Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
Replik: ”Ska det byggas fler filer på E6? Naturligtvis inte!”

Naturskyddsföreningens Klimatgrupp i Ängelholm svarar Transportföretagen och DSV Road Management.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den nya regeringen hann precis tillträda och kraven på utökning av E6 med fler filer höjs från flera håll. Att Transportföretagen argumenterar för detta (Aktuella frågor 21/10) är inte förvånande, men innebär ändå ett stort problem. Transportsektorn borde istället ta ansvar för att begränsa utsläppen genom att verka för att utveckla mera hållbara system för godshanteringen.

Många kommuner arbetar för att kunna möta klimatkrisens utmaningar och minska CO2-utsläppen. Då behövs företagens stöd och samarbetsvilja.

I Sverige står enligt Naturvårdsverket trafiken för cirka en tredjedel av utsläppen. Järnvägsnätet har inte prioriterats och en stor del av varor och gods körs med fossila drivmedel på Sveriges vägar. Därtill kommer persontrafiken, som står för cirka två tredjedelar av de inrikes transporternas utsläpp. Att bygga nya vägar eller utöka de befintliga, leder till ökad biltrafik. Fenomenet är väl belagt i forskningen.

Annons

Annons

Ska det då byggas fler filer på E6? Naturligtvis inte!

CO2-utsläppen behöver minska i snabb takt med miljö- och klimatvänliga lösningar på E6, E4, E22 och andra stora vägar – i Skåne såväl som i hela landet. Det kan ske genom att:

Sänka hastigheterna på motorvägarna – färre olyckor och mindre utsläpp.
Om hastigheten minskas från 110 till 90 kilometer i timmen minskar bränsleförbrukningen med cirka 20 procent och CO2-utsläppen med 20 procent. Restiden skulle då öka med cirka 22 procent eller cirka 12 minuter per 10 mil. Detta är något vi måste acceptera utifrån att vi befinner oss i en krissituation.

Storsatsa på billig kollektivtrafik – färre fordon, mindre utsläpp, färre olyckor.
Ett pendeltåg rymmer 1 800 resenärer och är 214 meter långt. I personbilar skulle motsvarande skapa en bilkö på 7,2 km. En buss som tar 77 resenärer är cirka 15 meter lång. I personbilar skapar det en bilkö på 308 meter. Ett Öresundståg med 3 vagnar, ett set, erbjuder plats för 229 passagerare. Om många av dessa istället väljer bilen skulle såväl olycksrisk som utsläpp öka avsevärt. Det måste satsas på bra och snabb kollektivtrafik även på mindre orter, med plats för bil och cykel i anslutning till hållplatser och stationer.

Minska arbetspendling i privata bilar.
Städer behöver minska trafik- och parkeringsytor och därmed inpendling. Ytorna behövs för bostäder, fritids- och rekreationsområden, inte för bilförvaring. Enbart ökat antal elbilar är inte lösningen. Det krävs en stor mängd el per person att förflytta sig i privat regi. Tillverkning av elbilar och produktion av batterier bidrar till stora utsläpp av CO2 och miljöförstöring och bör begränsas.

Annons

Annons

Mindre elbilar bör premieras, de kräver mindre el och mindre plats.
Med en minskning av  personbilspendling  och onödiga gods- och varutransporter räcker våra befintliga vägar. Låt oss underhålla dessa, bygga ut järnvägen och verka för utveckling av hållbara transporter – för klimatets och kommande generationers skull.


SKRIBENTERNA
Bengt-Åke Bengtsson, Naturskyddsföreningens Klimatgrupp i Ängelholm.

Karin Stenholm, Naturskyddsföreningens Klimatgrupp i Ängelholm.

Lise Ölmedal, Naturskyddsföreningens Klimatgrupp i Ängelholm.

Per Wiik, Naturskyddsföreningens Klimatgrupp i Ängelholm.

Birgitta Hallberg, Naturskyddsföreningens Klimatgrupp i Ängelholm.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan