Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Europa måste kunna göra affärer med partner som går att lita på, och inte med dem som använder vårt förtroende mot oss.”

EU:s budskap är tydligt: tillförlitlighet kan komma att kosta extra, men den är värd att betala mer för. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Estlands premiärminister Kaja Kallas om investeringspaketet Global Gateway.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi vill bygga upp den digitala och gröna infrastrukturen i morgondagens ekonomi för att koppla samman våra partner med Europa – inbegripet vårt östra grannskap – och oss med den mångsidiga och dynamiska södra delen av världen. Det skriver artikelförfattarna om EU-strategin Global Gateway.

Bild: Yves Logghe / AP Photo

Annons

Den globala ekonomins bräcklighet har blottlagts av Rysslands krig mot Ukraina, covid-19-pandemin och fysiska angrepp och cyberattacker mot kritisk infrastruktur. För EU-medborgares säkerhet och välbefinnande måste ohållbara beroenden ersättas med balanserade partnerskap.

Europa måste kunna göra affärer med partner som går att lita på, och inte med dem som använder vårt förtroende mot oss. Och vi måste stå starka tillsammans som demokratier mot autokrati, försvara våra värderingar och forma den globala ekonomins framtid.

Detta är åtagandet inom ramen för Global Gateway, EU:s investeringspaket på 300 miljarder euro, som ska bidra till att på nytt säkra den internationella och ekonomiska regelbaserade världsordningen. Paketet lanserades för nästan ett år sedan och omfattar en strategi som Estland har förespråkat mycket tidigare än många andra: tillförlitlig konnektivitet. En strategi som har blivit ännu mer brådskande med Rysslands omotiverade angrepp och grova kränkning av internationell rätt.

Annons

Annons

Vi ersätter ryska fossila bränslen med motståndskraftiga leveranskedjor som möjliggör den gröna omställningen och undviker nya beroenden. Vi främjar ett öppet, säkert och människocentrerat digitalt samhälle som återspeglar våra demokratiska värden och standarder. Och vi fortsätter att engagera våra partner som vill följa vår strävan att bygga en fri, välmående och hållbar framtid.

På denna väg står vi inför ett val: är vi villiga att betala extra för tillförlitlighet eller inte? EU:s budskap är tydligt: tillförlitlighet kan komma att kosta extra, men det är det värt att betala mer för. Frihet är ovärderlig.

De tre baltiska länderna och flera länder i Central- och Östeuropa har förstått Putins verkliga avsikter i åratal och varnat andra för att Ryssland inte är någon pålitlig energipartner. Estland började, tillsammans med Lettland, Litauen och Polen, att fasa ut rysk energi långt före Kremls fullskaliga invasion av Ukraina. Dessa länder har investerat i förnybar energi, LNG-terminaler eller sammanlänkningar. Inom ramen för planen RePowerEU följer hela Europa deras exempel för att få ett slut på beroendet av ryska fossila bränslen en gång för alla.

Den nuvarande krisen har visat på Europeiska unionens inre styrka. Vi har agerat samstämmigt, snabbt och beslutsamt. Unionens sanktioner mot Ryssland lamslår landets krigsekonomi och Ukraina gör framsteg på slagfältet. Nato och den transatlantiska säkerhetsalliansen är starkare än någonsin tidigare.

Men kriget är långt ifrån över. För att säkerställa Ukrainas seger mot angriparen måste EU och dess allierade ha den tyngd som krävs för att vägleda den geopolitiska och ekonomiska ordningen mot öppenhet, samarbete och frihet, samt efterlevnad av regler som återspeglar dessa värden. Global Gateway är det rätta verktyget för att skapa tillförlitlig konnektivitet.

Annons

Annons

Global Gateway är Europas löfte om ett positivt, värdebaserat erbjudande om samarbete till våra grannländer och globala partner. Autokratier syftar till att skapa inflytelsesfärer för att fördjupa snarare än minska ohälsosamma beroendeförhållanden medan vi vill bygga partnerskap som bygger på gemensamma värderingar och visioner för framtiden.

Vi vill bygga upp den digitala och gröna infrastrukturen i morgondagens ekonomi, för att koppla samman våra partner med Europa – inbegripet vårt östra grannskap – och oss med den mångsidiga och dynamiska södra delen av världen.

Global Gateway har redan uppnått resultat på fältet. EU finansierar till exempel nya ekonomiska korridorer och energiinfrastruktur för att föra västra Balkan närmare vår union och möjliggöra deras europeiska dröm. Med investeringar i förnybara energikällor, grön vätgas och värdekedjor för råvaror håller vi på att bygga upp förbindelser som alla vinner på med länder som Namibia och Chile – för deras hållbara tillväxt och vår energi-trygghet.

I och med byggandet av digital infrastruktur, som en ny fiberoptisk undervattenskabel i Svarta havet, diversifierar vi tillgången till internet i hela Kaukasien och Centralasien. Global Gateway stöder också byggandet av produktionsanläggningar för mRNA-vaccin i Rwanda och Senegal, och snart i Latinamerika, för att främja global hälsa genom avancerad tekniköverföring och regional motståndskraft.

Det är viktigt att visa en enad front mot autokratiska regimers ökande beslutsamhet och angrepp. Därför har Global Gateway samarbetat med Europas närmaste partner och andra tillförlitliga konnektivitetsinitiativ. Till exempel G7-gruppens partnerskap för global infrastruktur och globala investeringar för att mobilisera inte bara våra investeringar, utan även vår kompetens och befogenhet att fastställa normer.

Annons

Annons

Tillsammans kan vi forma en ny tid av globalisering som värdesätter ekonomisk motståndskraft och ekonomisk effektivitet samt våra värderingar och välstånd.

Vi upplever ett avgörande ögonblick – ett sanningens ögonblick. Det är absolut nödvändigt att fortsätta att möta utmaningen och bygga upp en stark koalition för framsteg mot en historierevisionism. För att underlätta vårt samarbete har Estland utvecklat partnerskapsportalen Team Europe för Europeiska unionen och dess medlemsländer för att engagera sina partner som en del av Global Gateway.

Årets digitala toppmöte i Tallinn den 10–11 oktober 2022 är en uppmaning till demokratier att agera för att tillsammans skapa tillförlitlig konnektivitet, upprätthålla frihet och demokrati och visa att vi står enade på lång sikt – för Ukraina, för fred och för framtiden för vår öppna och rättvisa världsordning.

SKRIBENTERNA
Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande.

Kaja Kallas, Estlands premiärminister.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan