AnnonsMalmö stad

Då görs nästa linje om för MEX-bussar

Malmö stad med omnejd växer så det knakar. Det ställer krav på en mer moderniserad och hållbar kollektivtrafik – vilket staden står i startgroparna för. 
– Fler MEX-bussar, nya cykelbanor och tätare tågavgångar skapar ännu bättre förutsättningar för att låta bilen stå och pendla med kollektivtrafik, säger Lotta Ahlfors.

Läs mer om MEX-linjerna här

Som programledare på fastighets- och gatukontoret samordnar hon stadens pågående och framtida utbyggnader av kollektivtrafiken.

Så, vad har Malmöborna och pendlarna att förvänta sig under de kommande åren?

Åtta av stadens busslinjer moderniseras och elektrifieras. De aktuella sträckorna byggs om för att skapa en mer tillgänglig, miljövänlig och effektiviserad kollektivtrafik. Fler så kallade MEX-bussar, MalmöExpressen-bussar, kommer att rulla på gatorna. Nästa linje som görs om för att trafikeras med en MEX:are är linje 4. Det arbetet drar igång nästa år.

Lotta Ahlfors, programsamordnare på fastighets- och gatukontoret

– Genom att investera i ett ökat antal MEX-bussar, som är betydligt längre än de vanliga stadsbussarna, kommer fler människor att kunna välja att pendla kollektivt. Dessutom har de bussarna tre dörrar. Det effektiviserar av- och påstigningarna, vilket skapar bättre förutsättningar att gå enligt tidtabellerna, förklarar Lotta Ahlfors som är programsamordnare på Malmö stad.

Linjerna 3, 6 och 9 kommer fortsätta att trafikeras med vanliga stadsbussar, men uppdateras med modeller som enbart går på el. Målet är att hela bussflottan är elektrifierad till år 2027.

Varför är det just dessa linjer som berörs av utbyggnaden?

– I takt med att bostäder och andra nybyggnationer står klara längs dessa sträckor ökar behovet av en mer hållbar och effektiv kollektivtrafik. Fler människor kommer att leva, jobba och röra sig här i framtiden och det behöver vi ta höjd för.

Förutom de klara miljövinsterna med en helt elektrifierad bussflotta kommer även bullernivåerna i staden att sänkas, berättar Lotta Ahlfors.

Det märktes direkt att bullernivån längs sträckan den trafikerade minskade

–  År 2013 började stadens första MEX-buss, linje 5, att rulla. Det märktes direkt att bullernivån längs sträckan den trafikerade minskade. Utifrån det perspektivet tjänar hela staden på utbyggnaden av kollektivtrafiken.

Malmö stad har även slutit avtal med Lomma och Kävlinge om utbyggnad av pågatågstrafiken.

Genom att bygga dubbla tågspår på vissa sträckor kommer halvtimmestrafiken att kunna öka mellan dessa orter.

– Idag har vi halvtimmestrafik under vissa så kallade peaktimmar, när flest resenärer åker. Men med dubbla tågspår, som förväntas stå klara 2026, kan vi ha halvtimmestrafik under trafikdygnet.

Det låter som att det kommer att bli mycket vägarbeten?

– Det kommer att bli störningar i trafiken. Men att öka framkomligheten för buss och annan kollektivtrafik är en viktig prioritet i arbetet med att bygga en hållbar stad. En modern kollektivtrafik med cykelbanor i anslutning gör att staden blir mer jämlik, då det blir lättare för fler att ta sig runt.

Dessa är busslinjerna som berörs framöver. Andra nu befintliga busslinjer ändras inte - utan fortsätter köra som tidigare.

Här kan du läsa mer om MEX-linjerna

Fakta

Därför bygger vi nytt och om:

Malmö växer och vi blir allt fler som samsas om utrymmet i vår stad. För att den ska hålla i många generationer framöver behöver vi rusta upp infrastrukturen. Gatorna ska ge plats åt en smart och modern kollektivtrafik, cyklisterna ska få säkrare och smidigare vägar att ta sig fram på. Allt för att fler ska kunna ställa om till ett mer klimatvänligt resande, både inom staden och vidare. Här kan du läsa mer om satsningarna.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan