Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
Replik: Svagt stöd för att ”vetenskapen visat” att SD är ett demokratihot.

Staffan I Lindberg med flera hävdar att vetenskapen visat att Sverigedemokraterna utgör ett hot mot demokratin, men deras resonemang har inte ens tillräckligt stöd i den egna forskningen, skriver Erik J Olsson en replik.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Aktuella frågor 9/10 skriver Staffan I Lindberg, Åsa Wikforss och Mårten Wikforss att SD:s ställning efter valet riskerar leda till avdemokratisering. Partiet är därför ett hot mot demokratin. Detta anser de är vetenskapligt bevisat. På denna punkt finns det emellertid anledning att tvivla.

Annons

En aktuell rapport från forskningsinstitutet V-Dem, där Lindberg själv är föreståndare, konstaterar att demokratin nedmonteras i många länder. ”Vad vi också vet är att det är framväxten av högernationalistiska, populistiska partier som ligger bakom denna kraftiga tillbakagång”, skriver debattörerna. SD är vidare ett ”typexempel på ett högernationalistiskt, populistiskt parti”. Därför utgör SD ett hot mot demokratin, konkluderar de.

Annons

Men stödet för slutsatsen är otillräckligt.

Enligt rapporten är det snarare ”anti-pluralistiska” partier som i några länder driver på avdemokratiseringen (sid. 23). Dessa partier utmärks bland annat av att de ”accepterar politiskt våld”. De ”tenderar” vidare att vara högernationalistiska.

Kopplingen mellan högernationalism och avdemokratisering är alltså enligt den rapport som nämns i själva verket svag.

Högernationalistiska partier uppstår ofta som en följd av ett folkligt missnöje, vilket kan grundas i just oro för demokratins framtid. SD gick till val på löftet att ta itu med invandringens negativa effekter, som delvis riskerar underminera rättsstaten. Det blir i så fall en bedömningsfråga vad som är det större onda: att inte åtgärda parallella rättsordningar, hederskultur och så vidare eller att låta ett parti med viss, men inte överhängande, risk för demokratiska felsteg lösa dem.

Den forskning som Lindberg med flera anför visar inte att SD skulle vara ett större hot än de demokratiproblem som deras väljare reagerat på. Medborgarna måste även i fortsättningen göra denna avvägning själva när de går till valurnorna.

Annons

Författaren till denna replik har inte någon koppling till SD, utan intresserar sig för saken av rent principiella skäl.

SKRIBENTEN
Erik J Olsson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet och ordförande i stiftelsen Academic Rights Watch, som bevakar den akademiska friheten i Sverige.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan