Annons

Annons

Annons

Annons

opinionValet 2022

Aktuella frågor
”Det är inte frivilligorganisationernas ansvar att vara samhällets skyddsnät.”

Den nya regeringen behöver ta ett strategiskt grepp om den fattigdom som finns i Sverige, skriver Liv Palm och Martin Ärnlöv, Röda Korset.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Till det soppkök som Röda Korset anordnar i Malmö kommer vid varje tillfälle uppemot 200 personer, skriver artikelförfattarna.

Bild: Hussein El-Alawi

Annons

Allt fler människor i Sverige klarar inte vardagens mest grundläggande utgifter för mat och bostad, trots att de har en inkomst. Lönerna räcker inte till eller så är de bidrag de får otillräckliga.

Den regering som nu tillträder måste snarast säkerställa att människor har tillgång till sådant som täcker deras mest basala behov.

Det är inte värdigt Sverige att barnfamiljer allt oftare riskerar att sakna mat för dagen. Men det är heller inte Röda Korsets och andra frivilligorganisationers ansvar att vara samhällets skyddsnät när mat- och levnadsomkostnaderna ökar.

Sverige har på senare tid mött flera globala kriser: coronapandemin, klimatförändringar och krig i landets närområde.

Annons

Kriserna har fördjupat den ojämlikhet som finns mellan olika grupper när det gäller hälsa och pressar upp mat- och energipriserna.

Annons

De som tidigare var mest utsatta drabbas hårdast. De åtgärder som samhället har satt in kompenserar inte för det.

Fler människor i socioekonomisk utsatthet dog av covid-19, och nu står människor som redan lever på marginalen inför dramatiska kostnadsökningar.

Barnkonventionen är lag i Sverige. Om barns vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser har barnen rätt till social trygghet och statligt stöd. Det handlar om en skälig levnadsstandard, som bostad, kläder och mat.

Ekonomisk stress och utsatthet kan också bidra till att barn och unga lättare dras in i kriminalitet.

De senaste åren har Röda Korsets lokalföreningar varit tvungna att utöka sin verksamhet för att möta de ökade behoven av hjälp. Här gäller det sådant som att anordna soppkök och att dela ut matpaket eller kläder.

År 2020 hade 33 av Röda Korsets cirka 580 lokalföreningar verksamheter för humanitära behov. I fjol var antalet 79 och i år vid senaste rapporteringen 99.

Just nu genomför Röda Korset en nationell satsning: Vi startar Röda Korsets hus på flera platser i landet. Idag, den 14 september, invigs det tredje Röda Korsets hus i Katrinelund i Malmö.

På Röda Korsets hus får alla ett medmänskligt bemötande och social gemenskap. Där erbjuds också ett varmt mål mat, rena kläder och möjlighet att duscha.

Tidigare mötte våra lokalföreningar och volontärer främst människor som fallit utanför samhällets skyddsnät – papperslösa, EU-medborgare eller andra som befann sig i en utsatt situation. Så är det inte längre. Det har skett en drastisk förändring.

Annons

Annons

Här är något av det Röda Korset ser och möter i Malmö:

I somras började barnfamiljer och äldre människor som inte hade råd med mat eller kaffe komma till Röda Korsets verksamheter i allt större utsträckning.

Mötesplatser där det erbjuds mat fylls allt snabbare upp.

Till det soppkök som Röda Korset anordnar i Malmö kommer vid varje tillfälle uppemot 200 personer.

Röda Korsets second hand-butik i Malmö delade under hela sommaren ut kläder till mellan 80 och 100 personer tre gånger i veckan. Det var kö före öppning.

Röda Korsets uppdrag är att lindra och förhindra mänskligt lidande och nöd. Självklart står vi inte bredvid när människor inte har råd med mat för dagen. Men det är inte frivilligorganisationernas ansvar att vara samhällets skyddsnät när mat- och levnadsomkostnaderna ökar.

Det behövs fler lösningar i samverkan mellan offentliga instanser på lokal och regional nivå, näringsliv och civilsamhälle – och det brådskar.

Den nya regeringen måste omedelbart justera nivåerna på riksnormer och ersättningsnivåer för olika former av bidrag – så att människor klarar att leva och för att täcka nödvändiga kostnader för att uppnå en skälig levnadsnivå.

Den nya regeringen behöver också ta ett strategiskt grepp om den fattigdom som finns i Sverige. Snabbutred konsekvenserna av en kraftig inflation och ökade omkostnader för människor i ekonomisk utsatthet och samla snarast relevanta aktörer för en gemensam handlingsplan. Till dess fortsätter Röda Korset och övriga frivilligorganisationer att göra vad vi kan.

SKRIBENTERNA

Liv Palm, verksamhetsledare för Svenska Röda Korsets Malmökrets

Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan