Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Bara samarbete kan skapa lösningar för ett demokratiskt och klimatsmart samhälle.”

Det som motverkar försök att nedmontera demokratin är folkligt motstånd: fredliga demonstrationer, öppen och tydlig opinionsbildning. Det skriver IM:s generalsekreterare Martin Nihlgård och Altitude Meetings vd Yasemin Arhan Modéer.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nu måste vi kommunicera vad det är för samhälle vi vill se, skriver artikelförfattarna. Bilden: Fridays for futures klimatdemonstration i Stockholm i september.

Bild: Tim Aro/TT

Annons

Inte sedan andra världskriget har fler människor varit på flykt. I början av sommaren var siffran 100 miljoner – dubbelt så många som för tio år sedan. Medan Ukraina terrorbombas hotas 280 miljoner människor i östra Afrika av akut hungersnöd.

Klimathotet blir värre för varje dag som vi inte agerar. Bristen på mat och vatten ökar, odlingsmark försvinner, barn tas ur skolan.

Samtidigt är demokratin på tillbakagång. Auktoritära krafter plockar isär den. De senaste 30 årens globala demokratiska framsteg är nu utraderade. Samma mönster syns inom EU – där 20 procent av länderna befinner sig i olika stadier av autokratiseringsprocesser.

I Sverige vänds blickarna bort från klimatkrisen, samtidigt som ett auktoritärt, invandrarfientligt och populistiskt parti – av just den sort som kväser demokratin på andra håll i världen – får ett avgörande inflytande över politiken. Lika omedelbart som väntat kommer nu angrepp mot människor som befinner sig på flykt. Polariseringen blir starkare, aggressiviteten ökar och näthatet exploderar. I den politiska debatten i medierna får nästan inga andra frågor än de som för tillfället dominerar politiken något utrymme.

Annons

Annons

Men allt styrs inte av politiken eller av vad medierna väljer att bevaka.

Vi är många som vill något annat och inte längre tänker vänta, både inom starkt organiserade och väletablerade organisationer med förhållandevis mycket resurser och i privata företag som vill ta ansvar för en socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbar utveckling. Sammantaget har vi goda kontakter med olika politiska företrädare och vi når många genom våra medlemmar, kunder och givare. Vi vet att det finns ett starkt stöd för en aktiv klimatpolitik, en stark demokrati och ett solidariskt bistånd.

Men vad förändrar då världen? Det är oftast inte tjänstemän på kontor, utan snarare engagemang, ideella krafter och näringslivsinitiativ ute bland människor. När rörelser både i Sverige och i omvärlden med kraft slår ner på forskning, mänskliga rättigheter och medmänsklighet kan vi som på olika sätt engagerar oss i dessa frågor inte fastna i att enbart vara emot saker. Nu måste vi kommunicera vad det är för samhälle vi vill se.

Det är dags att prata högt om visioner och återerövra det ideella, lokalt rotade engagemanget genom att bli synliga i samhället. Detta kräver att medborgare som vill se en förändring också blir mer aktiva.

Vill du att samhället ska bli mer humant och solidariskt? Då behöver du – precis som vi som skriver den här debattartikeln – från och med nu prata högre och tydligare om vilken framtid du vill se.

När hot uppenbarar sig är det lätt att fastna vid att beskriva dem, men vad som verkligen behövs för att förändra är bärkraftiga visioner. Visioner för ett samhälle med de mänskliga rättigheterna i centrum, där alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Lösningar för hur en demokratisk, inkluderande och grön värld kan se ut.

Annons

Annons

Krafterna finns där redan. Hos kvinnorna, som enligt alla undersökningar vill ha ett annat samhälle. Hos de arga unga som inte vill växa upp till en planet som är förstörd. Hos dem som inte förstår varför solidaritet och medmänsklighet plötsligt blivit fula ord.

Konkret behövs både en lokalt rotad mobilisering och berättelser om ett annat samhälle. Det som motverkar försök att nedmontera demokratin är folkligt motstånd: fredliga demonstrationer, öppen och tydlig opinionsbildning. Att höja sin röst har alltså ett egenvärde.

Men det är bara samarbete som kan skapa visioner och lösningar för ett demokratiskt och klimatsmart samhälle. Om nästa valrörelse ska handla om sådana saker måste fler samarbeten på plats nu.

Vårt budskap till dig som läser denna text är: engagera dig! Visa att framtiden kan innehålla annat än rädsla för det främmande och viljan att alltid enbart sätta det egna först.

Politiken löser inte polariseringen – snarare ser det ut som om den kommer att underblåsa motsättningar. Här kan näringsliv och civilsamhälle göra skillnad. Näringslivet kan anställa människor med annan bakgrund eller i utanförskap, bidra till att skapa nya mötesplatser och aktivt släppa in andra människor i sina nätverk. På köpet kommer kunskap som förändrar och förbättrar.

Föreningsliv och civilsamhälle behöver skapa nya kontaktytor för att överhuvudtaget synas och för att nå ut med kunskap och budskap till andra än de som redan är övertygade. Bubblorna måste spräckas. Börja idag!

Annons

Som företag kan du kontakta organisationer som redan jobbar med dessa frågor och fråga vad ni skulle kunna bidra med. Som förening kan du aktivt söka samverkan med näringslivet för att se vad ni kan göra tillsammans. Det behöver inte vara svårt. I våras genomförde våra IM och Altitude Meetings väldigt snabbt framgångsrika näringslivsupprop till stöd för Ukraina, där vi matchade hjälporganisationers behov med företags kompetenser och resurser.

Till sist, höj rösten. Tveka inte att uttrycka åsikter i frågor som rör mänskliga rättigheter eller klimat. Det är tid att stå upp för saker på riktigt.

SKRIBENTERNA
Martin Nihlgård, generalsekreterare IM.

Yasemin Arhan Modéer, vd Altitude Meetings.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan