Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”Läsfrämjande i skolan leder till medborgare som inte lika lätt blir offer för falska nyheter eller propaganda.”

Där bemannade skolbibliotek finns får eleverna redan från förskoleklass undervisning i källkritik, källtillit och nätvett. Det skriver skolbibliotekarierna Lotta Davidson-Bask och Klara Önnerfält.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skolbibliotekarien med sin specialkompetens inom kunskapsorganisation kan fungera som ett nav i skolan och medverka till läsning i fler ämnen, skriver artikelförfattarna. Bilden visar en demonstration för bemannade skolbibliotek på Bokmässan i september i år.

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Annons

Idag har färre än hälften av alla landets skolelever tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Bristen på likvärdighet är stor, både mellan och inom kommuner. I januari i år kom delbetänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning som på ett tydligt sätt redde ut de här frågorna och även kom med flera förslag på åtgärder som skulle kunna göra situationen bättre. Många partier stod eniga i att förbättra skolbibliotekens situation, men tyvärr kom ingen proposition att ta ställning till i riksdagen.

Det kom bland annat en regeringskris, ett krig och en valrörelse i vägen. Och visserligen är situationen i vår omvärld fortsatt kritisk, men desto viktigare att bädda för framtiden.

Annons

Vi vet att i valrörelsen fick 40 procent av de unga sin information från sociala medier som Tiktok, Reddit och Twitter, enligt Internetstiftelsen. Vi vet också att det spridits manipulerade kampanjer i sociala medier både under denna valrörelse och förra. Om detta rapporterar både Dagens ETC och Aftonbladet.

Annons

Dessutom vet vi att läskunnigheten – som är vårt vassaste vapen för att få medborgare som kan informera sig själva och delta i samhället – successivt har minskat. Aktuella siffror från SOM-institutet visar en svag uppgång för läsande bland ungdomar. Forskare kopplar detta till fenomenet Booktok, boktips i appen Tiktok.

Vi vet även att näthatet i samhället ökar. Under valrörelsen dödshotades politiker. I Internetstiftelsens årliga rapport Svenskarna och internet som kom ut i dagarna framgår att näthatet krupit allt längre ner i åldrarna och att företeelsen numera drabbar allt fler barn.

Skolinspektionens granskning av det läsfrämjande arbetet i grundskolan, som förhandsrapporterades under Bokmässan, visar att elever uppskattar vägledning av skolbibliotekarier i sin läsning. Eleverna efterfrågar tid att reflektera kring det de läser.

Det framgår också att mycket av det läsfrämjande arbetet bedrivs som tillfälliga projekt, av eldsjälar. Rektorer tar sällan ett samlat grepp. Läsningen ges mindre utrymme i högre årskurser och sker oftast enbart inom svenskämnet. Den bristfälliga situationen leder till att fokus läggs på dem med svagt läsintresse medan de högpresterande eleverna får för lite stimulans.

I vår värld spelar sociala medier stor roll i vardagen, på gott och ont. Både barn och vuxna får alltifrån boktips till politisk information därifrån. Vad har samhället för möjligheter att stå emot påverkanskampanjer och desinformation? Vill vuxenvärlden verkligen lämna walkover till Tiktok, ett företag med kinesiska ägare?

Annons

Annons

Nej, det varken vill eller ska vi. Det finns alla möjligheter att utbilda barn och unga till läskunniga och informationskompetenta medborgare. Och det är här skolbiblioteken kommer in.

Skolbibliotekens viktigaste uppgifter är att arbeta med läsfrämjande och med medie- och informationskompetens. Där bemannade skolbibliotek finns får eleverna redan från förskoleklass undervisning i källkritik, källtillit och nätvett. Då får eleverna lära sig att förhålla sig hälsosamt kritiskt till olika sorters medier, från tryckta källor till appar. Idag är det Tiktok som är grejen, imorgon kan det vara något annat de måste vara rustade att hantera.

Eleverna behöver också stöd från vuxenvärlden för att skydda sig själva och andra på nätet genom att lära sig nätvett. Skolans läsfrämjande arbete leder till att vi får medborgare som kan läsa bra och tillgodogöra sig olika typer av information – medborgare som inte lika lätt blir offer för falska nyheter eller propaganda. Skolbiblioteket och skolbibliotekarien med sin specialkompetens inom kunskapsorganisation kan också fungera som ett nav i skolan och medverka till läsning i fler ämnen.

”Frågan om vad som utgör ett hot mot ett lands demokrati är en faktafråga som endast kan besvaras med grund i forskningen”, skrev Staffan I Lindberg, Åsa Wikforss och Mårten Wikforss (Aktuella frågor 9/10). Frågan om vad som kan skydda demokratin är också en faktafråga och vi menar att flera svar på den frågan finns just i bemannade skolbibliotek för bildning och utbildning.

Annons

Nu är det upp till bevis. Ulf Kristersson, är du den vuxna i rummet som ska ena de partier som innan valet ställde sig positiva till att lagstifta om bemannade skolbibliotek?

SKRIBENTERNA
Lotta Davidson-Bask, skolbibliotekarie på gymnasieskolan Spyken i Lund och författare. Driver podden Flödet.

Klara Önnerfält, skolbibliotekarie på gymnasieskolan Spyken i Lund och författare. Driver podden Flödet.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan