Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Region Skåne bryter mot Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke.”

I Skåne får patienter med afasi och deras anhöriga inte den hjälp och det stöd de har rätt till, skriver logopeder och företrädare för Afasiförbundet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är tufft när språket sviktar och kommunikation med familj, vänner och bekanta blir svår att upprätthålla., skriver artikelförfattarna. Illustration: Adobe stock

Annons

En stroke förändrar livet från den ena dagen till den andra.

Den som får språkliga svårigheter och afasi efter en stroke går från ett liv där förmågan att kommunicera är självklar till en tillvaro där det plötsligt blivit en utmaning att hitta ord, förstå vad andra säger och att läsa och skriva.

Utan träning med hjälp av logopeder ökar risken för utanförskap och psykisk ohälsa. Ändå får endast sex av tio personer som har talsvårigheter efter en stroke träffa en logoped, alltså den yrkeskategori som utreder afasi och andra talsvårigheter. I Region Skåne är siffran 45 procent. Därmed bryter Region Skåne mot Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke. Logopeder ingår inte heller i regionens tvärprofessionella vårdteam.

Annons

Det är logiskt att färre än hälften av de i Skåne som har talsvårigheter efter en stroke får träffa en logoped. Jämfört med andra regioner i landet har Region Skåne länge haft få anställda neurologopeder som arbetar med afasipatienter.

Annons

Till exempel ska de neurologopeder som tillhör SUS och har upptagningsområde Malmö-Lund förutom att träffa patienter med afasi, också bedöma, utreda och behandla patienter med livshotande tillstånd som dysfagi (ät- och sväljsvårigheter), liksom andra komplexa och svåra neurologiska sjukdomar och tillstånd. De patienter som behöver träning och stöd för att utveckla möjligheter att kommunicera och tala, prioriteras därför betydligt lägre på SUS än i regioner där det finns fler neurologopeder.

Logopedernas arbetsbelastning är hård. Det är omöjligt för dem att hinna med insatser som intensiv språklig rehabilitering, en högt prioriterad insats i de nationella riktlinjerna för vård vid stroke.

I Skåne får patienter med afasi och deras anhöriga alltså inte den hjälp och det stöd de har rätt till. 

Det är hög tid att Region Skåne ser över hur rehabiliteringen av patienter med afasi går till idag. Det finns goda möjligheter att vända de negativa siffrorna och att regionen kan börja följa de nationella riktlinjerna för vård vid stroke.

Det finns bra exempel på vad kommunerna kan göra. I Kristianstad finns sedan 1990-talet Afasifyren som genom åren erbjudit ett stort antal personer med afasi språklig stimulans och kommunikativ träning med stöd av bland annat en logoped. Men trots att Afasifyren gett många tillgång till språk och kommunikativa möjligheter har verksamheten inte fått fortgå så som den hade behövt göra. Under hela pandemin var personalen omplacerad på andra ställen i kommunen. Afasifyren kunde inte återstarta förrän i början av 2022. Det gör att patienter som hade behövt hjälp tidigare har fått vänta.

Annons

Annons

Det är tufft när språket sviktar och kommunikation med familj, vänner och bekanta blir svår att upprätthålla.

Det är hög tid att politiker på både regional och lokal nivå i Skåne värnar de människor som får afasi och ser till att de får tillgång till logopeder.

Forskning och beprövad erfarenhet visar att arbete i team kring patienter med stroke ger mycket goda resultat. Därför måste kommunerna i Skåne införa logopeder som en självklar del av tvärprofessionella neurovårdteam inom primärvården. Det ökar möjligheterna att ge stöd i den komplexa situation som livet med afasi innebär. Det ökar också möjligheten till kunskapsöverföring och utbildning av övriga yrkesgrupper i vårdteamen, som läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Personer med afasi har rätt till en jämlik och god vård.

SKRIBENTERNA

Berit Robrandt Ahlberg, ordförande i Afasiförbundet

Git Gren, ordförande Afasiföreningen i Skåne

Kerstin Wiström, Logopedförbundets ordförande

Fanny Silwerbrand, neurologoped i Region Skåne

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan