AnnonsLawly

”De fattiga drabbas värst av klimatorättvisan”

Klimatkrisen är ett faktum. Och de som drabbas hårdast av dess verkningar är människor som redan lever i utsatthet.
– Ursprungsfolk, kvinnor och unga är som ofta de som drabbas värst. Det är därför vi nu växlar upp vårt fokus på klimaträttvisa, säger Martin Nihlgård, generalsekreterare på den idéburna organisationen IM.

Läs mer om hur du kan skänka pengar till Individuell Människohjälp via ditt testamente

Extremväder, torka och höjda havsnivåer sätter press på naturresurserna. Klimatförändringarna förstör skördar och biologisk mångfald, slår ut inkomster och gör platser obeboeliga. Människor som lever i fattigdom har varken makt eller resurser att kunna anpassa sig till de nya förhållandena. När tillgång till mat, vatten och naturresurser hotas skapas också social oro och konflikter. På sikt är klimatkrisen ett hot mot demokrati och mänskliga rättigheter samtidigt som länder som befinner sig i långa konflikter har sämre förmåga att hantera och anpassa sig till klimatförändringarna.

– Klimatkrisen är inget som kommer att ske i framtiden – det händer precis just nu. När vi ser hur människor i de delar av världen där vi arbetar allt oftare drabbas hårt av värmeböljor, stormar och översvämningar, måste vi bidra till att bygga motståndskraft. Det är människor som redan är oerhört utsatta, som nu riskerar att förlora allt, säger Martin Nihlgård, IM:s generalsekreterare.

Vi i den rikare delen av världen, som står för de största utsläppen, måste ta vårt ansvar

”Måste ta vårt ansvar”

Förkortningen IM står för Individuell Människohjälp och är namnet på en organisation med uppdrag att bekämpa fattigdom och utanförskap för dem som lever i störst utsatthet i världen. När nu klimatkrisens verkningar bidrar till ökad fattigdomen i världen blir det en viktig del i IM:s arbete att öka motståndskraften hos de mest utsatta grupperna i låg- och medelinkomstländer.

Det handlar till stor del om kvinnor, ungdomar, minoritetsgrupper och människor som lever med funktionsnedsättningar.

– Vi i den rikare delen av världen, som står för de största utsläppen, måste ta vårt ansvar och finansiera omställningen för fattigare länder. Genom biståndet kan vi på ett effektivt sätt se till att pengarna gör bäst nytta, berättar Martin Nihlgård.

Tillsammans med samarbetspartners i verksamhetsländerna arbetar IM med att motverka klimatkrisens effekter där. Metoderna man jobbar med kan handla om diversifiering av inkomst, effektivisering av småskaliga jordbruk, lokala miljöprojekt eller trädplanteringar.

Gåvorna är otroligt viktiga för att vi ska kunna bedriva vårt arbete och förändra livet för människor

IM finansieras till stor del med gåvor från allmänheten. Ett annat sätt att stödja organisationer är att skriva in dem i sitt testamente, något som på senare år har ökat i popularitet. Många ser en testamentsgåva som ett sätt att säkerställa att de kan bidra till arbetet de tycker är viktigt även när de själva inte längre finns. IM har ingått ett samarbete med den digitala juristbyrån Lawly. Detta innebär att man enkelt och smidigt kan upprätta ett giltigt testamente där en organisation som ligger en varmt om hjärtat finns med som förmånstagare.

– Jag är oerhört tacksam för att människor väljer att testamentera gåvor till IM. Gåvorna är otroligt viktiga för att vi ska kunna bedriva vårt arbete och förändra livet för människor som lever i fattigdom och utanförskap. Gåvorna förvaltas via långsiktiga och stabila verksamheter i länder världen över, säger Martin Nihlgård.

Läs mer om hur du kan skänka pengar till Individuell Människohjälp via ditt testamente

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan