Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Vi har tagit fram en kort lista för snabbare diagnos och förbättrad efterbehandling.”

I Sverige lever cirka två miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom. Det är den vanligaste dödsorsaken. Politiker på alla nivåer behöver nu göra en rivstart för att klara den vård de ansvarar för, skriver Björn Carlqvist och Anders Åkesson, företrädare för Riksförbundet HjärtLung.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Alltför många med hjärt-, kärl- och lungsjukdom får sin diagnos för sent. Det är långt ifrån den önskan om jämlik vård och hälsa som många politiker har uttryckt, skriver artikelförfattarna.

Bild: Hussein El-Alawi

Annons

I måndags var det upprop i riksdagen och den 25 oktober samlas regionfullmäktige i Skåne för första gången efter valet.

Det är nu dags för valets vinnare att omsätta sina vallöften i praktiskt arbete.

Vården är sedan länge en av de frågor som Sveriges befolkning i otaliga undersökningar rankar som viktigast. Intresset ökade under pandemin samtidigt som tillgängligheten försämrades med längre köer som resultat.

Politiker på alla nivåer behöver nu göra en rivstart för att klara den vård de ansvarar för. Det gäller i synnerhet för personer med kroniska sjukdomar.

Riksförbundet HjärtLung arbetar på många olika sätt för att förbättra vården. Det handlar om att få till stånd en vård som säkerställer att specialistvård, primärvård och kommunal vård kan fungera på bästa sätt tillsammans.

Annons

Annons

Sverige har en ny lagstiftning som garanterar att patienter har en fast läkarkontakt, alltså har möjlighet att vända sig till en och samma läkare på vårdcentraler eller motsvarande. Så måste det också bli i Region Skåne. En satsning på vårdteam i primärvården är nödvändig för att klara av att möta personer med kroniska tillstånd, som hjärt-, kärl- och lungsjukdom samt för att tillgodose patienternas behov av trygghet och kontinuitet.

I Sverige lever cirka två miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom. Det är den vanligaste dödsorsaken. Lungsjukdomar drabbar hundratusentals människor. Alltför många med hjärt-, kärl- och lungsjukdom får sin diagnos för sent. Det är långt ifrån den önskan om jämlik vård och hälsa som många politiker har uttryckt.

Vi förutsätter att de politiker som ska utforma den regionala politiken i Skåne för den kommande mandatperioden tryggar vården för dem som lever med kroniska och långvariga sjukdomar och för alla dem som ännu inte har fått någon diagnos och kommit i behandling.

De som jobbar inom vården bör se patienterna som personer med olika förmågor och resurser som är viktiga för en framgångsrik behandling. Vård, behandling och rehabilitering kan då ske i samråd mellan patienterna och personalen där patienterna är experter på sin egen situation och hälso- och sjukvården på de mediciniska och rehabiliterande delarna.

Vi har tagit fram en kort prioriteringslista som vi vet att politiker på regionnivå kan påverka och som vi vet är avgörande för snabbare diagnos och förbättrad efterbehandling.

Annons

De politiker som styr Region Skåne bör:

Annons

Säkerställa utvecklingen av god och nära vård genom fokus på primärvården, vårdcentralerna eller motsvarande, och goda arbetsvillkor för personalen.

Göra så att fler hjärt-, kärl- och lungpatienter får tillgång till entydig information och samtal om vikten av hälsosamma levnadsvanor.

Satsa på fler tjänster för fysioterapeuter som leder träning för hjärt-, kärl- och lungpatienter

Prioritera vården av kolpatienter, göra extra satsningar på diagnosticering och införa personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kolpatienter.

Införa de riktlinjer för efterbehandling vid kranskärlssjukdom som läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra yrkesgrupper har tagit fram.

Ge vårdgivarna, Region Skåne och privata aktörer, ekonomiska incitament att hitta och behandla sina patienter tidigare samt att registrera dem i kvalitetsregister så att det går att få en uppfattning om hur stora behoven av vård är.

Vi ser fram emot en mandatperiod där vi som patientorganisation finns med i de samtal som ska forma vården. Det gäller såväl när vård sker på plats, fysiskt, som när den ges digitalt.

SKRIBENTERNA

Björn Carlqvist, länsordförande i Riksförbundet HjärtLung Skåne

Anders Åkesson, förbundsordförande i Riksförbundet HjärtLung

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan