Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSveriges ordförandeskap i EU

Aktuella frågor
”Oansvariga politiker som skyller på Bryssel kommer driva Sverige mot Swexit.”

Många av valrörelsens hetaste frågor hängde ihop med sådant som rör Bryssel, skriver Samuel Jonsson, vice förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Efter nyår tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Det innebär att Sverige både kommer att planera och leda arbetet i en av Europas viktigaste institutioner, ministerrådet där medlemsländernas ministrar ingår. Att samarbeta är aldrig enkelt men är alltid enklare än att Sverige ska stå ensamt i framtiden, skriver artikelförfattaren.

Annons

Valet 2022 är avslutat och väljarna har sagt sitt genom att rösta fram en majoritet för högerblocket bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

Nu är det dags att titta framåt. Efter nyår tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Det innebär att Sverige både kommer att planera och leda arbetet i en av Europas viktigaste institutioner, ministerrådet där medlemsländernas ministrar ingår.

Den gångna valrörelsen kan kännas som en besvikelse för den som hade hoppats på en mer omfattande debatt kring vad Sverige ska göra med ordförandeskapet i EU det första halvåret 2023. Men många av de hetaste frågorna hänger ihop med sådant som avgörs i EU. Både debatten kring elpriser och drivmedelspriser präglades av påståenden om att Sverige inte bestämmer över flera av de åtgärder som skulle kunna sänka priserna.

Annons

Annons

Mest förvånande var påståendena att Sverige inte kan förändra landets fyra elprisområden. Områdena vållar på många håll häftiga diskussioner eftersom de är anledningen till de stundtals stora skillnaderna när det gäller elkostnader mellan norra och södra Sverige.

Många röster höjs för att antingen avskaffa elprisområdena eller minska dem till färre än dagens fyra. Den socialdemokratiska regeringen har flera gånger avvisat båda förslagen med förklaringen att Sverige inte kan bestämma över antalet elprisområden eftersom det är något som bestäms av EU. Men det är ett märkligt påstående. Flera andra länder som också är EU-medlemmar har antingen ett eller två elprisområden i hela landet.

Underligt är också att diskussionen om Sveriges stora export av energi till andra länder ofta stannar vid att Sverige är uppkopplat till den europeiska marknaden och därför inte kan göra några förändringar som gagnar svenska företag och hushåll.

Att som Socialdemokraterna avfärda några av valets största frågor med att Sverige som land inte kan agera må vara bekvämt för partiet när det satt i regeringsställning, men är på lång sikt förödande för att människor i Sverige ska vara för att landet är med i EU.

Det svenska folkets stöd för EU har de senaste åren varit relativt högt och stabilt, enligt statistik från SOM-institutet. Hösten 2021 var 57 procent av svenskarna i huvudsak för ett svenskt EU-medlemskap

Att människor i Sverige även i framtiden ser medlemskapet som något bra är ingen naturlag. Om politiker fortsätter att hävda att komplicerade problem inte kan lösas på grund av regler som bestäms i Bryssel återstår bara en enkel utväg. Lösningen blir att Sverige bör lämna EU.

Annons

Annons

Men Sverige och världen är nu i ett läge där en stark europeisk union behövs mer än någonsin. Inte stark i avseendet att den ska reglera medlemländernas interna beslutsprocesser eller sätta sig över medlemmarnas suveränitet.

Den europeiska unionen måste vara stark på så sätt att den ger ett samordnat svar på framtidens stora utmaningar. Två exempel är klimatkrisen och det ständigt växande hotet Kina.

Diskussionen om vad Sverige vill åstadkomma under vårens ordförandeskap i EU behöver bli omfattande.

Sveriges nya regering kommer att behöva lägga både mycket tid och stora resurser på ordförandeskapet. Finns det ingen klar ambition om vad det ska leda till är både tiden och resurserna bortkastade.

Inriktningen och ambitionen bör vara att EU ska ta en större roll i de globala utmaningarna och en mindre roll i medlemsländernas interna angelägenheter.

Den europeiska unionen är inte perfekt och har uppenbara brister. Det finns en byråkrati som behöver minskas och ett engagemang gentemot Kina som behöver stärkas. Vissa av bristerna får vi kanske leva med för att vara med i ett så stort internationellt samarbete, vissa kan åtgärdas av kloka EU-parlamentariker och medlemsländer.

Att samarbeta är aldrig enkelt men är alltid enklare än att Sverige ska stå ensamt i framtiden.

Fördelarna med en gemensam europeisk marknad och gemensam europeisk respons på de globala utmaningar som världen står inför överväger bristerna.

Annons

Men svenska politiker måste sluta att bekvämt skjuta ifrån sig ansvaret för nationella frågor och skylla på Bryssel. Annars finns det risk att Sverige går samma väg som Storbritannien då de politiker som styrde landet valde att skylla komplicerade problem på EU.

Oansvariga politiker som skyller på Bryssel kommer att driva Sverige mot Swexit, ett utträde ur den europeiska unionen.

SKRIBENTEN

Samuel Jonsson, vice förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet, Muf

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan