Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”Företagen i Sverige har kostnader för brott på 42 miljarder kronor varje år”

Där behovet av livskraftiga företag och arbetstillfällen är som störst, där skrämmer kriminaliteten bort flest. Det skriver Johan Dalén från Svenskt näringsliv.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Rån, snatterier och stölder skapar också otrygga arbetsmiljöer, skriver artikelförfattaren.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Häromnatten brann 21 bilar i Malmö. 21 personer eller familjer fick dyrbar personlig egendom förstörd och deras möjligheter att ta sig till jobbet och att sköta sitt vardagspussel gick om intet. Veckor av administration väntar dem. Tid och pengar som de självklart velat lägga på annat. Polisen misstänker, föga förvånande, att bränderna är anlagda. En händelse av den här storleken medför förstås också en ökad otrygghet för Malmöborna.

Detta är tyvärr ingen isolerad händelse. En annan brottslighet som det inte läses om lika ofta som gängrelaterade skottlossningar och mord, är den som drabbar företag direkt.

Förvisso sällan med dödlig utgång som tur är, men mycket allvarlig ändå.

Hela sex av tio företag har utsatts för brott de senaste två åren. Företagen i Sverige har direkta kostnader för brott på 42 miljarder kronor varje år. Därutöver lägger företagen 29,5 miljarder kronor på förebyggande åtgärder. Intäktsförlusterna beräknas till 18 miljarder årligen, och övriga indirekta kostnader kopplade till brotten till ytterligare minst 10 miljarder. Detta framgår av Svenskt Näringslivs rapport Brottslighetens kostnader 2022.

Annons

Annons

Siffrorna visar att skånska företags kostnader för denna kriminalitet landar på 12,5 miljarder. Det är ungefär lika mycket som det årligen kostar att driva sjukhusen i Malmö, Lund och Kristianstad. Och då är inte kostnaderna för förebyggande åtgärder medräknade. Pengar som med fördel kunde läggas på avsevärt bättre saker.

De vanligaste brotten företagare utsätts för är stöld, skadegörelse och inbrott. Det kan ske återkommande, eller vid enskilda tillfällen. När ett företag drabbas av brott påverkar det inte bara den enskilde företagaren eller företagets ekonomi, sönderslagna rutor och nedklottrade fasader påverkar många människors trivsel och trygghet i lokalsamhället.

Att komma till en sönderslagen arbetsplats på morgonen, där någon under natten har brutit sig in och förstört, urholkar tryggheten. Rån, snatterier och stölder skapar också otrygga arbetsmiljöer.

Tyvärr ger denna typ av brottslighet närmast obefintliga straffrättsliga påföljder. Om de överhuvudtaget utreds. Ofta nerprioriteras de av både Polisen och andra myndigheter.

Vissa branscher får också allt svårare att rekrytera och behålla sin personal. Arbetet upplevs som alltför otryggt. I nästa steg innebär detta att verksamheter läggs ned eller struktureras om. Planerade investeringar stoppas.

Särskilt stort är problemet i och kring utsatta områden. Där behovet av livskraftiga företag och arbetstillfällen är som störst, där skrämmer kriminaliteten bort flest.

Annons

Den regering som nu tillträtt har aviserat en fullständig översyn av strafflagstiftningen. ”Straffen ska genomgående spegla brottens allvar”, sade statsministern i regeringsförklaringen. Mängdrabatten ska avskaffas och poliserna bli fler. Samtidigt ska Tullverket ges nya verktyg för att stoppa utförsel av stöldgods ur landet. Detta är välkomna besked.

Annons

Brott mot företag är en eroderande kraft i lokalsamhället. Kraftfulla åtgärder mot dessa brott är avgörande för ökad trygghet. Malmös företagsklimat har generellt stor förbättringspotential. På parametern ”påverkan brottslighet/otrygghet” i vår egen mätning om det lokala företagsklimatet i landets alla kommuner ligger Malmö på plats 280 av 290. Det vill säga i det absoluta bottenskiktet.

Ökat fokus på förebyggande och repressiva åtgärder för att minska brottsligheten mot företag är en fråga att prioritera för politiken, både på lokal och nationell nivå.

SKRIBENTEN
Johan Dalén, regionchef för Skåne och Blekinge på Svenskt näringsliv.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan