Annons

Annons

Annons

opinionEnergipriser

Aktuella frågor
”Eon höjer fjärrvärmetaxan betydligt mer än andra.”

Ur vårt perspektiv är det viktigt att Eon stärker fjärrvärmen som en hållbar, lokalt producerad värmelösning i förhållande till andra energislag och inte höjer priset så kraftfullt att kunder tvingas välja andra, mindre hållbara värmealternativ. Det skriver Carl-Lennart Lagerström, tf vd för Fastighetsägarna Syd, tillsammans med chefer för åtta fastighetsbolag.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Heleneholmsverket i Malmö ägs och drivs av Eon. Varför just Eon behöver höja fjärrvärmepriserna till en nivå långt över inflationen och vad övriga energibolag ansett vara skäligt har vi inte fått någon förklaring till, skriver vice vd:n för Fastighetsägarna Syd och chefer för sju fastighetsbolag.

Bild: Hussein El-Alawi

Annons

Eon är en av parterna i Prisdialogen, ett system för att skapa transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme. Nu går bolaget i helt motsatt riktning.

Vi är starkt kritiska till att Eon planerar att höja fjärrvärmepriset med 20 procent för fastighetsbolag i Malmö och Burlöv.

Tillsammans representerar vi över 80 procent av Malmös allmännyttiga och privata fastighetsägare.

Prishöjningen är ett hårt slag mot alla som är kunder hos Eon och använder fjärrvärme för uppvärmning. Det drabbar dem som bor i flerbostadshus, bostadsrättsföreningar, företag som hyr kommersiella lokaler och fastighetsägare.

I ett redan ansträngt ekonomiskt läge riskerar Eons agerande att slå undan benen för såväl hushåll som företag. I förlängningen kan det leda till uppsägningar och konkurser. 

I praktiken skulle det för en bostadsfastighetsägare krävas en hyreshöjning på 2 procent för att få kostnadstäckning för Eons höjning. Och då är inte andra ökningar som räntekostnader, materialkostnader, underhållskostnader, höjda löner och övriga driftskostnader inräknade.

Annons

Annons

Eon höjer fjärrvärmetaxan betydligt mer äandra energibolag som använder samma prismodell. Till exempel Stockholm Exergi, Halmstads Hem och Energi samt Gotlands Energi höjer med mellan 2 och 8 procent 2023. Kalmar Energi höjer överhuvudtaget inte fjärrvärmetaxan.

Varför just Eon behöver höja priserna till en nivå långt över inflationen och vad övriga energibolag ansett vara skäligt har vi inte fått någon förklaring till.

Eon i Sverige är inte mer drabbat av omvärldens makroekonomiska utmaningar än något annat energibolag. Det enda underlag vi fått ta del av är en illa gjord jämförelse mellan fjärrvärme och en ineffektiv bergvärmepump. Det duger inte som grund för att göra en massiv prishöjning som drabbar mängder av hyresgäster som är direkta eller indirekta kunder till Eon.

Bränsleförbränningen i värme- och kraftvärmeverk har de senaste tio åren i allt större utsträckning kommit att utgöras av hushållsavfall. Eon är inte något undantag i detta fall. Sverige har varit så skickligt på att förvandla sopor till bland annat värme att det har kommit att råda brist på avfall som därför importerats från andra länder för att hålla i gång fjärrvärmeanläggningar.

Ur vårt perspektiv är det viktigt att Eon stärker fjärrvärmen som en hållbar, lokalt producerad värmelösning i förhållande till andra energislag och inte höjer priset så kraftfullt att kunder tvingas välja andra, mindre hållbara värmealternativ.

Eon har profilerat sig som en ansvarstagande samhällsaktör som vill bejaka de skånska städernas intressen. Därför borde Eon snarare än att höja priserna på fjärrvärme ta ansvar i den särskilt ansträngda situation som Sverige och världen nu befinner sig i. Också för att skapa stabilitet och hållbarhet på sikt.

Annons

Annons

Så sent som vid årsskiftet ändrade Eon sin prismodell för fjärrvärme så att den motverkar lönsamheten för energieffektiva investeringar. Det har alltså blivit dyrare för oss att genomföra energibesparingar.

I Sverige prissätts fjärrvärme i flerbostadshus utifrån 86 olika prismodeller. Energibranschen bör se till att antalet minskar för att underlätta för kunderna. Branschen bör också gå över till att använda samma begrepp i modellerna. Allt för att kunderna ska kunna jämföra vilka energieffektiviseringsåtgärder som är mest lönsamma ekonomiskt – och för klimatet. Prismodellerna bör också vara kostnadsriktiga, konkurrenskraftiga och leda till resurseffektivitet.

Prisdialogens syfte är att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid, oavsett om det är energikris eller normala tider. Hur prissättningen är utformad och hur prognoser för prisutvecklingen sätts ska vara tydligt och transparent.

När Prisdialogen - där vi är en part - nu ska fortsätta vill vi hitta en konstruktiv väg framåt. Skenande prisökningar är inte en sådan.

De kostnader som uppkommit till följd av den rådande energikrisen behöver fördelas på ett ansvarsfullt sätt och det behövs hållbara lösningar och prismodeller för lokalproducerad fossilfri energi.

SKRIBENTERNA

Carl-Lennart Lagerström, tf vd för Fastighetsägarna Syd

Patrik Hall, vd för Heimstaden

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs

Annons

Marie Thelander Dellhag, vd för MKB

Petra Sörling, vd för Rosengård Fastigheter

Unni Sollbe, vd för Stena Fastigheter Malmö

Michael Carlsson, vd för HSB Malmö

Per Johansson, vd för Brinova

Olof Andersson, vd för Trianon

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan