AnnonsLawly

”Klimatkrisen är också en barnrättskris”

Barnfonden har alltid arbetat med fokus på hälsa, försörjning, utbildning och trygghet för barn. På senare tid har klimatet kommit att bli den största frågan.
– Det är en klimatkris som också är en barnrättskris. Vi ser konsekvenserna redan idag och hur det kommer bli ännu värre, säger Martina Hibell, Generalsekreterare på Barnfonden.

Barn tar sig fram i ett översvämmat Kambodia.

Läs mer om hur du kan skänka pengar till Barnfonden via ditt testamente

Torka, översvämningar och andra klimatrelaterade katastrofer blir fler och mer intensiva. I takt med att dessa problem ökar blir livet även svårare för barnen som bor i de värst drabbade områdena. Undernäringen hos barn ökar, samtidigt som barnen i många fall hamnar utanför skolan på grund av att de måste arbeta istället, eller gifts bort vid tidig ålder eftersom familjen har hamnat i en utsatt situation.

– I dag lever 500 miljoner barn i områden med hög risk för översvämningar på grund av extremväder och den stigande havsnivån. Om vi kollar på de kommande tio åren så räknar man med att det är 175 miljoner barn om året som kommer att drabbas av klimatrelaterade katastrofer, berättar Martina Hibell, och fortsätter:

– De vanligaste orsakerna till barnadödlighet, som är hunger, undernäring, diarrésjukdomar och malaria, ser vi då förvärras ordentligt av klimatförändringarna. Det finns mycket vi kan göra om vi agerar tillsammans idag och inte imorgon.

Grundades 1991

Sedan Barnfonden grundades 1991 har den vuxit för varje år och är i dag en väletablerad organisation med högt förtroende såväl i Sverige som i länderna där de bedriver sitt utvecklingsarbete. 85 procent av deras finansiering kommer från privatpersoner här i Sverige. Ett vanligt sätt att stötta arbetet är genom att bli fadder och skicka ett månatligt stöd till något av fondens stora utvecklingsprogram. Den som är fadder kan genom rapporter följa hur det går för ett specifikt barn och för området där barnet bor. Många faddrar väljer också att brevväxla, för att skapa kontakt och få förståelse för hur det är att leva på en annan plats på jorden.

Stora som små gåvor i ett testamente betyder oerhört mycket för oss

Martina Hibell, Generalsekreterare på Barnfonden.

– Vi har cirka 20 000 faddrar. En viktig del är kopplingen från privatpersoner i Sverige. En tolvåring i Helsingborg som har en fadderkompis i Kambodja skrev att det mest slående är att de är så lika. Att de är jämngamla och har så olika förutsättningar, men att de ändå är så lika, säger Martina Hibell.

Samarbete med Lawly

Det finns också andra sätt att långsiktigt hjälpa barn över hela världen. Martina Hibell berättar att Barnfonden tillsammans med den digitala juristtjänsten Lawly har ett samarbete där man enkelt och smidigt kan skriva in organisationen i sitt testamente och på så vis hjälpa utsatta barn även när man själv inte finns.

– Nu kan man upprätta sitt testamente direkt inne på vår hemsida. Stora som små gåvor i ett testamente betyder oerhört mycket för oss, säger hon och fortsätter.

– Det vi tycker är bra i samarbetet med Lawly är att vi tillsammans förenklar hela processen att skriva ett testamente. Många vill skriva ett testamente, men kanske ändå inte gör det eftersom att det känns svårt eller jobbigt att tänka på. Där kommer Lawly in, förenklar hela processen och skapar ett personligt anpassat testamente.

Det finns så mycket vi kan göra innan själva katastrofen sker

En åttaårig pojke gräver efter vatten i en torr flodbädd i Makueni, Kenya. Foto: Jake Lyell

Når 23 miljoner barn

Barnfonden är en del av det internationella nätverket ChildFund Alliance som tillsammans når 23 miljoner barn och familjer. I dag arbetar Barnfonden i knappt 20 länder med fokus på Etiopien, Indien, Kambodja och Kenya.

– Vi arbetar redan med förebyggande arbete men vill göra det ännu mer framöver. Det finns så mycket vi kan göra innan själva katastrofen sker och på så vis ge barn den trygghet de har rätt till, berättar Martina Hibell avslutningsvis.

Läs mer om hur du kan skänka pengar till Barnfonden via ditt testamente

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan