Annons

Annons

Annons

opinionRegionvalet

Aktuella frågor
”Liberalernas mandat är avgörande. Vi kommer att verka för ett borgerligt regionstyre.”

Väljarna har inte gett något av de traditionella blocken majoritet i Region Skåne. Liberalernas beslut är därför viktigt, eftersom våra mandat behövs för att ett nytt styre ska kunna tillträda och driva igenom sin politik , skriver Gilbert Tribo och Camilla Mårtensen, företrädare för Liberalerna i Region Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Liberalerna vill ingå i regionledningen tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna, skriver artikelförfattarna.

Bild: Emil Langvad

Annons

Sedan valet 2018 har Liberalerna ingått i Region Skånes politiska styre. Vi har åstadkommit mycket, men vill göra mer för Skåne. Under de två veckor som gått sedan regionvalet har vi analyserat det politiska läget i regionen och fört samtal med både Socialdemokraterna och Moderaterna. Vi har genomfört samtalen med öppet sinne och med ambitionen att Region Skåne ska få ett stabilt styre för att genomföra viktiga reformer de kommande fyra åren.

Väljarna har inte gett något av de traditionella blocken majoritet i Region Skåne. Liberalernas beslut är därför viktigt, eftersom våra mandat behövs för att ett nytt styre ska kunna tillträda och driva igenom sin politik. 

Vår slutsats är att Liberalerna bör verka för ett borgerligt styre i Region Skåne. Detta inriktningsbeslut, som en enhällig förbundsstyrelse i Skåne ställt sig bakom, innebär att Liberalerna vill ingå i regionledningen tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Framför allt två skäl har varit avgörande för beslutet.

Annons

Annons

1. Liberalerna har haft ett nära samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Skåne i nästan 20 år. Vårt mångåriga samarbete, både i opposition och som styrande, bottnar i gemensamma värderingar och visioner för Skåne. Den senaste mandatperioden har vi, trots pandemin, lyckats genomföra flera av de vallöften vi gemensamt gav skåningarna 2018. Vår första prioritering var att få ordning på ekonomin och vi ägnade därför den första tiden åt att skuldsanera ekonomin efter flera år av stora underskott. Vårt arbete gav resultat och ger oss en god grund för fortsatt samarbete.

2. De skånska väljarna vill inte ha vänsterpolitik. 60 procent av väljarna har röstat på icke-socialistiska partier, som inte vill höja skatten. Liberalerna hör till de partier som inte tror att högre skatter och slopad valfrihet är lösningen på sjukvårdens utmaningar. Under de år Socialdemokraterna styrde Region Skåne ökade vårdköerna trots att skatteintäkterna steg. Ändå har företrädare för Socialdemokraterna flera gånger sagt att de vill höja skatten. Vi tror därför inte att en S-ledd regionledning ger rätt förutsättningar för att långsiktigt driva liberal politik och säkerställa en god ekonomisk hushållning i Region Skåne.

Vårt uppdrag i den skånska regionpolitiken är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. I de förhandlingar som nu tar vid ställer vi tydliga krav på politiskt genomslag för dessa idéer.

Annons

Liberalernas mandat är avgörande för att få till stånd ett stabilt regionstyre. Vårt regionala valmanifest innehåller konkreta förslag för ett bättre Skåne. I förhandlingarna kommer vi lyfta fram:

Annons

·  Fortsatta satsningar på vårdcentralerna. De ska vara skåningarnas första kontaktyta med vården och bidra till en trygg och säker vård. Vi vill att vårdcentralerna ska få 25 procent av den totala sjukvårdsbudgeten, precis som i Danmark och Norge.

·  Alla skåningar ska kunna vara listade hos en namngiven, fast läkare senast år 2024.

· Ingen läkare på en vårdcentral ska ha fler än 1 100 invånare på sin lista.

· Vårdanställda som väljer att arbeta under kvällar och helger ska få högre lönetillägg.

· Fler barnmorskor ska utbildas. Region Skåne bör köpa 100 extra utbildningsplatser för barnmorskor under nästa mandatperiod.

· Varje kvinna i aktiv fas av förlossningen ska ha en och samma barnmorska vid sin sida.

· Skånetrafiken bör ha en mer rättvis zonindelning. Idag avgörs priset på biljetterna inte av antalet kilometer, utan av zonindelningen.

· En ny fast förbindelse över Öresund behövs för att förbättra integrationen över Sundet. Frågan bör hanteras brett och förutsättningslöst.

Det är helt centralt för oss att Region Skåne får ett styre som tydligt står upp för liberala och humanistiska värderingar. I de förhandlingar som väntar kommer vi inte att kompromissa med liberala grundvärden. Vi säger nej till förslag om regionala återvandringscenter, minskad mångfald och mer likriktad kulturverksamhet.

Annons

Liberalernas mål är tydligt. Region Skåne ska ha en stabil, handlingskraftig regionledning som genomför viktiga liberala reformer. För alla skåningar, i hela Skåne. 

SKRIBENTERNA

Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna i Region Skåne och regionråd

Camilla Mårtensen, gruppordförande för Liberalerna i Region Skåne

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan