annons

I grannbyn Klågerup fick biblioteket nyligen hålla stängt en vecka efter skadegörelse.

Annons

– Det är viktigt att de unga har något att göra, så de inte kommer i negativa spiraler eller hamnar i drogproblem. Att de ser att vuxna finns i närheten om de behöver hjälp, säger Carin Stern Swaning, som sitter i Nattvandrarnas styrelse.

– Jag skulle önska att trygghetsvärdarna kom oftare.

”Det finns droger i byn. Det finns överallt i samhället”, säger nattvandraren Carin Stern Swaning. Foto: Privat

Klågerups fritidsgård stängde för några år sedan. Istället går nattvandrarna med ett femtiotal engagerade in ideellt varannan lördagskväll och öppnar upp idrottshallen för ungdomarna.

– Det är klart vi behöver en fritidsgård i Klågerup. Det behövs i alla byar. Var ska de hålla till? säger Carin Stern Swaning.

Hon har själv kontaktat kommunen med förslaget att öppna en mötesplats i byn, med aktiviteter för olika målgrupper.

– Barngrupper och pensionärer dagtid med soppa, bio eller bridge. Eftermiddag med dans, ungdomskafé på kvällen. Det var jag intresserad av att göra, men det är svårt.

Helen Svensson, Svedala: ”Kommunen bör prioritera att det finns en fritidsgård med utbildad personal. Och stötta föreningar så det finns en bredd som lockar ungdomar på kvällar och helger.”

Bild: Micaela Landelius

Efter två rån har Nazar Khadayar installerat en kamera bakom disken för att kunna hålla koll på vem som kommer in i butiken. ”Innan var det kaos, men nu är det lugnt”, säger han om sommaren som gick i Svedala centrum.

Bild: Micaela Landelius

Sommaren 2021 blev också en stökig period bland ungdomsgäng i Svedala centrum. Efter stenkastning, vandalisering och trakasserier av boende och handlare svarade polisen med att sätta upp en tillfällig övervakningskamera på Storgatan.

Annons

Handlaren Nazar Khadayar står utanför sin närbutik Svedala Livs och tittar ut över gågatan.

Annons

– Innan var det kaos, men nu är det lugnt. Men det skulle behövas lite mer poliser i Svedala, säger han.

Han har också installerat en egen kamera i butiken, för att kunna hålla koll på vem som rör sig i lokalen. Det beslutet tog han efter kvällen för några år sedan när han pistolhotades av rånare.

– På sommaren känns det lugnt. Men på vintern när det blir mörkt låser jag fortfarande dörren.

Hajdar Sharif, som driver Svedala blommor: ”Förra året när polisen satte upp kamera hörde jag från mina kunder: ”Här är farligt”. Här är inte farligt! När vi säger att här på Storgatan finns det problem, så blir det problem till slut. Vi måste hitta ställen där ungdomar kan vara, lokaler eller fotbollsplaner. Om de inte har någonstans att vara hamnar de på gatan”.

Bild: Micaela Landelius

Andra handlare ger en liknande bild: det har blivit lugnare i Svedala centrum. Klågerupsbon Nena Vojinovic Adelsgård öppnade nyligen klädbutik på Storgatan.

– Jag vet att många inte är för det – men jag är för kameror. En kamera kan göra så mycket och polisen kan inte hinna med allt.

”Trygghetsvärdarna är jättebra, men man borde utöka verksamheten. Då vet barnen att vuxna finns och rör sig bland dem, att det finns någon att prata med”, säger Nena Vojinovic Adelsgård, som driver Nenas klädbutik.

Bild: Micaela Landelius

Fakta

Så mycket lägger Svedala på kultur och fritid

Kostnad fritidsverksamhet (Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar), kr/inv:

Alla kommuner:

2020: 1 795

2021: 1 837

Svedala:

2020: 2 261

2021: 2 049

Kostnad kulturverksamhet, (Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola), kr/inv:

Alla kommuner:

2020: 1 294

2021: 1 327

Svedala:

2020: 1 047

2021: 1 023

Källa: SCB

Annons

Fakta

Så vill partierna jobba för ett tryggare Svedala:

Moderaterna:
* Den viktigaste insatsen för unga med problem är den vi satt in som extraresurs 2021-2023 där fler vuxna med olika yrken ser till att eleven kommer till skolan, tar del av undervisningen och har en meningsfull fritid. (Projektet Tidiga samordnade insatser).

* Skapa ljusa, städade offentliga ytor och arbeta med förstärkt belysning. Är positiva till övervakningskameror vid behov.
* Rollen som trygghetsvärd bör utvecklas snarare än kompletteras med kommunala ordningsvakter.

Socialdemokraterna:
* Lokal samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och det allmänna.
* Komplettering av bättre övervakning, till exempel kameror, på utsatta platser.
* Ökad satsning på kommunens mötesplatser för ungdomar och kultur- och fritidsverksamheterna.
* Utveckla och bredda trygghetsvärdarnas verksamhet.

Centerpartiet:
* Centerpartiet har med stöd av femklövern beslutat om en stor satsning för unga: 9 miljoner och 13 nya tjänster. (Projektet TSI). Vi vill att det arbetet blir permanent.
* Se till att det är fler vuxna ute i samhället.
* Jobba för att våra mötesplatser ska nå ut till fler ungdomar. (Positiva till nya mötesplatser om efterfrågan finns). 
* Undersökning av eventuella platser för övervakningskameror bör ses över. 


Liberalerna:
* Liberalerna Svedala vill att fältgruppen startas upp igen.
* Resurserna ska läggas på befintliga mötesplatser för ungdomarna – och ambulerande mötesplatser med verksamhet på tillfälliga platser.
* Kameror kan vara ett bra komplement.
* Det behövs kommunala ordningsvakter. 


Sverigedemokraterna:
* Projektet TSI bör förlängas eller permanentas.
* Större närvaro av civilsamhälle, vuxna och polis. Det kan handla om trygghetsvärdar, personal kopplade till socialtjänsten eller kommunpolisen.
* Positiva till övervakningskameror på skolor. Vi kan tänka oss tillfällig kamerabevakning på andra platser. 
* Vi anser att trygghetsvärdarna mycket väl skulle kunna förordnas till ordningsvakter på vissa platser i kommunen.

Barapartiet:
* Nattvandrare och trygghetsvärdar som cirkulerar. (Ser inget behov att utöka med fler trygghetsvärdar).
* Mötesplatser som har öppettider och innehåll som styrs utifrån ungdomars önskemål.
* Positiva till övervakningskameror där behovet finns.

Älska Svedala:
* Ökat stöd till föreningslivet skapar bättre förutsättningar för en meningsfull fritid.
* Fler vuxna i förskola och skola. Vi har lagt skarpa förslag på såväl fler förskollärare, som lärare och andra vuxna i skolan.
* Vi vill göra satsningen på förebyggande insatser och samarbetet mellan skola och socialtjänst till en permanent verksamhet.


Kristdemokraterna:
* Tydlig samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Hembesök där skolan har flaggat för problem. Föräldrastödskurser.
* Anlita kommunala ordningsvakter tillfälligt om våra offentliga miljöer blir otrygga.
* Ideella föreningar med ungdomsverksamhet ska fortsatt stödjas och uppmuntras.
* När det gäller både ordningsvakter och trygghetskameror är vi positivt inställda till att ge polisen de verktygen, om de efterfrågas.


Miljöpartiet:
* Socialarbetare som jobbar uppsökande som fältassistenter.
* Det har funnits projekt med kvällsöppet på grundskolorna. Det vill vi se mer av.
* Positiva till övervakningskameror vid behov.


Vänsterpartiet:
* Kameror kan skapa otrygghet.
* Kan bli aktuellt att utöka med fler trygghetsvärdar.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan