Annons

Annons

Annons

opinionRiksdagsvalet

Aktuella frågor
”Jag kommer driva frågor som är viktiga för jämställdheten.”

Att vinna röster är inget självändamål. Det är nu det verkliga arbetet börjar, skriver Louise Eklund, blivande riksdagsledamot för Liberalerna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Louise Eklund och Liberalernas ordförande Johan Pehrson under den gångna valrörelsen.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Under våren var Liberalerna uträknade som parti. I mätning efter mätning sjönk vi under riksdagsspärren. Många bedömare menade att det var slutet för Liberalerna. De hade fel. Genom en politik som tog fasta på verkliga samhällsproblem, en karismatisk partiledare och hårt valarbete gata för gata, kvarter för kvarter vann vi åter väljarnas förtroende. Vi kom över spärren och fick sexton mandat som nu är avgörande för hur landets regering kommer att se ut.

Att vinna röster är inget självändamål. Det är nu det verkliga arbetet börjar.

Jag är stolt över att vara del av en rörelse som slagits för frihet, utbildning och jämställdhet i över hundra år.

Jag är också stolt över att vara del av det parti som mer än något annat betonar Sveriges roll i Europa, internationellt samarbete och vikten av en fri handel marknadsekonomiska demokratier emellan. Det är Liberalernas ryggrad.

Annons

Annons

Som ny riksdagsledamot vill jag speciellt arbeta med tre områden:

• Utbildning och forskning. Grunden till ett bra liv och ett bra samhälle grundläggs i skolan. Därför har Liberalerna skola och utbildning som partiets huvudfråga. Jag anser även att högre utbildning och forskning behöver prioriteras mer än idag. Sverige ligger långt fram när det gäller forskning kring teknikutveckling inom allt ifrån brottsbekämpning till innovationer som gynnar ett hållbart klimat. Målsättningen bör vara att gå än längre – att ligga i global framkant. Om - och när - det blir verklighet får det stora effekter också för landets ekonomiska tillväxt. Som disputerad forskare i historia vill jag även slå ett slag för den humanistiska forskningen och för att finansieringen av Sveriges tre forskningsinstitut i Medelhavsområdet måste säkras.

• Energi och klimat. Med en borgerlig regering kan beslut som rör landets långsiktiga energiförsörjning säkras. Planerbar energiproduktion, som kärnkraft, behövs. Det går inte att blunda för att alla tillgängliga energislag måste användas med full kraft. Det behövs säkrare leveranser, stabilare nät och billigare el. Sverige behöver även satsa mer på tekniska innovationer inom energiområdet. Jag är övertygad om att det är den enskilt viktigaste insatsen regeringen och riksdagen kan göra för att nå klimatmålen i Parisavtalet och radikalt sänka landets koldioxidutsläpp.

Annons

• Jämställdhet. Det senaste året har det skett flera feministiska bakslag runt om i världen. Konservativa regeringar i Polen och Ungern har fört en politik som hör hemma på historiens bakgård. Men det som har skett i USA, att delstaterna nu har rätt att förbjuda aborter, är kanske det allra mest alarmerande. Feministiska och jämställdhetspolitiska framsteg går inte att ta för givna. Det är uppenbart att kvinnor behöver punktbevaka sina rättigheter. Själv kommer jag som nybliven riksdagsledamot att driva frågor som är viktiga för jämställdheten.

Annons

Sverige står inför en tuff höst med skenande elpriser, inflation och fortsatt krig i Europa. Naturligtvis kommer det att påverka den nya regeringens arbete. Sverige har också en rad stora, och svåra, samhällsproblem som behöver lösas, inte minst när det gäller kriminalitet och ökande otrygghet. En borgerlig regering bör ta fasta på dessa problem, men också introducera reformer som ökar den personliga friheten och som leder till ekonomisk tillväxt. Jag ser fram emot att ta mig an dessa frågor.

SKRIBENTEN

Louise Eklund, blivande riksdagsledamot och medlem i Liberalernas partistyrelse

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan